Politifolk tviler på Erna Solbergs løfter

Flere representanter i politiet har vanskelig for å tro på Høyres nye lovnader om bemanningsvekst i distriktene. Innbyggere savner også politiets tilstedeværelse: – Flaks hvis politibilen kommer

Erna Solberg la i dag frem nye løfter om flere politifolk i gatene. Hun lover blant annet dobbelt så sterk bemanningsvekst for operative politifolk som i sentrale fellesenheter.

Men flere tillitsvalgte i politiet som TV 2 har snakket med forteller om en hverdag der det er færre politifolk i gatene, og mer å gjøre for politipatruljene.

Lokallagsleder Sør-Øst politidistrikt Jon E. Torp viser frem tomme garasjer som rommet politibiler på Krødsherad lensmannskontor inntil nedleggingen i 2018. I dette området har ikke alltid politiet kapasitet til å sende ut patruljer når det trengs.

– Når politiet ikke kan prioritere å sende en patrulje hit, eller til Sigdal, eller til en bygd i Telemark, så vil publikum kvie seg til å ringe politiet, for de har ikke tid til å komme likevel, sier Torp til TV 2.

Politiet kommer sist

Nærpolitireformen til regjeringen fra 2016 skulle i utgangspunktet sikre et effektivt og lokalt nærpoliti, men 126 lensmannskontorer ble lagt ned, og 27 politidistrikt ble redusert til 12.

SAVNER POLITIET: Håkon Sæterstøen mener det er flaks dersom politiet dukker opp når noe skjer. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
SAVNER POLITIET: Håkon Sæterstøen mener det er flaks dersom politiet dukker opp når noe skjer. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Hvis det skjer noe nå, så kommer først brannbilen, så kommer sykebilen, og hvis du har flaks så kommer politibilen også, sier Håkon Sæterstøen, som er innbygger i Krødsherad kommune.

Torp mener at lokalpolitiet har sett lite til milliardene som regjeringen har brukt på politiet siden politireformen i 2016.

Under statsministerens besøk til Verdal i dag, spurte lokallagsleder i Trøndelag politidistrikt Per Henrik Blykvist om hvorfor for er det ikke har blitt satset på politihelikopter i vest, midt og nord, før før det ble bygget et beredskapskontor i Sør-Norge.

– Det er noe med det, for det opplever jeg som en utfordring til daglig, sier Blykvist.

Ifølge han tar det for lang tid om han får melding om en hendelse på en leir i området sitt.

– Man skal være der folk bor

Lokalladsleder i Nordland Marina Sørgård er også i tvil på gjennomføringen av reformen, og mener at lovnadene kommer for sent.

– De har holdt på med budsjettarbeid over flere år. Politiet må jo tenke langsiktig hvordan de skal organiseres og hvor mye folk det skal være. Det kan ikke bare være opp mot en valgkamp. Så jeg klarer ikke helt å tro på det, sier Sørgård til TV 2.

Politiet og senterpartiet er skeptiske til legalisering av narkotikabruk. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
Politiet og senterpartiet er skeptiske til legalisering av narkotikabruk. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Forbundsleder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad forteller om stor satsning på spiss beredskap, både med beredskapssenter på Taraldrud og tre politihelikopter. Han mener at en av de største utfordringene politiet har nå, er å komme tettere på befolkningen.

– Det skal være en nærpolitireform, man skal komme tett på, man skal være nært der folk bor, sier Bolstad.

Svarer på kritikken

Erna Solberg sier til TV 2 at regjeringen har satset fire milliarder kroner på politiet, og det har blitt ansatt over 3000 politifolk siden 2013.

– Vi skal gå videre, og vi har sagt at vi skal ha dobbelt så mye satsing ut i distriktene, sier Solberg.

LOVER NÆRPOLITI: Solberg kom i dag med lovnad om flere politifolk i gaten, noe flere tillitsvalgte i politiet ikke tror på. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
LOVER NÆRPOLITI: Solberg kom i dag med lovnad om flere politifolk i gaten, noe flere tillitsvalgte i politiet ikke tror på. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Når tillitsvalgte ute i distriktene ikke tror på det du lover, betyr det at den nære politireformen du skulle ha ikke ble så nær som du hadde tenkt?

– Jeg tror at hvis du spør politiet, så er de helt enig i at vi er nødt til å gjøre det vi har gjort gjennom politireformen. Men så har de også ønsket seg mer ute og enda sterkere satsing, og det svarer vi på nå: Det kommer vi til å gjøre, sier Solberg.

Er dette nok til at de skal kunne tro på deg?

– Det er ingen annen regjering som har satset så mye på på politiet som denne regjeringen har gjort de siste årene. Det bør være et bevis på at vi satser på politi, og vi satser på beredskap, avslutter Solberg.

Relatert