Oslo 20210622. 
SV-leder Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes inviterer til sommerpressekonferansen.
Foto: Hanna Johre / NTB
VANT: Mustafa Hasan (18) vant saken mot UNE. SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener rettferdigheten har seiret. Foto: TV 2/ NTB

– En viktig og avgjørende dom

– Rettferdigheten har seiret, sier SVs nestleder etter Mustafa Hasan (18) vant saken mot Utlendingsnemnda.

Det gikk ikke mange minuttene etter at Oslo tingretts dom, som sa at vedtaket om å utvise Mustafa Hasan (18) fra Norge ikke er gyldig, før reaksjonene strømmet inn.

Blant annet SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er veldig glad i dag.

– Rettferdigheten har seiret. Dette er en viktig og avgjørende dom for Mustafa og andre sårbare i samme situasjon. Nå skal vi glede oss sammen med Mustafa og gå grundig gjennom dommen, sier Fylkesnes.

Foreslår gjennomgang av UNE-praksis

I likhet med Mustafas støttegruppe er SVs nestleder også spent på hva som skjer videre.

– Nå må vi følge med på hva Utlendingsnemnda gjør videre. Mustafa må få bli i Norge hvor han hører hjemme, sier han.

SV har foreslått en gjennomgang av UNEs praksis.

– Denne dommen bekrefter at det er helt nødvendig. Hvis UNE gjentar vedtaket om utvisning vil vi forfølge saken helt til EMK, sier Fylkesnes.

– Nå må det være nok

Også Seher Aydar i Rødt er svært glad på Mustafas vegne.

Seher Aydar i Rødt forventer at Mustafa nå får forbli i Norge.
Seher Aydar i Rødt forventer at Mustafa nå får forbli i Norge. Foto: TV 2

– Det er veldig bra at Mustafa får behandlet saken sin på nytt. Nå forventer vi at han vinner fram hele veien og får bli i Norge, sier Aydar.

Hun mener at utfallet i saken bør få følger for alle andre barn som står overfor lignende problemstilling.

– På papiret har vi et regelverk som skal sikre at det tas særlig hensyn til barn og unge i utlendingssaker, likevel ser vi gang på gang at det ikke skjer. Såkalte innvandringsregulerende hensyn veier som regel tyngre enn barnets beste. Nå må det være nok, sier Rødts 2. kandidat i Oslo ved stortingsvalget.

Aydar mener Norge må slutte å deportere barn og ungdom til utrygghet.

– Nå forventer vi at Mustafa får bli i Norge, hvor han hører hjemme, sammen med alle vennene sine.

– Barn skal ikke måtte betale

Venstres stortingsrepresentant Solveig Schytz har engasjert seg for Mustafa og rettssikkerhet i asylprosessen. Også hun jubler i dag.

– Barn skal ikke betale prisen for sine foreldres handlinger, sier Solveig Schytz (V) .
– Barn skal ikke betale prisen for sine foreldres handlinger, sier Solveig Schytz (V) . Foto: Geir Olsen/ NTB

– Når retten nå slår fast at behandlingen av Mustafas sak ikke har vært god nok, er det en bekreftelse på den oppfatningen mange av oss har hatt: at Mustafa ikke har blitt rettferdig behandlet. Jeg er glad for at saken hans nå skal ses på på nytt, sier Schytz.

Hun mener at denne dommen er et eksempel på at kontrollmekanismene i rettstaten vår fungerer, og at Mustafas rettssikkerhet ivaretas ved at saken prøves på nytt.

– Vi i Venstre mener hensynet til barns beste alltid skal veie tyngst. De skal ikke betale prisen for sine foreldres handlinger. Vi vil kjempe for at lengeværende asylbarn skal få bli i landet, selv om foreldrene har oppgitt feil informasjon på asylintervju, sier stortingsrepresentanten.

Håper på god løsning

TV 2 snakker med Arbeiderpartiets leder om Mustafas sak, under åpningen av valgkampen i Trondheim torsdag. Jonas Gahr Støre sier at han håper det blir en god løsning på saken.

Jonas Gahr Støre (Ap) tror ingen er uberørt av Mustafa Hasans situasjon.
Jonas Gahr Støre (Ap) tror ingen er uberørt av Mustafa Hasans situasjon. Foto: Tom Rune Orset/ TV 2

- Vi har en god rettsstat i Norge og rettsinstansene tar beslutninger som vi respekterer, og dette er en beslutning som skal respekteres. Jeg tror mange har vært engasjert i hans situasjon. Vi politikere skal være varsomme med å gå inn i enkeltsaker. Men jeg tror ingen er uberørt av hans situasjon. Nå får vi bare håpe på at vi får en god løsning på dette, sier Støre til TV 2.

Relatert