Lundteigen med «klimahjelp» til Vedum - har ikke fått fram den grønne politikken

– Ingen har bedre CV på klima enn Senterpartiet, ingen har levd nærmere naturen, sier partiveteran Per Olaf Lundteigen (68). Han er frustrert over at Sp ikke har fått fram sin egen klimapolitikk i valgkampen.

Lundteigen har med seg en kasse nyplantet gran når TV 2 møter ham på ved Hellefoss papirfabrikk i Hokksund.

Granplantene vokser raskt, i motsetning til det Senterpartiet har gjort etter at klima for alvor ble tema inn i valgkampen.

– Ser du hvor flott den er! sier Lundteigen entusiastisk, og røsker ut en liten granbusk fra plantekassen.

Om 70 til 80 år vil granplanten være moden for felling. En tømmerstokk lagrer 800 kilo CO2, forteller han.

– Jo mer denne planten vokser, desto mer CO2 fanger den, og han gjør det gratis hver eneste dag! Og så er ikke dette tema!

Lundteigen har representert Sp på Stortinget i 20 år, og er toppkandidat i Buskerud. Han er tidligere generalsekretær i partiet, og var statssekretær i den tidligere rødgrønne regjeringen.

Nå er han oppgitt over at partiledelsen har vært fraværende i klimadebatten, og ikke fått fram skogens viktige rolle, og tar selv ansvar for å få Senterpartiets klimapolitikk fram i lyset.

– Det er jo ingen som har en bedre CV på klima enn Senterpartiet! Ingen har levd mer i nær naturen og av naturen enn Senterparti-folk, og vi har jo den grønne kløveren som vårt merke, sier Lundteigen.

Forankret i fotosyntesen

Han vifter granplanten mot sin grønne Senterparti-jakke:

– Sammenhengen mellom den grønne planten og fargen på partiets logo er helt identisk! Vi er jo det grønne partiet, men vi er det jordnære grønne alternativet, understreker han.

Sp-veteranen vet hva han snakker om når det gjelder det grønne. Han er utdannet sivilagronom ved Norges landbrukshøgskole på Ås, som Norges miljø- og biovitenskaplige universitet het den gang.

– Det er ingen som har kritisert meg for ikke å ha beina på bakken og være forankret i fotosyntesen og de fornybare naturressursene, slår han fast.

I neste periode på Stortinget ønsker han seg inn som partiets representant i klima- og energikomiteen.

Vedum invitert, men kom ikke

Lundteigen mener partileder Trygve Slagsvold Vedum ville hatt godt av å gjøre som TV 2, bli med ham en tur til papirfabrikken på Hellefoss Paper. Der kan partiledelsen finne inspirasjon til å fortelle velgerne om skogsdrift og klimavennlig treforedling, oppfordrer Lundteigen.

I løpet av året kjøres det inn 3.000 trailerlass med tømmer til fabrikken, som i treforedlingsprosessen gjøres om til papir av høy kvalitet, som brukes i pocketbøker over hele verden.

– De bør komme hit og snakke med de som jobber her. Ja, og de som driver med disse plantene og som rydder ute i skogen. De som kjører skogsmaskinene, lastbilene og de som kjører tømmerbil. Det er en enorm verdikjede med enorme muligheter, sier Lundteigen.

– Det er disse folka som er heltene til Senterpartiet, for de driver i den grønne næringen i dag, sier han.

– Men har du invitert partilederen hit?

– Jada, men i denne valgkampen så har han dessverre ikke fått vært her, men vi har et veldig godt forhold til partilederen og partiledelsen i Buskerud Senterparti, og dette her er Senterpartiets politikk, fastslår Lundteigen.

Per Olaf Lundteigen har invitert Trygve Slagsvold Vedum til Hellefoss papirfabrikk
Per Olaf Lundteigen har invitert Trygve Slagsvold Vedum til Hellefoss papirfabrikk Foto: Ida Cecilie Madsen

Han har med seg Senterpartiets ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker og partifolk både fra fylket og kommunen.

Kvale ymter frampå om at det er medienes skyld at Sps klimapolitikk ikke har kommet fram i valgkampen, men det er ikke Lundteigen enig i.

– Nei, det er ikke medienes skyld. Det er vi som har ansvaret for å få fram vårt budskap, og da må vi være praktiske. Det trengs folkeopplysning om hva som er grønt i dag, sier han.

Erstatter produkter fra olje og gass

Lundteigen viser TV 2 rundt på papirfabrikken, og både direktøren og Fellesforbundet stiller opp.

Tømmeret hugges i skogene rundt og kjøres med moderne transport med lavest mulig CO2 utslipp.

I papirproduksjonen brukes fornybar energi, hovedsakelig fra vannkraftturbiner på fabrikkområdet.

Håndtering av råstoff og ferdigvarer gir null utslipp. På Hellefoss produseres det kun papir, men et tømmerkokeri kan produsere og erstatte en rekke produkter fra olje og gass.

– Det er en enorm verdikjede med enorme muligheter, her snakker vi om fornybart karbon. Denne granplanta kan erstatte alt det karbonet som jeg har i klærne på kroppen min, all den plasten som er i en bil, all den plasten som er i en emballasje, sier Lundteigen.

