POLITIKK: Energi- og miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Terje Halleland, vil føre en klimapolitikk som kutter utslipp globalt, men som ikke rammer norske innbyggere og bedrifter. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
POLITIKK: Energi- og miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Terje Halleland, vil føre en klimapolitikk som kutter utslipp globalt, men som ikke rammer norske innbyggere og bedrifter. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Ekspertene med klar tale – dette partiet har den mest feilslåtte klimapolitikken

Frp vil ikke plage hverken folk eller næringer med klima- og miljøpolitikken sin. – Som å tisse i buksa for å holde seg varm, mener miljøorganisasjon.

– Fremskrittspartiet vil føre en klimapolitikk som kutter utslipp av klimagasser på en rask og effektiv måte globalt, men som ikke plager norske innbyggere og bedrifter unødvendig i hverdagen, sier energi- og miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Terje Halleland.

TV 2 har bedt alle stortingspartiene om å liste opp hva de mener er de tre viktigste klima- og miljøtiltakene Norge bør satse på den kommende stortingsperioden.

Uavhengig av partienes svar, har vi spurt også syv forskere og miljøorganisasjoner om det samme – og om hva de mener er den mest feilslåtte grønne politikken.

Alle de tre tiltakene som Frp listet opp som de viktigste, er blant tiltakene forskerne mener har mer symbolverdi enn reell effekt.

– Hvis de hadde ment at vår politikk var den beste, så hadde jeg blitt bekymret, svarer partileder Sylvi Listhaug.

NATUR: Skogforskere har konkludert med at minst 10 prosent av den mest verdifulle skogen må vernes dersom vi skal klare å hindre tap av arter i skogene våre, ifølge Naturvernforbundet. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2
NATUR: Skogforskere har konkludert med at minst 10 prosent av den mest verdifulle skogen må vernes dersom vi skal klare å hindre tap av arter i skogene våre, ifølge Naturvernforbundet. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Vil plante mer skog

Frp listet opp planting av ny skog, som partiets viktigste grønne tiltak.

– Norge har veldig mye skog sammenlignet med andre land i Europa og i verden. Dette kan gi oss store muligheter i klimapolitikken hvis vi handler klokt, fordi skogen binder opp store mengder CO2 årlig, sier Halleland.

Han sier videre at planting av ny skog også er et av de aller billigste klimatiltakene, og at det i partiets alternative budsjett for 2021 ble satt av nesten 500 millioner kroner til dette tiltaket.

Å slutte å bygge ned natur og verne skogen som aldri har blitt flathogd, er gunstig for både klimaet og naturen.

Men å øke skogplanting som en «erstatning eller unnskyldning» for å ikke redusere nasjonale klimagassutslipp, er imidlertid helt feilslått, skriver en av forskerne i sitt svar.

STOPP: Klimaforsker Helge Drange ved UiB mener vi må stoppe nedbygging av norsk natur. Foto: Helge Skodvin
STOPP: Klimaforsker Helge Drange ved UiB mener vi må stoppe nedbygging av norsk natur. Foto: Helge Skodvin

– Enda større klimautfordringer

– Å argumentere for at natur og skog tar opp CO2 som unnskyldning for å ikke redusere bruk av kull, olje og gass er å påføre kommende generasjoner enda større klimautfordringer, sier klimaforsker Helge Drange ved Universitet i Bergen.

Han viser til at det kun er klimagassutslipp fra kull, olje og gass som kan monitoreres og kontrolleres. Siden bruk av fossil energi må ned, må de nasjonale klimagassutslippene også ned betydelig.

Frp går derimot til valg på det motsatte. De ønsker å styrke grunnlaget for videre kartlegging og leting i olje- og gassektoren, står det i deres partiprogram.

Også Senterpartiet lister opp planting av skog som én av de tre viktigste klima- og miljøsatsingene til partiet.

– Senterpartiet vil sette naturen i arbeid for å kutte klimagassutslipp. Vi vil plante skog, det kan gi enorme klimaresultater på sikt, men det tar tid, derfor kan vi ikke vente med å gå i gang, sier Ane Hansdatter Kismul, sekretariatsleder i Senterpartiets stortingsgruppe, til TV 2.

BILLIG: Terje Halleland mener at både planting av skog og kjøp av klimakvoter er blant de billigste klimatiltakene Norge kan innføre de kommende fire årene. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
BILLIG: Terje Halleland mener at både planting av skog og kjøp av klimakvoter er blant de billigste klimatiltakene Norge kan innføre de kommende fire årene. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Vil kjøpe klimakvoter

Som sitt andre satsningsområde innenfor klima og miljø, listet Frp opp at Norge gjennom internasjonale avtaler kan kjøpe klimakvoter for å «raskt og effektivt» redusere globale utslipp.

– Akkurat som vi hver dag eneste handler varer og tjenester med våre naboland i Europa, er kjøp av klimakvoter en måte å handle utslippskutt på. Når vi kjøper en klimakvote fra et annet land, kjøper vi også tillatelsen til å slippe ut ett tonn med CO2 i Norge. Våre handelspartnere kutter så sine utslipp, og utslippene globalt går ned, sier Halleland.

På den måten vil partiet unngå at vi innfører særnorske skatter og avgifter som flytter norske utslipp, arbeidsplasser og velferd til andre land.

