Talban har rykket fram mot de store byene i Afghanistan og styrket seg i provinsene. Foto: Rahmat/AP Photo
Talban har rykket fram mot de store byene i Afghanistan og styrket seg i provinsene. Foto: Rahmat/AP Photo

Utlendingsmyndighetene legger asylsøknader fra afghanere på is

Talibans frammarsj i Afghanistan har ført til asylsøknader fra afghanske borgere ikke lenger blir behandlet. Det bekrefter Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) overfor TV 2.

Talibans sterke offensiv i Afghanistan etter at USA og andre vestlige land startet sin tilbaketrekning fra landet har ført til endringer for afghanske asylsøkere i Norge.

19. juli vedtok Utlendingsnemnda full stopp i returer av afghanske asylsøkere, og nå får TV 2 bekreftet at asylsakene ikke blir behandlet.

– UNE har suspendert utreiseplikten til Afghanistan og behandler heller ikke Afghanistan-saker fram til 15. september. Bakgrunnen for dette er at den politiske og sikkerhetsmessige utviklingen i landet er svært uforutsigbar, med flere mulige utfall og konsekvenser, sier avdelingsleder Ingun Halle til TV 2.

Utlendingsdirektoratet bekrefter at de ikke lenger behandler asylsøknader fra afghanere.

Generalsekretær Pål Nesse i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) mener dette er kloke avgjørelser.

– Det er veldig positivt at man har stilt i bero hjemsendelser, og avventer avgjørelser i asylsaker, spesielt for dem som kanskje ventes å få avslag, fordi situasjonen har blitt så usikker i Afghanistan, sier Nesse til TV 2.

Taliban har erobret stadig nye områder, og skal være i ferd med å ta kontroll over provinser som tidligere har vært ansett som trygge. Generalsekretæren i NOAS mener UNE må endre praksisen med å utvise asylsøkere til såkalt internflukt i landet.

– Det er en endring i forholdene på bakken, så vi håper at dette internflukt-alternativet blir fjernet.

Han viser til at Høykommissæren for flyktninger mener det er et brudd på FNs flyktningkonvensjonen å sende folk til et annet sted i Afghanistan enn de egentlig er fra, ut fra at man anser det som trygt der.

– Nå er hele landet i spill på så mange måter, det er usikkerheten som rår, og da burde man få en praksisendring på dette, sier Nesse.

UNE vil vurdere situasjonen for afghanere framover, og vil komme tilbake til dette.

– Når kan det komme en endring?

- Akkurat nå gjør vi ingen vurderinger som medfører en endring i praksis. Vi kan heller ikke si når, eller om det eventuelt kan bli aktuelt å endre vår praksis på bakgrunn av sikkerhetssituasjonen, sier avdelingsleder Halle.

Statistikk fra UDI viser at 44 afghanere søkte om asyl i Norge de første seks månedene i år. Før stansen har sju fått avslag, i tillegg er fem utvist til første asylland de kom til, mens 14 har fått oppholdstillatelse i Norge.

Nesse mener frykten for en ny asylstrøm til Norge fra Afghanistan er overdrevet.

– Noen stor bølge tror jeg er veldig lite sannsynlig. De fleste flykter kort, og i mange etapper, og dessuten er grensen stengt fra Tyrkia over til Hellas, og videre nordover fra Hellas. Noen stor bølge tror jeg som sagt ikke det er grunn til å vente i nærmeste fremtid, men at det blir bølger ut og inn i Afghanistan, det tror jeg vi kommer til å se.

– UDI har forsikret at de har en beredskap for en ny flyktningestrøm, er det unødvendig?

-Vi trenger en beredskap, det er flott at vi har. Folk kommer i rykk og napp, og trenger den tryggheten når behovet er der. Så kan det tenkes at vi får bruk for noe av beredskapen, men noen voldsom bølge tror jeg det er veldig liten grunn til å regne med.

Relatert