Uklar anbefaling om vaksine til gravide: – Frarådes ikke

Det er knyttet usikkerhet til hvorvidt gravide bør vaksineres mot korona eller ikke.

På sine egne nettsider informerer Folkehelseinstituttet (FHI) om at det foreløpig ikke er noen generell anbefaling om vaksinering av gravide, fordi det hittil er lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende.

– Tilgjengelige data tyder ikke på at vaksinasjon er skadelig for den gravide eller fosteret. Vaksinering av gravide bør vurderes individuelt av lege etter en avveiing av fordeler og ulemper, står det på nettsiden.

I England anbefales nå koronavaksine til alle gravide, etter en økning i antall innleggelser av gravide, mens vaksine i Sverige er anbefalt fra andre eller tredje trimester.

Er du gravid og usikker på om du skal ta vaksinen? Vi vil gjerne høre hva du mener om saken! Ta kontakt med TV 2-reporter Frida Hessen her.

Større risiko ved sykdom

Englands smittetall er fortsatt forholdsvis høye, med 23.500 nye positive tester og 146 koronarelaterte dødsfall tirsdag.

Det er likevel færre som smittes nå enn før. Men til tross for synkende smittekurve i landet blir gravide fortsatt oppfordret til å vaksinere seg.

Myndighetene er klare på at risikoen for gravide ved koronasykdom er langt større enn ved vaksinasjon, etter en lengre periode med usikkerhet rundt emnet.

Fraråder ikke vaksine

Mens engelske myndigheter er klare på at det er trygt for gravide å vaksineres, har norske myndigheter foreløpig ikke noen klar anbefaling.

– I Norge er det sånn at FHI fraråder ikke gravide å vaksinere seg, og vaksinen er godkjent for gravide, sier assisterende helsedirektør i FHI, Espen Rostrup Nakstad, til TV 2.

Nakstad forteller at FHI er klare over at studier fra i fjor viser en økt tilbøyelighet til koronasykdom hos gravide, men legger til at det gjelder de fleste infeksjonssykdommer, fordi graviditet kan påvirke immunforsvaret.

– Grunnen til at vi ikke er så veldig tydelige på enten det ene eller det andre er at vi fortsatt ikke har veldig solide data på vaksinasjon av gravide. Etterhvert får vi mer data på hvor mange gravide som er innlagt, så dette puslespillet vil gjøre det lettere å kommentere det, sier Nakstad.

For lite kunnskapsgrunnlag

Den assisterende helsedirektøren sier de enkelte landenes smittesituasjon vil påvirke hvilke råd gravide får i det aktuelle landet.

– Når gravide spør nøyaktig hvilken risiko de har i forbindelse med vaksinasjon og sykdom, så er det avhenig av landet de bor i og smittesituasjonen.

Nakstad har forståelse for at gravide ønsker seg klarere anbefalinger, men begrunner de vage rådene med at vaksinen ikke er like nøye utprøvd på gravide som på folk ellers.

– Vi har vært forisktige med å kommentere det, på grunn av at kunnskapsgrunnlaget ikke har vært like solid for gravide som for andre.

Relatert