GOD BESKYTTELSE: Svært få fullvaksinerte er smittet i Norge.
GOD BESKYTTELSE: Svært få fullvaksinerte er smittet i Norge. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Dette er årsaken til at vaksinen ser ut til å gi bedre effekt i Norge

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland peker på fem årsaker til at nordmenn kan se ut til å bli bedre beskyttet av vaksinen enn innbyggere i mange andre land.

FHI publiserte nylig oppdaterte tall på hvor mange fullvaksinerte nordmenn som har blitt smittet med korona.

Av totalt cirka to millioner mennesker som er vaksinert med to doser, har 0,06 prosent blitt smittet.

– Dette er veldig gode tall. Det tyder på at vaksinerte i veldig liten grad smitter videre til andre, selv om noen få av dem blir smittet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener faktisk at det er grunn til å tro at vaksinen beskytter bedre i Norge enn i en rekke andre land.

Det mener hun at det kan være fem mulige årsaker til.

LAVT: Folk koser seg på uteserveringene i Oslo etter at de ble åpnet. Til tross for et gjenåpnet samfunn har smitten i Oslo holdt seg på et lavt nivå.
LAVT: Folk koser seg på uteserveringene i Oslo etter at de ble åpnet. Til tross for et gjenåpnet samfunn har smitten i Oslo holdt seg på et lavt nivå. Foto: Frode Sunde / TV 2

Mer enn 90 prosent

Totalt har 1137 (0,06 prosent) personer blitt bekreftet smittet etter å ha fått full beskyttelse av vaksinen, viser FHIs ukesrapport.

Hvis man bare ser på de siste to ukene, utgjør fullvaksinerte åtte prosent av det totale smittetallet. 418 av de 5215 personene som ble smittet i uke 30 og 31, har fått to doser av vaksinen.

Er det en forventet utvikling som følge av at stadig flere nordmenn blir beskyttet, eller er det grunn til bekymring?

FHI skriver i rapporten at de forventer at andelen beskyttede som blir smittet vil kunne øke etter hvert som en stadig større andel av befolkningen blir fullvaksinert.

Selv om det har vært en økning i antall personer med full beskyttelse som blir smittet, viser de foreløpige tallene at vaksinen beskytter bedre enn forventet.

– Vi vet ikke hvor mange av de to millioner fullvaksinerte som har vært eksponert for viruset, men sannsynligvis er det veldig få. Av de som eksponeres, ser det ut som vaksinen beskytter effektiv mot smitte hos mer enn 90 prosent, sier Nakstad.

FHI sier at den høye vaksinedekningen I Norge vil føre til at smitten i samfunnet bremses.

– Vi vil gradvis vil nærme oss en tilstand der Covid-19 blir en infeksjon vi kan leve tilnærmet normalt med, sier avdelingsdirektør Line Vold.

I flere andre europeiske land er imidlertid situasjonen en litt annen.

Den siste tiden har flere land, som er ledende med sine vaksinasjonsprogram, sett en bekymringsfull utvikling i smitten som følge av delta-varianten.

Fem årsaker

Israel lå for eksempel lengst fremst i verden med sitt vaksinasjonsprogram. Før sommeren måtte myndighetene gjeninnføre tiltak som følge av spredning av delta-varianten.

Både Norge og Israel har snart vaksinert 70 prosent av befolkningen med første dose. Israel har imidlertid langt større andel fullvaksinerte, 69 prosent, mot Norges 39 prosent.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland peker på fem mulige hovedårsaker til at det ser ut som vaksinen gir bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom og smitte i Norge, sammenlignet med flere andre land. Hun bruker Israel som et eksempel.

INTERVALL: Hvor lang tid det går mellom første og andre dose ser ut til å påvirke hvor godt beskyttet man er, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland.
INTERVALL: Hvor lang tid det går mellom første og andre dose ser ut til å påvirke hvor godt beskyttet man er, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er flere forskjeller på den norske og den israelske befolkningen. For det første bor de svært tett på et lite område, som gjør de mer utsatt for smitte. Det gjør vi ikke i Norge, sier hun.

I tillegg peker hun på at Israel og Norge ligger i forskjellige deler av verden.

– Israel har en helt annen bakterieflora, og det er et helt annet temperaturområde. Hva innbyggerne har vært utsatt for tidligere av virus og bakterier, kan påvirke hvordan kroppen reagerer på et nytt virus og en ny vaksine. Den påvirkningen vet vi lite om enda, men det kan være en medvirkende årsak, sier Grødeland.

Det kan også være små forskjeller i virusvariantene som sirkulerer i Norge og Israel, mener hun.

