Henlegger sak om grov vold mot baby

Politiet henlegger saken hvor et foreldrepar var siktet for grov kroppsskade mot et 11 uker gammelt spedbarn.

– Straffesaken mot foreldreparet fra Hønefoss som ble for betydelig grov kroppsskade mot parets felles 11 uker gamle barn er nå henlagt av Riksadvokaten på grunn av bevistes stilling, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Foreldrene til babyen ble siktet for grov kroppsskade mot babyen 19. juni 2019 etter at Oslo universitetssykehus fire dager tidligere meldte ifra om at de hadde fått inn et barn med alvorlige skader. Barnet døde 26. juli samme år.

– Saken har blitt grundig etterforsket og etterforskingen av faktumdelen av saken var i all hovedsak ferdig i starten av 2020. Etter det har rettsoppnevnte sakkyndige utferdiget rapporter rundt de medisinske spørsmålene, står det i pressemeldingen.

– Må henlegges

Videre står det at Riksadvokaten ikke har tatt stilling til om barnet har vært utsatt for vold fordi det etter etterforskningen og de medisinske uttalelsene ikke med sikkerhet kan fastslås hvem som eventuelt er gjerningspersonen.

– For å ta ut tiltale må, som kjent, påtalemyndigheten være overbevist om at straffbart forhold er begått, og at dette kan bevises i retten. Det er ikke tilfellet i foreliggende sak, og den må derfor henlegges etter bevisets stilling. Det kan ikke sees at ytterligere etterforsking vil kunne lede til et annet resultat, skriver Riksadvokaten i sin påtegning.

Varsler erstatningskrav

Foreldrene til babyen og deres advokater, samt bistandsadvokaten til den avdøde babyen skal være informert om henleggelsen.

Forsvarsadvokat Jon Anders Hasle har ivaretatt den siktede familiefarens interesser under den halvannet år lange etterforskningen. Foto: Marit Hommedal / NTB
Forsvarsadvokat Jon Anders Hasle har ivaretatt den siktede familiefarens interesser under den halvannet år lange etterforskningen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Forsvareren til faren som ble siktet, advokat Jon Anders Hasle, sier til NRK at foreldrene er lettet over henleggelsen, men varsler krav om erstatning.

– Det er snakk om ekstraordinære belastninger her. Bare det å få en siktelse mot seg i den fasen de har vært i livet, det å miste det kjæreste de har, det sier seg selv at det påvirker den psykiske helsen. Det kommer et erstatningskrav her. Det er det ingen tvil om, sier Hasle.

Strid om diagnose

Faren har hele tiden nektet straffskyld. Da datteren ble undersøkt på sykehuset, ble det funnet skader som kunne være forenlig med filleristing av barnet. Årsaken til at etterforskningen har tatt tid, er strid rundt diagnosen filleristing, skriver NRK.

– Saken var i all hovedsak ferdig i starten av 2020. Etter det har rettsoppnevnte sakkyndige utferdiget rapporter rundt de medisinske spørsmålene, skriver politidistriktet.