SMITTEBOOM: Bergen opplever en kraftig økning i smitte nå som sommerferien nærmer seg over.
SMITTEBOOM: Bergen opplever en kraftig økning i smitte nå som sommerferien nærmer seg over. Foto: Frode Hoff / TV 2

Smitteøkning skaper frykt – nå blir dette tallet helt avgjørende

Flere byer melder om en eksplosiv økning i antall smittetilfeller den siste tiden. Men særlig én årsak gir grunn til optimisme.

Ett og et halvt år ut i pandemien skaper fortsatt antallet nye smittetilfeller store overskrifter i alle landets aviser.

Den siste uken har særlig Bergen fått mye oppmerksomhet, etter en voldsom smitteøkning mot slutten av sommerferien.

Det siste døgnet har kommunen registrert 103 nye smittetilfeller. Smittevernoverlege Egil Bovim beskriver situasjonen som utfordrende.

– Det er en utfordring at det er så mange forskjellige smitteveier hos dem som blir smittet. For øyeblikket er det så mye smitte i Bergen at innbyggerne risikerer å bli smittet på mange ulike arenaer, sa Bovim mandag.

Også Ålesund, Volda og Mo i Rana sliter med lokale utbrudd.

– Spesielt viktig

At flere byer melder om en kraftig smitteøkning får mange til å frykte nye nedstengninger, og nok en høst preget av strenge tiltak.

For da smittetallene nærmest utelukkende la grunnlaget for innstramminger og nye tiltak i starten av pandemien, er situasjonen en ganske annen nå.

Åtte måneder etter at det første vaksinestikket ble satt i Norge, har nemlig over 86 prosent av den voksne befolkningen mottatt minst én vaksinedose.

– Vi følger både smittetall, innleggelser og dødsfall. Nå, når vi nærmer oss vaksinering av den voksne befolkningen i Norge, blir det spesielt viktig å følge med på sykdomsbyrden i befolkningen. Da blir innleggelsestallene svært viktige, sier administrerende direktør i FHI Geir Bukholm til TV 2.

Lavt nivå

Bukholm opplyser at de allerede nå ser en økning i antall smittede, og at de regner med at dette vil kunne stige i de kommende ukene.

– Foreløpig ser vi ikke en tilsvarende økning i antall sykehusinnlagte. Vi håper at dette antallet vil fortsette å holde seg på et lavt nivå, men vi tar høyde for at disse tallene vil stige noe i de neste ukene, sier han.

Bukholm understreker at Norge har en høy vaksinedekning i risikogruppene der flertallet er fullvaksinert. Det gjør at antallet som blir alvorlig syk forventes å ligge på et lavt nivå, selv om smitten øker noe i samfunnet, ifølge FHI-toppen.

Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Saliba Andreas Korkunc sier til TV 2 at til tross for at Delta-varianten nå dominerer i Norge og smittetallene øker, er det ikke behov for nye innstramminger nasjonalt.

KONTROLL: Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Saliba Andreas Korkunc mener Norge foreløpig har god kontroll på smittesituasjonen.
KONTROLL: Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Saliba Andreas Korkunc mener Norge foreløpig har god kontroll på smittesituasjonen. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Vi tåler mer smitte i samfunnet nå enn tidligere, fordi stadig flere blir vaksinert. Spesielt sykehusinnleggelser og kapasitet i helsetjenesten vil være med å avgjøre når vi kan gå til trinn fire i gjenåpningplanen, sier Korkunc.

Trinn 4 utsatt

Det har nå snart gått to uker siden helseminister Bent Høie opplyste at regjeringen utsatte utvidelsen til trinn 4 med ytterligere to uker.

Korkunc sier at det vil bli tatt en ny vurdering av neste trinn i midten av august.

– Vi må fortsatt sørge for å ha kontroll. Vi vil nok fortsette å se en økning i smitte, men med en stadig større andel som er vaksinert vil dette ikke gi vesentlig økning i antall innlagte på sykehus eller i antall alvorlig syke og døde, sier Korkunc.

– Grunn til bekymring

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det først og fremst er grunn til bekymring hvis smitten fortsetter å øke så mye at den sprer seg til mange uvaksinerte personer i høyere aldersgrupper.

– Da kan vi få en del alvorlige sykdomstilfeller. Det samme gjelder hvis mange unge blir smittet på samme tid før de rekker å bli vaksinert, sier Rostrup Nakstad til TV 2.

Det understreker også Geir Bukholm i FHI.

– Vi har en situasjon med smitteøkning blant yngre voksne, og som foreløpig bare er vaksinert med én vaksinedose. Denne smitteøkningen kan også føre til at eldre personer og personer i risikogruppene eksponeres for smitte. Selv om de fleste er fullvaksinert, vil det være noen som ikke har tatt imot tilbudet om vaksinasjon, sier Bukholm.

Avgjørende å få kontroll

I tillegg til dette vil det være 10-20 prosent av de vaksinerte som har en redusert effekt av vaksinen.

– Til sammen vil det være til at mange kan bli alvorlig syke hvis smitten får anledning til å utvikle seg. Dette må vi følge nøye med på, sier Bukholm.

AVGJØRENDE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det er avgjørende å få kontroll på utbruddene før skolestart.
AVGJØRENDE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det er avgjørende å få kontroll på utbruddene før skolestart. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Den assisterende helsedirektøren understreker at det er viktig at kommunene får kontroll på de pågående smitteutbruddene, særlig før skolestart i neste uke.

– Dersom de mange utbruddene vi ser i norske kommuner nå ikke kommer under kontroll før skolestart, er jeg redd for at vi får en god del smittespredning innendørs i utdanningsinstitusjoner og på arbeidsplasser utover i august og september, sier Rostrup Nakstad.

Kraftig redusert

Han understreker at dette selvsagt vil motvirkes av vaksineringen som går fremover i full fart, men sier at vaksinene enda ikke vil være nok til å holde en smittebølge tilbake uten andre smittevernrutiner og tiltak.

Rostrup Nakstad er klar på at når alle har fått sin andre dose, vil sannsynligheten for omfattende smittespredning være kraftig redusert.

Helse-og omsorgsdepartementet anslår at vaksineringen kan gå raskere enn først antatt, og at alle voksne vil ha fått tilbud om andre dose innen siste halvdel av september.

Relatert