VAKSINE: Her skal beboerne ved sykehjemmet Lillohjemmet vaksineres med andre dose. Norge har foreløpig ikke besluttet om eldre skal tilbys en tredje. Foto: Berit Roald / NTB
VAKSINE: Her skal beboerne ved sykehjemmet Lillohjemmet vaksineres med andre dose. Norge har foreløpig ikke besluttet om eldre skal tilbys en tredje. Foto: Berit Roald / NTB

Derfor mister eldre beskyttelsen raskere: – Vi beveger oss i ukjent farvann

En rekke land skal eller tilbyr allerede en tredje dose av vaksinen. Vaksineforsker mener eldre vil ha god effekt av det, likevel er FHI fortsatt i tenkeboksen.

Høye smittetall er ikke lenger avgjørende for hvordan vi skal vurdere epidemien. I stedet er det hvor mange som blir alvorlig syke og vaksinens effekt som bestemmer.

Så langt har vaksinen hatt god effekt mot alvorlig sykdom i Norge. Nå er det imidlertid snart ni måneder siden de første i risikogruppene ble vaksinert.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland forteller at det har vært spekulasjoner om vaksineeffekten hos eldre reduseres over tid.

– Dette må vi følge med på, og som med mye annet i denne pandemien, beveger vi oss i ukjent farvann, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

FØRSTE: Det er snart ni måneder siden sykepleier Maria Golding vaksinerte Svein Andersen (67), som var den første i Norge som fikk vaksinen. Foto: Fredrik Hagen / NTB
FØRSTE: Det er snart ni måneder siden sykepleier Maria Golding vaksinerte Svein Andersen (67), som var den første i Norge som fikk vaksinen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Mer utsatt

Grødeland forteller at dataene ikke er krystallklare, men at det er tegn til at eldre mister beskyttelse etter vaksinering raskere. Det kan det være to hovedårsaker til.

– De nøytraliserende antistoffene som blir introdusert i kroppen etter en vaksine, går ned etter noen måneder. De eldre har typisk også litt redusert evne til å danne immunresponser. Den kombinasjonen gjør at de blir mer utsatt for sykdom over tid etter vaksinering, sier hun.

Samtidig kaller hun det en «sannhet med modifikasjoner».

– Det vi vet, er at det også dannes hukommelsesceller av B- og T-celler hos de eldste. Disse blir reaktivisert neste gang personen blir eksponert, og disse vil bidra til beskyttelse slik at ikke infeksjonen utvikler seg til alvorlig sykdom, sier hun.

Det i vaksinen som typisk beskytter mot smitte eller å spre smitten videre, er de nøytraliserende antistoffene.

– Jo flere eldre som blir smittet, jo flere vil potensielt bli syke nok til at de trenger sykehusinnleggelse. Derfor blir det viktig å følge effekten av vaksinen over tid. Det blir et viktig kriterium og avgjørende for hva vi bør gjøre fremover.

VAKSINE: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er opptatt av at vi følger med på effekten av vaksinen over tid. Foto: Truls Aagedal / TV 2
VAKSINE: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er opptatt av at vi følger med på effekten av vaksinen over tid. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Vurderer tre kriterer

– Dersom det viser seg at eldre mister effekt raskere, hva mener du vi bør gjøre? Holder det da å hyppigere vaksinere denne gruppen?

– Data fra utlandet tyder på at eldre vil ha god effekt av en tredje vaksinering, så hyppigere vaksinering vil fungere, svarer Grødeland.

Alternativet er å optimalisere vaksinene slik at de fungerer bedre i eldre.

En rekke andre land skal eller tilbyr allerede en tredje dose. Israel har begynt, Storbritannia begynner i neste uke, mens Danmark har bestemt seg, men ikke satt en endelig dato.

I Norge har helsemyndighetene sagt at de er i tenkeboksen.

Assisterende direktør Geir Bukholm i FHI sier til TV 2 at de vurderer behovet for en tredje dose hos sykehjemsbeboere, personer over 85 år, personer mellom 85 og 65 år og hos risikogrupper under 65 år.

– Vurderingene er primært knyttet til om risikoen for alvorlig sykdom er økt som følge av at det er gått lang tid etter at siste vaksinedose er satt. Det andre kriteriet er: hva er sannsynligheten for at en tredje dose vil føre til en redusert risiko for alvorlig forløp hos disse befolkningsgruppene? sier han.

Et siste kriterium er om en tredje vaksinedose vil øke den samlede befolkningsimmuniteten og dermed redusere risiko for spredning av virus i samfunnet.

– Vi har foreløpig ikke konkludert med at en tredje vaksinedose skal anbefales ut fra disse kriteriene, men dette vurderes fortløpende, sier Bukholm.

VURDERER: Assisterende direktør Geir Bukholm forteller at de følger situasjonen nøye. Foto: Aage Aune / TV 2
VURDERER: Assisterende direktør Geir Bukholm forteller at de følger situasjonen nøye. Foto: Aage Aune / TV 2

– Risikoen har ikke økt

– Danmark har jo besluttet å tilby en tredje dose. Hvorfor har vi ikke kommet til samme konklusjon i Norge?

– Vi har foreløpig ikke grunnlag for å si at det er behov nå, sier Bukholm.

– Har dere data som tyder på at vaksineeffekten reduseres hos eldre over tid?

– Vi har data som viser at nivået av beskyttende antistoffer og andre antistoffer rettet mot S-proteinet faller over tid, sier han.

I tillegg har FHI holdepunkter for at risikoen for symptomatisk infeksjon hos fullvaksinerte kan øke som følge av dette. De har imidlertid ikke sett at beskyttelsen har falt i Norge så langt.

– Vi har foreløpig ikke data som støtter at risikoen for alvorlige infeksjoner har økt som følge av at det er gått lang tid etter vaksinasjon, slik at man vil oppnå en økt beskyttende effekt mot alvorlig sykdom. Vi følger dette nøye, sier Bukholm.

I Norge er det foreløpig bare personer med alvorlig svekket immunforsvar som skal få tilbud om tredje dose koronavaksine.

Relatert