Å satse på kvotekjøp fremfor å kutte utslipp i egen virksomhet, hylles heller ikke som et grønt tiltak av ekspertene.

CO2: Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, mener at prising av utslipp er et effektivt og nødvendig virkemiddel for å nå klimamålene vi har forpliktet oss til. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2
CO2: Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, mener at prising av utslipp er et effektivt og nødvendig virkemiddel for å nå klimamålene vi har forpliktet oss til. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Kortsiktig

Anja Bakken Riise, som er leder i Fremtiden i våre hender, viser til at EUs utslipp i 2050 skal være netto null. Det betyr at EUs samlede utslipp og opptak av klimagasser skal balansere hverandre.

– Å utsette kutt i Norge fordi vi har mulighet til å kjøpe utslippskutt fra utlandet gjennom kvoter, er som å tisse i buksa for å holde seg varm, sier Bakken Riise.

Hun mener politikken ikke gir varig en løsning på klima- og miljøkrisen.

– Klimakvoter er kanskje det enkleste på kort sikt, men på lang sikt taper vi både konkurransekraft og inntekter ved å ikke starte den nødvendige omstillingen nå, sier lederen.

AVFALL: Frp vil bekjempe plastforurensning internasjonalt. Avfall Norge mener det er en rekke andre utfordringer knyttet til norsk avfall som også fortjener oppmerksomhet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
AVFALL: Frp vil bekjempe plastforurensning internasjonalt. Avfall Norge mener det er en rekke andre utfordringer knyttet til norsk avfall som også fortjener oppmerksomhet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Vil bekjempe plastforurensning

Som sitt tredje viktigste, grønne tiltak, listet Frp opp kampen mot plast i havet.

Partiet viser til at de i regjering fikk gjennomslag for å bruke mer penger internasjonalt i kampen mot plastforurensning og forsøpling av havet, men at de mener vi fortsatt ikke er i mål.

– Som eneste parti på Stortinget vil vi bruke mer av bistandspengene på å bekjempe plastforurensningen internasjonalt. Frp mener at Norge må bruke mer penger på å hjelpe utviklingsland til å bygge gjenvinningsstasjoner og forbrenningsanlegg til plastavfall og søppel, sier Halleland.

Marin forsøpling er et alvorlig natur- og miljøproblem. Men ifølge Avfall Norge utgjør plast en veldig liten andel av de samlede avfallsmengdene her til lands.

– Det har vært veldig fokus på plastproblemet de siste årene og mange av partiene har «kastet seg på». Plast er viktig i forbindelse med marin forsøpling, men plast utgjør en veldig liten andel av de samlede avfallsmengdene i Norge, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

Under radaren

Lind peker på at det er en rekke andre aspekter ved avfallet vårt, som også bør vies stor oppmerksomhet.

– Vi kaster for eksempel halvparten av maten vår, og vi kaster batterier, spraybokser og lignende rett i restavfallet. 75 prosent av avfallet i Norge kommer fra næringslivet, og det snakker vi knapt om i den offentlige samtalen, sier Lind.

Hun mener også at Norge er relativt svake på beredskapsløsninger for avfallshåndtering ved stengte grenser eller importrestriksjoner i andre land.

– Da hjelper det ikke å så mye å bytte ut et plastsugerør med ett i papp, for å sette det litt på spissen.

MILJØ: Sylvi Listhaug forteller at hun og partiet ikke har som plan å redde verden fra miljø- og klimakrisen. Foto: Frode Sunde / TV 2
MILJØ: Sylvi Listhaug forteller at hun og partiet ikke har som plan å redde verden fra miljø- og klimakrisen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vil ikke redde verden

Da TV 2 fortalte partileder Sylvi Listhaug at Frp ser ut til å ha den mest feilslåtte klimapolitikken blant Stortingspartiene, svarte hun med å si at hun ble lettet.

– Hvis de hadde ment at vår politikk var den beste så hadde jeg blitt bekymret, sier Listhaug.

– Vår politikk tar utgangspunkt i det som er realistisk for Norge, at vi skal ta vare på velferd og arbeidsplasser og at vi ikke skal ha særnorske avgifter. Det vil de andre partiene. Det er forskjellen på oss og dem, sier partilederen.

Hun viser til at norske utslipp er en liten del av utslippene i verden, og hevder at andre land «øker sine utslipp med ti ganger Norges totale utslipp hvert eneste år».

– Vi tar utgangspunkt i det som er realistisk og ikke at Norge skal redde hele verden.

– Hodeløse

– Bruker dere skogplanting som en unnskyldning for å unngå å gjøre nødvendige kutt innen kull-, olje- og gassektoren?

– Vi mener at Norge skal ha utslippskutt, men vi skal først bokføre skogen som andre land i Europa gjør. Da bokfører vi ti millioner tonn, så ønsker vi å plante mer. Jeg har sittet i landbrukskomiteen og vet utmerket godt at skogen er et veldig viktig virkemiddel for å binde C02, sier Listhaug.

– Å kjøpe klimakvote omtales av Fremtiden i våre hender som å tisse i bukse for å holde seg varm. Hva tenker du om det?

– De står for standpunkt som er hodeløst, og som vil gjøre at massevis av folk mister jobben og at den norske stat blir fattigere. Det er de som er hodeløse, ikke Frp.

Relatert