NAV-skandalen:

Gjenåpner 36 NAV-saker

Gjenopptakelseskommisjonen behandlet 36 begjæringer om gjenåpning i NAV-skandalen under kommisjonsmøtet i august, og besluttet at samtlige saker skal gjenåpnes. Det melder VG.

De 36 som nå får saken sin gjenåpnet hadde blitt dømt til alt fra bøter, samfunnsstraff, betinget og ubetinget fengsel.

Det som var felles for sakene var at de domfelte hadde oppholdt seg i andre EØS-land samtidig som de mottok arbeidsavklaringspenger eller sykepenger fra NAV.

De domfelte hadde verken fått tillatelse til utenlandsoppholdene gjennom søknad til NAV eller meldt fra i meldekortene om at de oppholdt seg i utlandet.

Problemet med sakene er imidlertid at flere EØS-rettslige spørsmål ikke var vurdert av domstolene som dømte dem, deriblant spørsmålet om det kunne være i strid med EØS-retten å anse midlertidig opphold i EØS-land (for eksempel lengre ferieopphold) som ensbetydende med at domfelte da ikke hadde krav på kontantytelser, skriver VG.

NAV har tidligere forklart at de har tolket EØS-regelverket feil siden 2012, da en ny trygdeforordning ble innført.

De har tidligere bekreftet at rundt 2400 personer kan være rammet av feiltolkningen.

Saken oppdateres!

Mer innhold fra TV 2