EKSADVOKAT: Amir Hossein Mirmotahari, her avbildet i Nedre Romerike tingrett i 2014, er dømt til elleve års fengsel. Foto: Heiko Junge / NTB
EKSADVOKAT: Amir Hossein Mirmotahari, her avbildet i Nedre Romerike tingrett i 2014, er dømt til elleve års fengsel. Foto: Heiko Junge / NTB

Dømt til 11 års fengsel for drapsavtale – nå vil retten løslate eksadvokaten

Påtalemyndigheten mener eksadvokat Amir Mirmotahari (44), som nylig ble dømt til 11 års fengsel for drapsforbund, må varetektsfengsles frem til dommen er rettskraftig. Oslo tingrett er ikke enige.

– Påtalemyndigheten har anket kjennelsen og fått oppsettende virkning frem til fredag. Vi har frist til klokken 14 i dag med å begrunne en anke, sier politiadvokat Christian Stenberg i Oslo politidistrikt.

Torsdag ble Mirmotahari dømt til elleve års fengsel i Borgarting lagmannsrett, som i likhet med Oslo tingrett mener 44-åringen er skyldig i å ha inngått en avtale om å drepe en tidligere klient.

Han er også dømt for fem tilfeller av vitnepåvirkning og for å ha brutt et kontaktforbud.

Lagmannsretten skjerpet straffen for Mirmotahari under ankebehandlingen. I første rettsinstans ble eksadvokaten dømt til ti års fengsel.

I dommen vektlegger retten at «flere av forholdene er begått i egenskap av advokat og offentlig oppnevnt forsvarer.»

Pågrepet fredag

Mirmotahari har vært løslatt siden 2018, men dagen etter at lagmannsrettens dom ble avsagt, pågrep politiet ham på nytt. De mener det er fare for at 44-åringen vil unndra seg straff dersom han ikke fengsles i påvente av soningen.

Dommen er imidlertid ikke rettskraftig, fordi Mirmotahari fremdeles har to uker igjen av ankefristen. Dommen ble avsagt på torsdag, og Mirmotahari ble pågrepet fredag.

– Vi er helt klare på at det som var pågripelsesgrunnlaget til politiet ikke foreligger i denne saken, og det er Oslo tingrett enig i, sier hans forsvarer, advokat Bernt Heiberg, til TV 2.

FORSVARER: Advokat Bernt Heiberg representerer Amir Mirmotahari. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
FORSVARER: Advokat Bernt Heiberg representerer Amir Mirmotahari. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fordi kjennelsen fra Oslo tingrett har oppsettende virkning, vil Mirmotahari sitte fengslet i hvert fall frem til fredag denne uken. Oppsettende virkning betyr utsettelse, og gir lagmannsretten anledning til å se på saken før en eventuell løslatelse.

Vil anke til Høyesterett

Heiberg sier til TV 2 at lagmannsretten dom på elleve års fengsel vil bli anket til Høyesterett.

– Han er helt klar på at han er dypt uenig i domfellelsen og lagmannsrettens dom, så han har helt klart uttalt at han ønsker å anke videre til Høyesterett, sier Heiberg.

Mirmotahari er også tiltalt i en annen straffesak, som skal opp for retten våren 2022. Dersom han blir dømt der, mener påtalemyndigheten han kan vente en samlet dom på 14-15 år i fengsel.

Oslo tingrett har likevel kommet til at Mirmotahari har en så sterk tilknytning til Norge at det ikke er sannsynlig at han vil flykte fra straffeforfølgningen.

Bakgrunnen for straffesaken mot Mirmotahari er en større avsløring publisert i VG i juni 2016. Avisen avslørte at advokaten hadde bedt en torpedo om å kidnappe en fornærmet kvinne i en voldtektssak, der han var forsvarer.

I et opptak av denne samtalen kom det frem at Mirmotahari ville holde kvinnen unna rettssaken, slik at voldtektssaken ble henlagt.

Mirmotahari avviklet advokatvirksomheten og ble pågrepet av politiet samme dag som VG kom med sin avsløring.

Relatert