Barn mellom 12 og 15 år får tilbud om koronavaksine

Regjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine. Barn i denne aldersgruppen vil i første omgang tilbys kun en dose.

– Vaksine er frivillig. Det er foreldrene som får siste ordet på om barna skal ha vaksinen eller ikke, men barna skal også høres, sier statsminister Erna Solberg (H) under regjeringens pressekonferanse torsdag.

Unge i alderen 12-15 år er ikke helserettslig myndige, men de skal høres i beslutninger om egen helse. Koronavaksinasjon forutsetter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret.

– FHI vil lage tilrettelagt informasjon til 12-15-åringene slik de har rett til etter FNs barnekonvensjon, sier helseminister Bent Høie (H).

Mange vaksiner

Solberg og Høie understreker at Norge nå har god tilgang på vaksiner.

– Noen kommuner vil kunne starte å vaksinere 12-15-åringene raskt. Arbeidspresset knyttet til vaksinering, testing og smittesporing varierer fra kommune til kommune. De må selv vurdere om de parallelt kan starte med vaksinering av denne aldersgruppen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Å tilby den nye aldersgruppen vaksine, er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefaling. Det er snakk om barn født mellom 2006-2008.

FHI påpeker at ungdom i alderen 12-15 år generelt har svært god effekt av vaksinen, og det er sannsynlig at beskyttelsen vil vare lengre etter én dose i denne aldersgruppen enn hos voksne.

Anbefaler Pfizer

FHI vil gjøre nye vurderinger med oppdatert kunnskap om alvorlige bivirkninger, sykdomsutviklingen og den samlede situasjonen før det eventuelt gis en anbefaling om dose to til denne aldersgruppen.

Camilla Stoltenberg i FHI opplyser at det så langt i pandemien er omkommet to personer i alderen 0-19 med korona.

– Vaksinasjonen av barn vil kunne ha mye å si for smittespredningen i befolkningen, fordi dette er en gruppe med mange sosiale kontakter, sier Stoltenberg.

FHI anbefaler at det først og fremst er Pfizer-vaksinen som brukes på barn.

– Dette handler om at det er her det er gjort mest undersøkelser på denne aldersgruppen, og at man her vet at det er god effekt, sier Stoltenberg.

– Nå er det over 90 dager siden vaksinen ble godkjent for akkurat denne aldersgruppen i Europa. Hvorfor har det tatt så lang tid før Norge har bestemt seg for dette?

– Det har ikke tatt lang tid. Vi har nå kommet til denne gruppen i vaksinekøen, og har da tatt en vurdering, sier Stoltenberg.

– Men i Danmark så har de jo allerede vaksinert 40 prosent i denne gruppen. Hvordan ville dette påvirket smittesituasjonen slik den er nå, dersom Norge også hadde vaksinert så mange?

– Danmark hadde flere vaksiner på et tidligere tidspunkt enn oss, sier Stoltenberg.

Relatert