ORANSJ: Tyskland har gått fra grønt til oransj på smittekartet. Her fra Berlin. Foto: Stefanie Loos / AFP
ORANSJ: Tyskland har gått fra grønt til oransj på smittekartet. Her fra Berlin. Foto: Stefanie Loos / AFP

Endringer i innreiseregler for flere land og regioner

Regjeringen strammer inn reglene for flere regioner i Norden, to land i Europa, samt enkelte tredjeland.

Fredag oppdaterte regjeringen sine reiseråd. Nå innføres det innreiserestriksjoner og karantenekrav til flere land og regioner.

Bakgrunnen for vurderingen er en oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og hensikten er å redusere faren for importsmitte.

Alle endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 23. august, opplyser regjeringen i en pressemelding.

ORANSJE ELLER RØDT: Ingen svenske regioner er grønne lenger. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2
ORANSJE ELLER RØDT: Ingen svenske regioner er grønne lenger. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Endringene

Dette er endringene:

  • Latvia og Tyskland endrer farge fra grønn til oransje.
  • Det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for åtte nye regioner i Sverige. Det er nå ingen regioner i Sverige som er grønne.
  • Det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for regionene Mellersta Österbottens SVD og Östra Savolax SVD i Finland. Dette innebærer at det kun er igjen én region i Finland, Länsi-Pohja SVD, som fortsatt er grønn.
  • Følgende land kategoriseres ikke lenger som lilla: Albania, Bosnia-Hercegovina, Canada og Moldova. Lilla land er tredjeland som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell.

Flere land og regioner endrer også farge fra oransje til rødt, men det får ingen praktisk betydning for innreiserestriksjoner og karantenekrav.

Ukentlig vurdering

FHI vurderer situasjonen i land og områder ukentlig.

I partallsuker gjøres det en bred vurdering basert på smittesituasjonen og om landene og områder skal gis lettelser eller skjerpelser.

I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal få strengere regler (for eksempel endres fra grønt til oransje eller rødt).

Regjeringen minner om at dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav, er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge.

Relatert