Den tidligere bioingeniøren ved Ullevål sykehus Mahad Mahamud ble fratatt sitt norske statsborgerskap.
Den tidligere bioingeniøren ved Ullevål sykehus Mahad Mahamud ble fratatt sitt norske statsborgerskap. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK

Advokat mener nye dokumenter viser at Mahad ble utsatt for «justismord»

Advokat Arild Humlen påstår Mahad Mahamud ble utsatt for« justismord» da han ble fratatt sitt norske statsborgerskap, og får støtte fra SVs Karin Andersen. – Skammelig, sier Andersen.

Mahad oppga at han var somalisk flyktning da han kom i 2000, men mistet alt etter 17 år i Norge på grunn av påstander om at han hadde løyet seg til opphold.

Politiet, utlendingsmyndighetene og domstolene la til grunn at han var fra nabolandet Djibouti, og ikke hadde rett til opphold i Norge.

Utlendingsavsnittet ved Oslo Politidistrikt påstod Mahad var broren til en navngitt djiboutiske forretningsmann. Utlendingsnemnda (UNE) tilbakekalte statsborgerskapet og utviste Mahad i 2016, og fikk medhold i Borgarting lagmannsrett i 2018.

Men advokat Humlen har framskaffet to dokumenter som han mener slår beina fullstendig under påstandene om at Mahad er broren til den djiboutiske forretningsmannen. Mannen som ble antatt å være Mahad døde i 2016, ifølge dokumentene.

Mahad har vært utsatt for «justismord», mener advokaten.

– Det har vært min oppfatning lenge. Nå mener jeg at den oppfatningen er blitt styrket betraktelig gjennom de siste dokumentene, sier Humlen til TV 2.

Mener det er skammelig

Advokaten krever at politiet henlegger saken og at UNE omgjør vedtaket om tilbakekall og utvisning.

– Hvis ikke de vil gjøre det, så får vi gå til lagmannsretten og begjære gjenåpning av den sivile saken, fordi det er et nytt faktum som vil endre hele grunnlaget for avgjørelsen, sier Humlen.

SVs Karin Andersen har engasjert seg sterkt i sakene om tilbakekall av statsborgerskap, og er opprørt over behandlingen av Mahad.

Karin Andersen (SV) Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Karin Andersen (SV) Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg synes det både er skammelig og umenneskelig. Nå må saken opp igjen, for den bygger på feil grunnlag. Mahad er norsk, akkurat som meg, og han bør få tilbake statsborgerskapet sitt, sier Andersen.

Tidligere justisminister Sylvi Listhaug ga i sin tid Utlendingsdirektoratet (UDI) ressurser til å undersøke gamle saker for å avsløre juks. Andersen mener Mahad-saken viser at det går på rettssikkerheten løs.

– Dette har blitt et veldig politisk betent område, men det er på tide nå at rettssikkerheten også for dem som søker opphold i Norge, og dem som også har fått statsborgerskap, blir hevet mange hakk. For dette kan ikke Norge være bekjent av, sier hun.

Ingen kommentar

Andersen sier hun vil ta saken om med justisminister Monica Mæland (H).

– Jeg forventer at justisministeren vil si at i Norge skal det være rettssikkerhet for alle, og at man ikke skal dømme folk på feil grunnlag, og at da må saken opp igjen.

Justisdepartementet opplyser til TV 2 at statsråden ikke vil kommentere en enkeltsak.

UNE hadde ikke anledning til å kommentere saken onsdag.

Politiet nekter å etterforske

Oslo politidistrikt siktet Mahad for å ha avgitt falsk forklaring om at han er fra Somalia etter lagmannsrettens dom i 2018, og startet etterforskning av Mahads identitet for å få sendt ham til Djibouti.

TV 2 har tidligere fortalt at politiet fikk omfattende bistand fra amerikanske FBI og canadiske myndigheter for å få kartlagt den påståtte djiboutiske familien til Mahad. I en hemmelig rapport på over tusen sider er det gjengitt detaljerte personopplysninger og bilder av alle familiemedlemmene.

Bare èn person i rapporten er på alder med Mahad. Men denne personen døde altså i 2016, ifølge en kopi av det som skal være dødsattesten, som Humlen framskaffet i april.

Advokat Arild Humlen
Advokat Arild Humlen Foto: TV 2

Humlen ba da politiet gjøre undersøkelser for å få verifisert om dødsattesten er ekte, men politiet besluttet i stedet å stille saken i bero i samråd med statsadvokatene. Begrunnelsen var at Mahad opphold seg i Frankrike, der han har søkt asyl.

– Politiet finner ikke det hensiktsmessig eller forsvarlig å avhøre Mahad på Skype slik det er foreslått fra forsvarer advokat Humlen, uttalte påtaleleder Hanne Fauske til TV 2.

Tok saken i egne hender

Da politiet la saken på is fortsatte Humlen egne undersøkelser, og har nå fått tilsendt et dokument som skal være en ny bekreftelse på at Mahad ikke er den påståtte broren.

– Jeg har ved hjelp av en norsk borger vært i kontakt med sykehuset i Djibouti og fått utstedt en original bekreftelse på at det eneste familiemedlemmet som eventuelt kunne ha vært Mahad er død, sier han.

– Det er helt utvilsomt at da faller grunnlaget for hele hovedtesen som norske myndigheter og domstolene har bygget på, bort, konkluderer Humlen.

Han har sendt en henvendelse til Statsadvokaten og bedt om at den strafferettslige etterforskningen blir gjenopptatt, slik at saken blir avklart.

Det er foreløpig ikke mulig å få kommentar til saken fra ansvarlig statsadvokat på grunn av ferie.

Humlen understreker at UNE når som helst kan omgjøre saken på grunnlag av nye beviser før saken eventuelt blir gjenopptatt.

– Basert på de to dokumentene så er det åpenbart at det avgjørelsesgrunnlaget man tidligere har bygget på er uriktig, og da er det eneste riktige å omgjøre tilbakekallet, sier han.

Relatert