Tusenvis av russiske brannmannskaper kjemper en fortvilet kamp mot flammene i Sakha-regionen i Sibir, der skogsområder større enn Troms og Finnmark til er lagt i aske. Foto: AP/ NTB
Tusenvis av russiske brannmannskaper kjemper en fortvilet kamp mot flammene i Sakha-regionen i Sibir, der skogsområder større enn Troms og Finnmark til er lagt i aske. Foto: AP/ NTB

Voldsomme skogbranner herjer i Sibir

President Vladimir Putin sender forsterkninger til Sibir, der voldsomme skogbranner har lagt et område større enn Troms og Finnmark i aske.

Skogbranner er ikke noe nytt fenomen i Sibir på denne tiden av året, men ser ut til å bli mer omfattende år for år.

Årets branner i Sakha-regionen, som er på størrelse med India, har til nå rasert 87 millioner mål med skog. Det er et område større enn Norges største fylke Troms og Finnmark.

Brannfly

4.200 brannfolk kjemper mot flammene i det spredt bebygde og uveisomme terrenget, der brannfly ofte er eneste mulighet. Hittil har flyene sluppet 9.500 tonn vann over flammehavet, men brannene sprer seg fortsatt.

4.200 brannmannskaper jobber med å slukke de store skogbrannene i Sakha-regionen i Sibir, et område på størrelse med India. Foto: AP / NTB
4.200 brannmannskaper jobber med å slukke de store skogbrannene i Sakha-regionen i Sibir, et område på størrelse med India. Foto: AP / NTB

President Vladimir Putin beordret tirsdag forsterkninger til området, både i form av mer mannskap og flere fly.

Tørke som følge av klimaendringer og dårlig forvaltet skog får noe av skylden for brannene.

Kan overse

Kritiske røster viser også til en lov fra 2015, som gir russiske regioner anledning til å overse skogbranner dersom kostnadene ved å bekjempe dem overstiger de antatte skadene. Dette er et smutthull lokale myndigheter har visst å benytte seg av.

President Vladimir Putin sender nå forsterkninger til Sakha-regionen i Sibir, der 87 millioner mål med skog har gått opp i flammer i år. Foto: AP / NTB
President Vladimir Putin sender nå forsterkninger til Sakha-regionen i Sibir, der 87 millioner mål med skog har gått opp i flammer i år. Foto: AP / NTB

Siden årtusenskiftet har det i gjennomsnitt brent rundt 89 millioner mål skog årlig i Russland, men det inkluderer hele det langstrakte landet.

Årets skogbranner i Sakha-regionen ligger alene an til å passere dette.

Relatert