I HARDT VÆR: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har i ti år hatt folkeregistrert adresse hjemme hos foreldrene sine i Agder. Foto: Frode Sunde / TV 2
I HARDT VÆR: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har i ti år hatt folkeregistrert adresse hjemme hos foreldrene sine i Agder. Foto: Frode Sunde / TV 2

Jusprofessor mener Ropstad har brutt loven

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad skulle ha meldt flytting til Oslo allerede i 2009, ifølge jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen. Han mener KrF-lederen har brutt loven.

Aftenposten skrev søndag at Kjell Ingolf Ropstad i flere år fikk gratis bolig av Stortinget ved å være folkeregistrert hos foreldrene fram til i fjor, selv om han var etablert i Oslo.

Ropstad har vært innvalgt på Stortinget fra Aust-Agder siden 2009, men han har aldri eid bolig der, skriver Aftenposten.

– Brudd på loven i bunn

Hans Fredrik Marthinussen er jusprofessor ved Universitet i Bergen. Han mener Ropstad også har brutt reglene rent juridisk.

Han viser til at vi alle har en plikt til å folkeregistrere oss der vi bor. For stortingsrepresentanter har det vært et unntak.

– For eksempel hvis du bor i Bergen og blir valgt inn på Stortinget, som statsministeren vår, så skal du slippe å melde flytting til Oslo. Dermed kan du beholde din gamle adresse.

Men:

– Det unntaket i folkeregisterloven kunne Ropstad benyttet seg av hadde han bodd i Agder da han ble valgt inn i Stortinget i 2009, men han bodde i Oslo. Han hadde da altså en plikt til å folkeregistrere seg der han bor. Det har han ikke gjort. I stedet har han nytt godt av Stortingets ordninger, sier Marthinussen til TV 2.

LOVBRUDD: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener KrF-statsråden har brutt loven. Foto: Erik Teige/TV 2
LOVBRUDD: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener KrF-statsråden har brutt loven. Foto: Erik Teige/TV 2

Først i november i fjor, da Ropstad var 35 år, statsråd og etablert med kone og barn, meldte han flytting fra foreldrenes bolig.

– Det er ikke sikkert dette er straffbart, men det er en sak som handler om mer enn moral. Det ligger et brudd på loven i bunn her. En konsekvens kan være at han blir erstatningspliktig, dersom saken ikke er foreldet, sier jusprofessoren videre.

Ropstad avviser lovbrudd

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad bekrefter at han bodde i Oslo da han ble valgt inn på Stortinget i 2009, men er ikke enig i at han har brutt verken loven eller regelverket til stortingsrepresentantene.

– Jeg var i 2009 en student som bodde i Oslo, men var mye hjemme i Agder. Som student var det valgfritt om du vil melde flytting i folkeregisteret, sier Ropstad.

Han tok spørsmålet opp med Stortingets administrasjon da han ble innvalgt.

– Jeg var usikker og tok spørsmålet opp med Stortinget, og har hele tiden vært åpen om min bosituasjon med dem.

– Er det noe du kunne gjort annerledes her?

– Det er det helt sikkert, og jeg er lei meg for denne saken, sier KrF-lederen.

– Er du lei deg for noe du har gjort i denne saken, eller for at saken ble som den ble?

– Jeg er lei meg for at saken ble som den ble, sier Ropstad.

– Hva vil du si til de tillitsvalgte som nå er ute og kjemper for at partiet ditt skal nå sperregrensen?

– Jeg håper nå alle klarer å holde fokuset på kjernesakene våre, som mer valgfrihet til familiene, sier Ropstad.

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, mener Ropstad har fulgt regelverket.

I en skriftlig kommentar via Stortingets presseavdeling sier hun:

«Ved tildeling av pendlerbolig er det skattemessig eller faktisk bosted som legges til grunn. Det blir ikke gjort vurderinger om representantene eier eller har tilgang til bolig andre steder. I henhold til folkeregisterloven regnes representanter som bosatt på den adressen de var bosatt før de tiltrådte. Stortingets administrasjon tildeler bolig ut fra våre regler og retningslinjer, og vår vurdering er at tildelingen av pendlerbolig til Ropstad har vært innenfor Stortingets regelverk.»

Solberg: – Må passe på

Statsminister Erna Solberg (H) ble i en partilederutspørring på NRK spurt om hun mener det Ropstad har gjort, er kritikkverdig.

– Når jeg har sagt det jeg har sagt, om at man må passe på at man ikke bruker regelverket utover det som er intensjonene, så tenker jeg at det skulle man vært mye mer varsom med, svarte hun.

Hun avviste at det får konsekvenser for KrF-lederen.

Relatert