Torsk, tømmer og timotei

Han trekker fram Senterpartiets forslag om å etablere et grønt statlig investeringsselskap med en forvaltningskapital på 100 milliarder til utvikling av treforedling, fiskeforedling og næringsmiddelindustri.

– Vi snakker ikke om 10 milliarder, vi snakker 100 milliarder, understreker Lundteigen,

Men den gigantiske satsingen Sp går inn for har ikke vært noe stort tema i valgkampen. Avgiftslettelser er nøkkelord i satsningen.

– Det snakkes om pisk og pisk og pisk. Det vi trenger er gulrøtter for å få torsken, tømmeret og timoteien fram, sier han.

– Har partiledelsen vært for dårlig til å få fram dette?

– Vi har bommet på at det er veldig mange i den norske befolkning som ikke er klar over de biologiske sammenhengene og mulighetene som ligger i de fornybare næringene, sier han.

Partiet må få klimadiskusjon ned på jorda og få fram de gode eksemplene, og de finnes blant annet på Hellefoss, sier Sp-veteranen.

Skal få partiet opp igjen

Det gjelder å få tilbake velgerne i innspurten, som flyktet i hopetall og brakte Sp ned fra over 20 prosent til 11. Søndag gjorde Sp et byks på Kantars siste meningsmåling for TV 2 opp til 14 prosent.

Lundteigen har tro på at Sp har et stort potensiale, kan løftes opp igjen etter nedturen på meningsmålingene.

– Men er det ikke for kort tid igjen til valget? Mange har stemt allerede?

– Ja, ja, ja, ja , men mange er klar over at Senterpartiet har den djupe grønne forankringen, og vi skal få det fram de siste dagene, sier hun optimistisk.

Regjeringssamarbeid med SV

Partileder Trygve Slagsvold Vedum har nektet å snakke om noe annet enn en Senterparti- Arbeiderparti-basert regjering, men nå klarer Lundteigen også opp i dette.

– Hva skjer hvis det ikke blir flertall for en regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet?

– Hvis det ikke blir flertall, så må vi vurdere om skal gå i allianse med SV. Og hvis det gir flertall, så har vi jo da en trygg basis for å kunne regjere i kommende fireårsperiode., sier han.

Men Lundteigen understreker at det blir viktig å vurdere fordeler og ulemper med en eventuelt flertallsregjering i forhold til en mindretallsregjering.

– Men det er jo sånn at skal du få gjennomslag for dine viktige saker, så er det bestandig tryggere å ha en flertallsregjering.

Lundteigen utelukker regjerngssamarbeid med andre partier.

– Det er bare ett parti i tillegg til Arbeiderpartiet som Senterpartiet kan gå i regjering med, og det er SV - ikke noen av dagens regjeringspartier. Ikke Fremskrittspartiet, selvsagt, ikke Rødt og ikke MDG. Og det er jo brei enighet også i de andre partiene om at de ikke vil ha noe med oss å gjøre, så sånn er det.

– Dere har jo samarbeidet med SV før?

– Vi har erfaringer på godt og vondt med med det. Men det som har gjort det spesielt vanskelig de siste årene mellom Senterpartiet og SV, det er bruken av natur. Sp har hatt veldig fokus på å båndlegge, det betyr å ta natur ut av bruk. Vi har fokus på å bruke naturen.

Tydeligste opposisjonspartiet

At Senterpartiet kan komme til å «kjøre slalåm» mellom partiene i Stortinget avviser han helt.

– Nei, tvert imot. Senterpartiet har vært det tydeligste opposisjonspartiet til dagens regjering, som består av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

– Og vi har ingen gode erfaringer med Fremskrittspartiet, for å si det si det sånn, så vi er helt tydelige på at vi skal få skifte av regjering og få en ny kurs. Vi ønsker en desentralisering, ikke sentralisering, som et av slagordene våre.

– Så det er ikke aktuelt å samarbeide fra sak til sak da, med andre partier i stedet for å samarbeide med SV?

– Nei, nei, nei, vi skal ikke ha noe sak- til sak-samarbeid med regjeringspartiene. Det er jo ikke det som er vært Senterpartiets politikk i alle de siste fire årene, sier Lundteigen.

– Vi kan ikke plante oss ut av klimakrisa

MDGs partileder Une Bastholm er ikke imponert over Lundteigens klimakur. Grønn karbonfangst og treforedling er bra, men det holder ikke, sier hun.

– Det er på ingen måte nok til å få ned utslippene innen 2030. Vi kan ikke plante oss ut av klimakrisa, sier Bastholm.

At Sp vil markere seg i klimaspørsmålet er positivt, men partiet er ikke helt troverdig, mener MDG-lederen.

– Senterpartiet er egentlig blitt avslørt som et parti som ikke prioriterer klima særlig høyt. Så finnes det nok enkeltpolitikere i Sp også som er opptatt av klima, men det er ikke det de prioriterer.

Hun ønsker å få Senterpartiet sterkere med på klimasamarbeid etter valget:

– Det som trengs inn mot 2030 er å få ned utslippene fra transporten, fra olje og gass og få renset utslippene fra industrien. Det er der Norge må ha fokus nå, og da trenger vi at partier som Senterpartiet også ønsker å være med på det som virkelig monner.

Relatert