Det er svært krevende å få evakuert lokalt ansatte afghanere til Norge, ifølge utenriksdepartementet. (AP Photo/Shekib Rahmani) Foto: Shekib Rahmani
Det er svært krevende å få evakuert lokalt ansatte afghanere til Norge, ifølge utenriksdepartementet. (AP Photo/Shekib Rahmani) Foto: Shekib Rahmani

– Lokalt ansatte afghanere skal raskt bosettes i norske kommuner

Afghanere som blir evakuert og hentet til Norge skal i karantene på Nasjonalt ankomstsenter i Råde, før de blir bosatt i en norsk kommune, opplyser UDI-direktør Frode Forfang.

Onsdag landet flyet med de første 14 evakuerte nordmennene på Gardermoen.

Det arbeids intenst videre med å få hentet alle norske borgere ut av landet, og evakuere lokalt ansatte og deres familier.

– Vi har godt håp om å klare å få alle våre lokalt ansatte og familier trygt ut. Men vi tror det kan ta tid, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide på onsdagens pressekonferanse.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har allerede startet behandlingen av asylsøknadene til afghanerne, slik at de kan få oppholdstillatelse i Norge.

– Det er vi som gir tillatelser til de som skal få opphold i Norge, men det er klart at vi vi baserer oss på den informasjonen vi får fra utenriksdepartementet og forsvaret som grunnlag for å kunne vite hvem det er som har bistått norske styrker og den norske ambassaden, sier Forfang.

– Vil denne asylbehandlingen kunne skje raskt?

– Ja, de er allerede under behandling, så det tar ikke lang tid, noen er allerede behandlet. Det er en egen kategori som vil få særskilt behandling, og kan ikke sammenlignes med andre som har asylsøknad til behandling, sier UDI-direktøren.

Korona-karantene

De evakuerte afghanerne vil først komme til det Nasjonale ankomstsenteret i Råde, der vil de ha en karanteneperiode på grunn av smittevern, og bli registrert.

– Så vil de forhåpentligvis bli bosatt så raskt som mulig i norske kommuner. Hvis det tar litt lenger tid, så vil det kanskje også være i et annet mottak i mellomtiden, men vi håper at flest mulig blir bosatt så fort som mulig i en norsk kommune, det er målet, sier Forfang.

Det har også kommet krav om at tidligere afghanske asylsøkere som tidligere er sendt til såkalt internflukt i hjemlandet skal hentes til Norge. Dette er personer som kommer fra områder som ble ansett som utrygt, og i stedet ble sendt til Kabul.

– Det er ingenting som tyder på at det vil skje. Vi har ikke fått noen signaler fra regjeringen som går i den retning, slik at vi legger til grunn at det ikke er aktuelt, sier Forfang.

Lovende toner fra Taliban

UDI har egne eksperter på landinformasjon i Afghanistan og Forfang opplyser at det pågår et tett samarbeid med andre europeiske land om innhenting og vurdering av informasjon.

– Det er et veldig uoversiktlig bilde akkurat nå, så det vil nok ta noe tid før situasjonen stabiliserer seg, og vi med noenlunde sikkerhet kan vite hva situasjonen fremover i tid vil være, sier han.

Taliban varslet på sin første pressekonferanse at de ønsker forsoning, og vil gi kvinner større frihet og mer makt.

– Det er positive toner og, og vil kunne ha betydning for situasjonen i Afghanistan nå, og også i tiden framover. Og så er det altfor tidlig å si hva som blir virkeligheten og hvordan dette kommer til å utvikle seg i praksis. Men men det er klart at det er i hvert fall lovende signaler, sier Forfang.

– Ja, hvor lang tid skal man gi Taliban?

– Det er veldig vanskelig å si. Man det ser jo ut som at Taliban har fått kontroll over hele landet, og sånn sett så er det grunn til å tro at det kanskje ikke vil ta så lang tid før vi får litt mer oversikt over situasjonen. Det virker i hvert fall akkurat nå som om selve borgerkrigen i praksis er over.

