Forventer endring: – Må være villig til å sette strek i gamle asylsaker

Mahad-saken viser at det må være en grense for hvor lenge man kan undersøke gamle asylsaker, mener SVs Karin Andersen. Hun tar det for gitt at de rødgrønne vil innføre foreldelsesfrist.

SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen varsler til TV 2 at hun tar for gitt et det blir en foreldelsesfrist i saker om tilbakekall av statsborgerskap hvis de rødgrønne partiene overtar regjeringsmakten.

– Ja, det regner jeg da med. Det er jo slik i veldig alvorlige kriminalsaker, og her handler jo også om mindre feil og om forhold som ligger kanskje flere tiår tilbake i tid.

Andersen har engasjert seg sterkt i saken til Mahad Mahamud helt siden Utlendingsnemnda (UNE) tok fra ham statsborgerskapet i 2016. Etter 17 år i Norge mistet Mahad også jobben som bioingeniør ved Ullevål sykehus.

Politiet, UNE og domstolene mener han har løyet om at han er fra Somalia, og at han i virkeligheten er fra Djibouti. Men Mahads advokat har som TV 2 tidligere har skrevet, framskaffet nye dokumenter som ifølge advokaten viser at Mahad er utsatt for «justismord».

Andersen mener dette er ett av flere eksempler på at det må innføres foreldelsesfrist for statsborgerskap av hensyn til rettssikkerheten.

– Veldig mange av disse sakene er veldig vanskelig å bevise fra begge sider. Vi må være villig til å sette en strek, sier hun.

Rettferdighet

SV har jobbet for å styrke rettssikkerhet i tilbakekallssaker blant annet gjennom foreldelsesfrist, men da spørsmålet var oppe i Stortinget senest i 2019 ble forslaget fra SV, MDG og Rødt nedstemt.

Andersen har tro på at SV nå vil få gjennomslag for dette hvis de rødgrønne overtar makten etter valget.

– Det regner jeg med. Dette er bare rett og rettferdig, og det kan jeg ikke tenke at verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet er imot, så det har jeg stor tro på, sier Andersen til TV 2.

Frps tidligere innvandringsminister Sylvi Listhaug lot i 2016 og 2017 UDI få beholde ekstra ressurser som de fikk under asylkrisen, blant annet for å kunne avsløre juks i gamle asylsaker.

Vil ikke «premiere» juks

Listhaug står fast ved at det ikke bør settes en grense for hvor langt tilbake i tid man kan gå i undersøkelser om folk oppga feil opplysninger da de kom til Norge.

– Nei, fordi at det skal ikke være sånn at bare du trenerer tilbakereisen lenge nok, så skal du få bli premiert med opphold i Norge. Dette er folk som har muligheten til å reise frivillig, men nekter det, og det skal ikke premieres med opphold i Norge, sier Frps partileder.

– Men er rettssikkerheten god nok?

– Altså, vi har et godt asylsystem i Norge. Jeg mener at utlendingsmyndighetene gjør den jobben de er satt til, og så er det politikerne som skal vedta hvilket system de skal jobbe etter. Der ønsker Fremskrittspartiet innstramming, mens venstresiden ønsker å myke opp, sier Listhaug.

– Norge mer attraktiv asylland

Hun påstår et regjeringsskifte i seg selv vil føre til at det kommer flere asyl- og innvandrere til Norge.

– Definitivt, det handler veldig mye om signal, og jeg frykter jo at kommer det en rød regjering til makta i Norge så vil signalet gå ut veldig raskt på at nå blir det oppmyking.

Listhaug er urolig for flyktningsituasjonen i Afghanistan etter Talibans offensiv, og sier at regjeringsskifte vil gjøre Norge til et mer attraktivt asylland.

SV-leder Audun Lysbakken er ikke interessert i å gå inn i en asyl- og flyktningdebatt med Listhaug.

– Det er viktige spørsmål, men det er bare det at Sylvi Listhaug egentlig ikke er interessert i å diskutere innholdet i dette. Hun er bare opptatt av å trekke opp en debatt hun kan bruke i valgkampen, og det vil jeg ikke hjelpe henne med, sier Lysbakken.

Relatert