TILTAK: Israelere bruker munnbind for å hindre smitte, til tross for at svært mange i Israel er vaksinert.
TILTAK: Israelere bruker munnbind for å hindre smitte, til tross for at svært mange i Israel er vaksinert. Foto: Ammar Awad / Reuters / NTB

Lengre intervall = bedre beskyttelse

– Den israelske befolkningen lever også tett på palestinere i de okkuperte områdene, og disse har i langt mindre grad fått tilbud om vaksine. Dermed reduseres også den potensielle flokkimmuniteten som man ellers ville kunne oppnå med god vaksinedekning, sier vaksineforskeren.

Til slutt peker Grødeland på intervallet som er gitt mellom vaksinedosene som en mulig årsak til at nordmenn ser ut til å få bedre beskyttelse.

– Hvis du har et tett vaksineintervall, vil immunsystemet fortsatt være i gang med å videreutvikle responsene etter første dose når du får den andre. Dersom du har et lengre intervall, rekker immunsystemet å ferdigutvikle responsene og danne hukommelse, før du får en ny dose. Da vil prosessen starte på nytt, og det gjør beskyttelsen etter vaksinen mer langvarig, forklarer hun.

I Norge er det primært risikogruppene som fikk kort intervall mellom dosene på tre uker, majoriteten har fått et lengre intervall. I Israel, som fikk tilgang på svært mange doser raskt, har befolkningen typisk et kort intervall mellom dosene.

GOD EFFEKT: Espen Rostrup Nakstad forteller at effekten mot symptomatisk sykdom hos fullvaksinerte ser ut til å være litt over 90 prosent. Foto: Ingvild Gjerdsjø
GOD EFFEKT: Espen Rostrup Nakstad forteller at effekten mot symptomatisk sykdom hos fullvaksinerte ser ut til å være litt over 90 prosent. Foto: Ingvild Gjerdsjø

Veldig god beskyttelse

Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav i Norge.

Dersom en vaksinert smittes med koronaviruset, vil de fleste få ingen eller kun milde symptomer. Symptomene vil også vare kortere enn hos uvaksinerte, skriver FHI i rapporten.

Alvorlig sykdom er sjelden, men det forekommer.

– I og med at vaksinen er litt mer enn 90 prosent effektiv mot sykdom, vil noen få likevel bli alvorlig syke og havne på sykehus. Det er ikke overraskende at vi ser dette også i Norge, men det er vanskelig å si om det ligger på samme nivå som i andre land eller ikke, sier Nakstad.

Både den assisterende helsedirektøren og vaksineforskeren er enig om en ting: Effekten av vaksineringen så langt er godt nytt for Norge.

– Tallene fra FHI gir mening i den norske konteksten. De viser at vaksinene er veldig gode, både når det gjelder å hindre smitte, men selvfølgelig også for å hindre alvorlig sykdom. Det kan selvfølgelig skje at fullvaksinerte blir smittet og syke, men sannsynligheten for at det skjer går svært mye ned etter vaksinering, sier hun.

Også Nakstad jubler.

– Det er absolutt en gladsak at så få vaksinerte ser ut til å bli smittet. Det viser at effekten av vaksineringen i samfunnet i praksis er veldig god, selv om vaksinene ikke beskytter fullgodt mot smitte, sier Nakstad.

Delta?

Fredag kom nyheten om at regjeringen nok en gang har besluttet å utsette trinn fire av den videre gjenåpningen.

Avgjørelsen ble begrunnelsen med usikkerhet rundt Delta-varianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt. En ny vurdering vil skje i midten av august, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Delta-varianten har større spredningsevne enn Alfa-varianten, som en konsekvens av noe økt smittsomhet og noe økt evne til å unngå immunforsvaret etter vaksinasjon og tidligere infeksjon, skriver FHI i sin siste risikorapport.

Noen utenlandske studier antyder at Delta-varianten gir økt risiko for sykehusinnleggelse sammenliknet med Alfa-varianten.

– Norske data tyder foreløpig ikke på en slik sammenheng her i landet, skriver FHI.

Redusert effekt

Det er for tidlig for forskerne å fastslå akkurat hvordan Delta-varianten påvirker beskyttelsen etter vaksine.

– Det er ulike tall fra ulike land, men hovedtrenden er klar: Du har fortsatt en svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Det er litt større sprik i dataene om hvor god effekten vaksinene har mot å bli smittet. Effekten er redusert sammenlignet med alfa-varianten, men fortsatt god, sier Grødeland.

For alle fullvaksinerte vil livet bli mye mer normalt i slutten av september, sier Nakstad.

– Det er selvsagt fortsatt knyttet usikkerhet til eventuelle nye mutasjoner og hvor langt ned i alder man vil anbefale vaksine, men viruset vil trolig få det langt vanskeligere med å spre seg når vaksinasjonsprogrammet i Norge er gjennomført. Vi ligger an til en svært god vaksinedekning.

Relatert