Slår alarm om Oslofjorden – krever vern

Rasmus Hansson (MDG) mener at Oslofjorden er nærmest død og at den bør vernes. Mens klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) tror ikke nødvendigvis det er den beste løsningen.

Flere hundre tusen personer benytter seg av Oslofjorden i løpet av et år. Om det så er for å bade, eller ta seg en fisketur. Men bak den idylliske fjorden, ligger det et tungt bakteppe.

På bunnen av fjorden ligger det alt fra kloakkrester til avrenning fra landbruket. Forurensing, overfisking og bunntråling har satt dype spor i Oslofjorden.

Ni av ti torsker er borte. Blåskjellene er nærmest helt forsvunnet. Fugler dør. Vannet i fjorden er nå blitt så dårlig at oppveksten til flere arter stoppes.

– Det vi ser nå er en oppskrift på å la Oslofjorden gå til helvete, og vi er veldig nær at det er fullført, sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne.

Han mener det bare er snakk om tid, før fjorden er helt død.

Se de rystende bildene av Oslofjordens bunn

– Oslofjorden er det fremste eksempelet i Norge på en fjord som er blitt ofret, gjennom 100 års misbruk til industri og næringsvirksomhet. Nå må denne fjorden vernes, slår han fast.

Mener verning ikke er nok

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mener kommunene rundt Oslofjorden burde ta på seg ansvaret for å kontrollere utslippet.

– Det er deres ansvar å sørge for at de har kontroll på vann og avløp, og å sørge for at kloakken ikke renner rett ut i havet.

I motsetning til Hansson, tror ikke Rotevatn at det å verne fjorden nødvendigvis er den beste løsningen.

– En kan selvfølgelig alltids vurdere nytt vern, men det i seg selv vil ikke gjøre vannkvaliteten bedre. Det er samme krav til vannkvalitet i en vernet fjord, understreker Rotevatn.

SKEPTISK: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) tror ikke et vern av Oslofjorden vil ha for stor betydning for vannkvaliteten. Foto: Tom Rune Orset/TV 2
SKEPTISK: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) tror ikke et vern av Oslofjorden vil ha for stor betydning for vannkvaliteten. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

– En tragedie

Seniorforsker Even Moland ved Havforskningsinstituttet forteller at situasjonen i dag er såpass ille at Oslofjorden er i ferd med å miste hele sin økologiske funksjon.

– Hvis vi ender opp med en situasjon der vi ikke klarer å ta inn forvaltningsetterslepet og mister fjordens økologiske funksjon vil det være en tragedie, konstaterer han.

– Hva skal til for å redde fjorden?

– Det spørs hva man mener med å redde den, og hvilke målsetninger tiltakene skal ha. Hvis man for eksempel vil ha bedre vannkvalitet, må man ta tak i avrenning og utslipp, sier han før han legger til:

– Men dersom man vil gjenopprette funksjonen i økosystemet så tilsier beste tilgjengelige kunnskap at strengt vern og god tid er beste medisin.

FORSKER: Seniorforsker Even Moland ved Havforskningsinstituttet mener at det nå må jobbes på alle fronter for å redde Oslofjorden. Foto: Tom Rune Orset/TV 2
FORSKER: Seniorforsker Even Moland ved Havforskningsinstituttet mener at det nå må jobbes på alle fronter for å redde Oslofjorden. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Relatert