Kritisk til «grønt nivå»: – Hvem har bestemt at dette er barnas beste?

Norge nærmer seg nye smitterekorder, og det er flest unge som blir smittet. Barnelege Bodil Håheim mener at grønt nivå i skolen er uforsvarlig.

Myndighetene har innført et nytt regime i skolen, hvor man skal bruke smittesporing og testing istedenfor karantene og gult og rødt nivå.

Dermed kunne landets elever forrige mandag møte opp til «grønt nivå» ved skolestart.

Samtidig økte smitten med 20 prosent i forrige uke, og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa onsdag at de tror en ny smitterekord er rett rundt hjørnet.

Barnelege Bodil Håheim mener derfor at det er for tidlig å innføre grønt nivå i skolen.

– Jeg mener at det er uforsvarlig. Vi har et mer smittsomt virus, som gjør flere barn syke. Det er også større smittespredning i den aldersgruppen. Og så sender vi dem likevel på en skole som i praksis ikke har smittevern, sier Håheim.

Høye smittetall

Antallet innlagte er fortsatt relativt lavt.

Håheim påpeker imidlertid at det de siste fire ukene har vært 1-3 innleggelser per uke fra aldersgruppen 0-17 år, og at man fortsatt vet lite om koronavirusets senvirkninger.

KRITISK: Barnelege Bodil Håheim er kritisk til det grønne nivået i skolen. Foto: Skjermdump/TV 2
KRITISK: Barnelege Bodil Håheim er kritisk til det grønne nivået i skolen. Foto: Skjermdump/TV 2

Barnelegen peker blant annet på en studie som viste at 11 prosent fikk svekket hukommelse etter å ha vært koronasmittet.

I Folkehelseinstituttets nyeste ukesrapport, står det også at det i uke 33 var en økning på 39 prosent i antall meldte koronatilfeller i aldersgruppen 6-12 år, og 23 prosent i aldersgruppen 13-19 år.

Aldersgruppen 13-19 år også hadde flest nye smittetilfeller, i forhold til befolkningstallet.

– Tallene bekymrer meg. Jeg synes at det går for raskt. Den planen om å gjenåpne fullstendig i september mener jeg også er helt uforsvarlig. Hvem er det som har bestemt at dette er barnas beste?

Til tross for at de aller fleste barn og unge har et mildt sykdomsforløp, mener Håheim at det fortsatt bør være strengere smittevernregler i skoler og barnehager.

– Jeg tenker at gult nivå er veldig lite inngripende, og der det er smitte så ville jeg helst hatt rødt nivå.

Dette er nivåene

Barneskole:

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt
 • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner
 • To kohorter kan samarbeide utendørs

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Del elever inn i mindre kohorter, halver klassestørrelsen
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
 • Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
 • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner
 • To kohorter kan samarbeide utendørs
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Ungdomsskole:

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Elever bør holde en meter avstand til elever i andre kohorter
 • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner
 • To kohorter kan samarbeide utendørs

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter, halver klassestørrelse
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever og ansatte i alle situasjoner
 • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner
 • To kohorter kan samarbeide utendørs
 • Vurder delvis digital undervisning
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Videregående skole:

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper, prøv å halvere antall kontakter
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever
 • Vurder delvis digital undervisning
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

En balansegang

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forklarer at det i samråd med Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet ble innført grønt nivå for at barna skal få være på skolen, istedenfor å ha hjemmeskole.

– Vi har forsøkt å balansere dette gjennom å fange opp de som er smittet med testing, og heller isolere dem, slik at de fleste andre barn får gått mest mulig på skolen, forklarer Rostrup Nakstad.

VANSKELIG: Espen Rostrup Nakstad sier at det koronapandemien i Norge nå er i en vanskelig fase. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VANSKELIG: Espen Rostrup Nakstad sier at det koronapandemien i Norge nå er i en vanskelig fase. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Om dette lar seg gjøre i praksis i ukene fremover avhenger av hvilken situasjon kommunene er i allerede, med de arbeidsoppgavene de har, fortsetter han.

Han understreker imidlertid også at smitteøkningen den siste tiden ikke utelukkende skyldes skolestarten, men også at man har gått inn i høsten med et allerede høyt smittenivå, hvilket gir ekstra utslag nå som stadig flere blir testet.

Videre sier Rostrup Nakstad at pandemien nå er i en «vanskelig fase», fordi smitten øker samtidig som at man venter på at alle voksne skal ha fått tilbud om den andre vaksinedosen, noe han sier vil skje i løpet av de neste seks ukene.

Kommuner sliter

FHI har imidlertid bekreftet til NTB at de har vært i kontakt med flere kommuner som har opplevd det som svært krevende å gjennomføre smittesporing og mer testing, og samtidig skulle vaksinere mange.

Rostrup Nakstad sier at de skal hjelpe kommunene med dette, og at de onsdag har vært i møter med dem for å bistå med råd og tips, og at de også arbeider med å sende flere hurtigtester ut til kommunene.

– Og det er veldig viktig, for mye smitte blant barn nå vil kunne spre seg til uvaksinerte voksne. Vi vil også få flere innleggelser blant barn, og det ønsker vi å unngå inntil vi har fått tilbudt vaksine til alle som anbefales å ta den.

– Det betyr kanskje at dere må dra i bremsen etter hvert?

– Det er i hvert fall slik at kommuner som ikke klarer å teste nok må bruke karantene, eventuelt gult eller rødt nivå en periode, om det er nødvendig. Det er mange verktøy som kan brukes, og de må benyttes nå de neste seks ukene.

– Så vil vi se hvor langt vi har kommet da, og hvor god immunitet vi har i befolkningen på det tidspunktet, fortsetter Rostrup Nakstad.

Relatert