Asylsøknader på vent lenge

De fleste asylsøkere som har fått opphold i Norge har fått beskyttelse på grunnlag av den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Så lenge den er uklar behandler ikke UDI asylsøknader fra afghanske borgere som kom til Norge før Taliban overtok makten.

UDI har liggende 44 asylsaker på vent til foreløpig til 15. september, men det kan gå lenger tid før de blir behandlet, varsler Forfang.

– Foreløpig har vi jo suspendert plikten til å reise ut for de som har fått avslag fram til midten av september, men jeg ser ikke bort fra at den fristen vil kunne bli skjøvet ytterligere ut i tid.

Afghanere i Norge kan de være trygge på at de ikke blir sendt tilbake i den perioden hvor UDI vurderer sikkerhetssituasjon, lover han.

TV 2 har tidligere fortalt om Abassi-familien i Trondheim, der tre barn har fått opphold, mens moren er utvist. Datteren Taibeh (22) kjemper for at moren Atefa Rezaie skal få opphold. Utlendingsnemnda (UNE) mente senest i juni at det var trygt å sende henne til Kabul.

– Hvorfor kan man ikke gi opphold til de som er i Norge nå, det dreier seg om ikke veldig mange personer?

– Sikkerhetssituasjon har stor betydning for behandling av søknadene, og før vi konkluderer er det naturlig å foreta en nærmere vurdering, slik at vi har et bedre grunnlag å vurdere beskyttelsesbehovet på, sier Forfang.

Utelukker ikke internflukt

Det har vært sterk motstand blant annet fra Støttegruppa til Farida Khurami (15) mot å sende asylsøkere til internflukt i Kabul.

I et brev til statsminister Erna Solberg anklaget de norske myndigheter for å bryte FNs flyktningkonvensjon gjennom denne praksisen.

Forfang vil ikke skrinlegge internflukt som en mulighet, selv om Taliban har kontroll i hele landet.

– Det handler egentlig bare om en vurdering av sikkerhetssituasjonen i ulike deler av landet, og da er jo prinsippet at hvis det er utrygt på det stedet du kommer fra, så vurderer man alltid om det finnes trygge områder i Afghanistan som du kan returneres til.

Sikkerhetssituasjonen er avgjørende for returer, og ikke hvem som styrer, understreker han.

– Så at Taliban har tatt over hele landet betyr ikke at det blir slutt på internflukt?

– Det kommer helt an på hvordan landet nå styres fremover og hva som blir sikkerhetssituasjonen i ulike deler av landet. Dette er av de tingene som vi bare må skaffe oss oversikt over. Vi må bruke tiden fremover til å skaffe oss oversikt over hvordan situasjonen er både i Kabul og i andre deler av Afghanistan.

– Du utelukker ikke internflukt?

– Nei, at det fortsatt kan være mulig - altså, internflukt er alltid noe som kan vurderes. Det baseres jo helt på hva som er situasjonen i landet og i ulike deler av landet, og det er det vi må skaffe oss bedre oversikt over.

Tror ikke på flyktningkrise

Flere hundre tusen afghanere har flyktet fra Afghanistan, og tusener kjemper en desperat kamp for å komme seg på et fly ut av landet.

Men Forfang mener det ikke er sannsynlig med en ny flyktningstrøm til Norge med det første.

– Jeg tror det er usannsynlig at det kommer en stor asylstrøm i løpet av kort tid, men hva som kan skje på litt lengre sikt er vanskelig å si noe sikkert om.

– Det er vanskelig å både ta seg ut av Afghanistan, enda vanskeligere å ta seg inn i Europa og så er det mange ting som også har gjort det vanskeligere å komme seg helt opp til Norge, sier han.

– Kan det bli færre asylsøkere?

– Vi ser jo at det er sammenheng mellom konfliktnivået i et land og hvor mange som forsøker å flykte fra landet og komme til Europa, så blir det en fredeligere utvikling, så er det klart at det vil påvirke antallet flyktninger som kommer til Europa, men dette er akkurat nå veldig uoversiktlig.

Relatert