Svenske styrker øker beredskapen og har gruppert missiler av typen Robot 17. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Svenske styrker øker beredskapen og har gruppert missiler av typen Robot 17. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

Sverige øker den militære beredskapen i Østersjøen

Tiltakene skjer i forkant av russisk storøvelse.

– Blant annet har vi økt nærværet på Gotland og utvidet sjøovervåkingen, sier generalmajor Jonas Wikman i en uttalelse.

Russland har økt militær aktivitet sørøst i Østersjøen, og den russiske aktiviteten beskrives av den svenske forsvarsmakten som intensiv.

Svenske styrker er utplassert på Gotland. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Svenske styrker er utplassert på Gotland. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

– Forsvarsmakten er alltid klar til å tilpasse sin virksomhet etter hendelsesbildet i nærområdet. Blant annet markerer vi Sveriges territorielle integritet gjennom å styrke nærværet på Gotland, sier Wikman.

I 2020 økte Sverige den militære beredskapen i Østersjøen på grunn av en øvelse med tre store russiske landgangsfartøy utenfor Gotland.

Russland varslet nylig en øvelse som skal finne sted rundt tre mil fra Finland og Estland, i Vyborg og Ust-Luga, der sivile ferger skal øve på lasting av militært materiell, ifølge mil.ru.

Russisk storøvelse

Årsaken til den økte militære beredskapen i Sør-Sverige og på Gotland er ifølge Dagens Nyheter er russisk aktivitet i forkant av storøvelsen Zapad 21, og risikoen for uønskede hendelser mellom Russland og NATO.

Storøvelsen Zapad skal ifølge norsk etterretning simulere en regional krig mot en motstander i vest. Forrige gang Zapad ble gjennomført, i 2017, inngikk også simulert bruk av atomvåpen, ifølge NATO.

Norsk etterretning venter russiske operasjoner langs Norskekysten under høstens øvelse.

– Zapad-øvelsen er en stor øvelse hvor de demonstrerer sin totale kapasitet i et område. Vi forventer at det vil skje at de tar kontroll over større områder, dominerer lenger ut og flytter større styrker, har etterretningssjef Nils Andreas Stensønes sagt til TV 2 om høstens øvelse.

Relatert