Taibeh (22) og hennes to søsken Yasin og Ehsan fikk opphold i Norge, mens moren Atefa Rezaie ble utvist Foto: Stein Roar Leite/TV 2
Taibeh (22) og hennes to søsken Yasin og Ehsan fikk opphold i Norge, mens moren Atefa Rezaie ble utvist Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Taibeh (22) fikk opphold – kjemper for at moren ikke blir sendt til Afghanistan

Det må gjøres en prinsippavgjørelse på at afghanere i Norge får bli, mener SVs Karin Andersen. Hun støtter Abassi-familien i Trondheim, der barna har fått opphold mens mor er utvist til Kabul.

– Jeg er helt sjokkert! Det er helt grusomt der. Jeg har alltid håpet på fred i Afghanistan, og kunne aldri ha forestilt meg at til og med presidenten gir seg og overlater landet til Taliban, sier Taibeh.

TV 2 møter henne i Trondheim sammen med moren Atefa Rezaie. Abassi-familiens skjebne er en av mange saker om afghanere i Norge som har skapt stort engasjement.

UNE mente senest i juni at det var trygt å sende Rezaie til Kabul.

– Jeg håper virkelig det blir snudd om. Ikke bare for min mor sin del, men for alle som er i samme situasjon, sier 22-åringen.

Snevrer inn kvinners rettigheter

Taliban startet allerede i helgen å male over reklameplakater med bilder av kvinner, noe som for mange afghanere vekker vonde minner fra andre halvdel av 90-tallet frem til tidlig 2000-tallet, da den islamistiske bevegelsen styrte landet. Dette oppfattes av aktivister som en konkret indikasjon på hvilken vending det kan ta for afghanske kvinners rettigheter.

– Det er veldig, veldig vanskelig i hjemlandet mitt, veldig farlig for kvinner. Kvinner har ikke makt, bare Taliban, sier moren.

Familiens advokat Erik Vatne vil igjen ta saken opp med Utlendingsnemnda (UNE).

– Jeg mener jo det vi har sett nå viser at Utlendingsnemnda tok feil da de vurderte mor sin sak, og jeg forventer nå at staten en gang for alle setter en sluttstrek for Abbasi-saken og innvilget opphold også for mor, sier Vatne.

Vil ha prinsippavgjørelse

SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen støtter familiens bønn om at moren får opphold.

– Ja de bør få bli. Alle ser hvor farlig det er i Afghanistan, og det kan bare være forhold som er knyttet til rikets sikkerhet som gjør at noen av disse kan bli sendt ut av landet, sier Andersen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utleningdsnemnda (UNE) har lagt alle saker som gjelder afghanske borgere på is til 15. september, men Andersen mener det snarest bør gjøres et prinsippvedtak om afghanere i Norge.

– Vi bør ta en prinsippavgjørelse nå på at disse bør få bli i Norge hvis det ikke handler om rikets sikkerhet. Og så får vi gå i gang og hente de som har jobba for Norge i Afghanistan, sier Andersen.

Forsvarsdepartementet jobber med å få oversikt over afghanske borgere som har bistått Norge i Afghanistan, og vil etter det TV 2 forstår lage en navneliste til UDI over personer som det er aktuelt å gi beskyttelse til.

Klamrer seg fast i militærflyet

– Haster det ikke mest å få oversikt over personer som har samarbeidet med Norge i Afghanistan, slik at de får komme til Norge?

– Jo, selvfølgelig haster det, men vi har jo oversikten over de som er her, og der går det an å ha en prinsippavgjørelse på at de nå skal få bli, sier SV-politikeren.

Støre er avventende

Men Andersen møter motbør hos Ap-leder Jonas Gahr Støre, som ikke vil gi løfter om opphold til afghanske flyktninger i Norge nå.

Han sier at norske myndigheter må vurdere situasjonen i Afghanistan.

TAR OVER: Et skjermbilde viser Taliban-medlemmer på det som for et par dager siden var presidentens kontor. Foto: Al Jazeera / AFP
TAR OVER: Et skjermbilde viser Taliban-medlemmer på det som for et par dager siden var presidentens kontor. Foto: Al Jazeera / AFP

– Man returnerer jo ikke folk til krigsområder og veldig usikre områder, men det hersker stor usikkerhet nå i Afghanistan. Den borgerkrigen vi alle har fryktet, ser jo ikke ut til å komme der, så jeg tror at dette er spørsmål vi må sette på vent.

– Vi må avvente situasjonen, sier Støre.

Det var mandag ikke mulig å få intervju med justisminister Monica Mæland om behandlingen av Afghanistan-saker. Justisdepartementet viser til utlendingsmyndighetene.

UNE viser til at de stoppet behandlingen av alle Afghanistan-saker i juli.

Følger nøye med

«UNE har stilt alle saker som kan medføre vedtak om utreiseplikt til Afghanistan i bero. Det betyr at vi ikke behandler noen av disse sakene nå. Dette gjelder foreløpig frem til 15. september. Innen denne datoen vil UNE vurdere retursituasjonen på nytt, og om berostillelsen skal forlenges eller om saksbehandlingen skal gjenopptas».

UDI kommenterer at de følger nøye med på situasjonen i Afghanistan.

«Vi gjør dette i bredt samarbeid med de andre etatene i Utlendingsforvaltningen, Utenriksdepartementet, samt med samarbeidspartnere i andre europeiske land».

TV 2 i Kabul: – Slik er situasjonen nå

– Norge er folkerettslig forpliktet til å gi beskyttelse til personer fra Afghanistan. Sikkerhetssituasjonen der er for dårlig til at folk kan returneres dit, sier advokat Vatne.

Gjør alt for moren

Taibeh, Yasmin, Ehsan og moren kom til Norge i 2012 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Utlendingsnemnda (UNE) trakk tilbake oppholdstillatelsen da faren kom til Norge to år senere. Han forsvant igjen, og familien ble i 2019 forsøkt uttransportert til Afghanistan. Moren ble syk på reisen, og da afghanske myndigheter ikke ville ta i mot barna, måtte returen avbrytes.

I 2020 fikk barna i familien opphold, mens moren ble utvist. UNE opprettholdt utvisningen i et vedtak 3. juni i år.

– Jeg vil gjøre alt for at moren min skal være glad og trygg, sier Taibeh.