Tunnelfrykt etter to dramatiske steinsprang denne uken

Etter steinsprang i to tunneler på to dager, frykter mange nå for standarden på tunnelene her til lands. Samferdselsministeren utfordres til å bevilge mer penger til tunnelsikring.

Dagen etter Grzegorz Mazur sin familiebil ble smadret av steinsprang i Trodalstunnelen på E39 i Masfjorden, skjedde det enda et steinsprang i en ny tunnel.

Fredag kveld falt en stein på rundt en meter i diameter ned fra tunnelveggen i Fjærlandstunnelen mellom Sogndal og Jølster, og forårsaket en trafikkulykke.

Ingen ble skadet i de to hendelsene, men episodene har gjort at mange nå frykter for standarden på tunnelene her i landet.

SMADRET; Slik så bilen til Grzegorz Mazur ut etter at den ble smadret av en stein som falt fra tunneltaket.
SMADRET; Slik så bilen til Grzegorz Mazur ut etter at den ble smadret av en stein som falt fra tunneltaket. Foto: Privat

Statens vegvesen sier at disse hendelsene ikke er uventet.

– Fjellet er av en slik karakter at det er bevegelse i det, slik at det kan oppstå sprekker og stein kan falle ned. Vi gjør vårt ytterste for å renske og rydde i tunnelen slik at dette ikke skal oppstå. Men likevel kan det skje, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen vest.

Utfordrer Hareide

Frps transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud mener samferdselsdepartementet må bevilge mer penger til tunnelsikring.

Bård Hoksrud (Frp) utfordrer samferdselsministeren til å prioritere tunneler høyere.
Bård Hoksrud (Frp) utfordrer samferdselsministeren til å prioritere tunneler høyere. Foto: Ørn E. Borgen/ NTB

I tillegg til de to hendelsene denne uken, trekker Hoksrud frem steinraset i Hanekleivtunnelen 1. juledag 2006 som eksempel på at dette skjer altfor ofte.

– Bare på E18 har det skjedd ganske mye. Så det viser at vi må ta enda mer tak i ras og skredsikring, fordi det betyr så mye. Det handler om tryggheten til alle bilistene som kjører på veiene våre, sier Hoksrud.

Han utfordrer samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til å bevilge mer penger:

– Sørg for at vi bevilger mer penger til dette. Frp gjorde det da vi satt i regjering, men vi utfordrer videre. Vi må gjøre mer, sier Hoksrud.

– Blir tryggere og tryggere

Hareide er tydelig på at han tar utfordringen.

– Den tar jeg, fordi vi bruker mer penger på nettopp tunnelsikkerhet. Det er viktig, sier Hareide.

Han sier videre at man så og si daglig gjennomfører visuelle kontroller av tunnelene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) mener norske tunneler er relativt trygge.
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) mener norske tunneler er relativt trygge. Foto: Hanna Johre/ NTB

– Jeg mener det er relativt trygt å kjøre norske tunneler, men disse hendelsene viser at vi ikke kan garantere at ingenting skal skje. Derfor bruker vi store ressurser på å sikre oss mot denne typen hendelser, sier Hareide.

Samferdselsministeren legger til at Norge er et av landene i Europa med flest tunneler, og at det gjøres et stort arbeid for å sikre at de er trygge.

Vil prioritere tunneler

– Kommer departementet til å sette i verk noen nye tiltak etter disse hendelsene?

– Vi har jo et tunnelsikkerhetsprogram, og bare de siste seks årene har vi brukt 15 milliarder kroner på det. Bare Lærdalstunnelen, som vi nå skal oppgradere og sikre, bruker vi to milliarder på. Så vi kommer til å prioritere dette arbeidet fremover. Nettopp sikkerhet er det viktigste innenfor veitransporten, sier Hareide.

– Hva vil du si til bilistene som ikke føler seg trygge på norske veier?

– Til dem vil jeg si at norske tunneler blir tryggere og tryggere. Vi gjør et stort arbeid. Jeg kjører selv i disse tunnelene, og jeg opplever at de er trygge. Men hver eneste dag gjør vi det vi kan for å sikre dem, sier samferdselsministeren.

Relatert