SKOGBRANN: Øya Evia utenfor Athen i Hellas har de siste dagene blitt rammet av kraftige skogbranner. Eksperter mener brannene kan knyttes til klimaendringer. Foto: Michael Pappas
SKOGBRANN: Øya Evia utenfor Athen i Hellas har de siste dagene blitt rammet av kraftige skogbranner. Eksperter mener brannene kan knyttes til klimaendringer. Foto: Michael Pappas

Sterke reaksjoner etter klimarapport: – Nå må alle partier våkne!

FNs klimapanel, IPCC, har aldri tegnet et dystrere bildet av jordas fremtid. Nå krever forskere, idelle organisasjoner og politikere enda mer ambisiøse mål for å bekjempe klimakrisen.

I IPCCs rapport tegnes det to dystre scenarier, og begge tegner et bilde med dystre fremtidsutsikter og betydelig høyere temperaturer.

Panelet mener store klimaendringer allerede er irreversible.

SVs partileder Audun Lysbakken mener dette er dråpen som må få det politiske begeret i Norge til å renne over.

– Må stoppe oljeleting

– Nå går alarmen, og alle partier må våkne!, sier Lysbakken.

– Dette er virkelig ille. Jeg er dyp bekymret for at regjeringen har sittet passivt og tvinnet tommeltotter når det kommer til klima, sier han.

SV har i sitt partiprogram en plan de mener vil kutte utslipp med 70 prosent. Lysbakken mener Norge nå må stoppe å lete etter olje og legge frem konkrete planer for å nå klimamålene.

PARTILEDER: Audun Lysbakken (SV) krever handling for å stoppe klimakrisen. (Foto: TV 2)
PARTILEDER: Audun Lysbakken (SV) krever handling for å stoppe klimakrisen. (Foto: TV 2)

– Dette er avgjørende for kommende generasjoner. I sommer harmange opplevd ekstreme temperaturer, og Europa står bokstavelig talt i brann, likevel har Erna Solberg knapt snakke om klima i valgkampen.

Lysbakken får støtte fra partiet Rødt, som går et sted lenger å krever at konsesjoner trekkes tilbake.

– Dette er en rystende advarsel til verdenssamfunnet, sier nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.

– Nå må vi si nei til ny oljeleting og trekke tilbake 23., 24. og 25. konsesjonsrunde. Vi trenger en ny miljø- og industripolitikk. Regjeringa holder seg for ørene hver gang forskerne slår alarm og satser fortsatt på mer oljeleting, istedenfor å sikre nye, miljøvennlige arbeidsplasser i industrien, sier Martinussen.

KREVER STANS: Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt. Foto: Torstein Bøe
KREVER STANS: Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt. Foto: Torstein Bøe

– Må bli dødsstøtet

Den nye rapporten fra FNs klimapanel må bli begynnelsen på slutten for kull- og oljenæringen, håper FNs generalsekretær António Guterres.

Han beskriver IPCC-rapporten som et kraftig varsku for menneskeheten.

– Denne rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder, før de ødelegger planeten vår, sier han i en uttalelse.

FN-sjefen mener verdens land må avslutte all leting etter fossilt brensel. I tillegg mener han subsidier som i dag går til fossil energi, må flyttes over mot fornybar energi.

FNs generalsekretær Antonio Guterres mener rapporten må føre til en full stans i leting etter fossile brensel. Foto: Paul White
FNs generalsekretær Antonio Guterres mener rapporten må føre til en full stans i leting etter fossile brensel. Foto: Paul White

– Må bli vendepunkt

Klimaforbundet og Røde Kors mener også dette nå må føre til endring. Generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors Norge frykter mange vil dø om dersom utslippene ikke reduseres raskt.

– Enten vi vil det eller ikke, står vi ved et historisk veiskille. Hvis ikke vi handler nå for å redusere klimagassutslippene, vil vi de neste hundre årene møte endringer i vær, vind og temperaturer som kan overstige mange lokalsamfunns evne til å tilpasse seg og få store humanitære konsekvenser, sier Apeland.

Naturvernforbundet forventer at alle partier på Stortinget prioriterer utslippskutt når de neste med går til valg.

– Norge er ikke bare en klimasinke i europeisk sammenheng: vi planlegger utvidet fossil utvinning i mange år fremover. Årets stortingsvalg må derfor bli et vendepunkt og starten på at vitenskap setter grensene for norsk politikk og Norges oljekjør, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Går utover fremtidige generasjoner

Birgitte Lange er generalsekretær i Redd Barna. Hun mener rapporten bør feie all tvil til side.

– Barn og ungdom har lenge ropt til verdens ledere om å handle nå for redde planeten og fremtiden fra klimakrisen. Rapporten bekrefter at mulighetsvinduet er i ferd med å lukkes, men evner land å handle nå kan det redde millioner av liv i framtiden, sier hun.

– Det er barn og fremtidige generasjoner som vil oppleve de mest alvorlige konsekvensene for manglende klimahandling. Barn født i dag vil oppleve de ødeleggende konsekvensene av klimakrisen i mye større grad enn sine foreldre eller sine besteforeldre.

Sikre fremskritt

I det over 3.000 sider lange dokumentet kommer IPCC med et oppdatert bilde av den naturvitenskapelige kunnskapen om menneskeskapt global oppvarming.

Hele 234 eksperter står som forfattere av rapporten, og over 14.000 vitenskapelige arbeider er sitert.

Klimaforsker Jan Fuglestvedt mener FNs klimapanel har gjort store vitenskapelige framskritt i sin nye rapport.

Fuglestvedt er selv en av nestlederne i arbeidsgruppen som står bak den nye storrapporten.

– Forskningen er blitt sikrere på at mennesker står bak temperaturøkningen vi ser i dag, og panelet anser dette som et avklart spørsmål det ikke lenger er noe vitenskapelig usikkerhet rundt, uttaler Jan Fuglestvedt i en pressemelding fra forskningssenteret Cicero.

Ifølge ham har modellberegningene samtidig redusert usikkerhet.

Hovedkonklusjoner

Dette er noen av hovedkonklusjonene i den nye rapporten:

  • Den globale overflatetemperaturen vil fortsette å stige minst til midten av århundret. Uten store kutt i utslippene av klimagasser de kommende tiårene vil både 1,5-gradersmålet og 2,0-gradersmålet ryke.
  • Temperaturen har allerede steget med 1,07 grader fra førindustriell tid og ligger an til å nå 1,5 grader i løpet av bare 20 år.
  • Hvis utslippene fortsetter å øke i tiårene som kommer, kan vi risikere en oppvarming på opp mot 5,7 grader mot slutten av århundret.
  • Noen klimaendringer er allerede irreversible og vil fortsette i tusener av år framover.

(TV 2/NTB)

Relatert