VALGKAMP: Erna Solberg i valgkampmodus i Trøndelag. Her på øya Mausund i Frøya kommune. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
VALGKAMP: Erna Solberg i valgkampmodus i Trøndelag. Her på øya Mausund i Frøya kommune. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Høyre vil doble bemanningen for å ta overgripere på nett

VERDAL (TV 2): Høyre mener oppbemanning av Nasjonalt cyberkrimsenter er løsningen for å bekjemte kriminalitet på nettet. De lover også flere politibetjenter ute i gatene.

Valgkampen er i gang for fullt for Høyre, og Erna Solberg startet valgkampturnéen i Trøndelag denne uken. Med et tett program har statsministeren allerede rukket å besøke flere større og mindre øyer langs Trøndelagskysten.

– Ressurstilgangen fremover skal styrkes betydelig, dette sier Erna Solberg til TV 2.

Statsministeren informerer om at at det skal legges inn like mye innsats i distriktene som sentralt, og at det vil gå dobbelt så mye penger til politibemanningen ute.

– Både den som er på hjul, og den som er forebyggende ute i politidistrikt, ute blant folk, fortsetter Solberg.

Fra 130 til 260 ansatte

I møte med lokalt politi i Verdal torsdag kom justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) med klare lovnader. Høyre skal styrke politiet. I tillegg til flere politifolk i gatene, har Solberg og Mæland en klar fanesak: De skal ta overgriperne på nett.

KLARE LOVNADER: Monica Mæland uttalte torsdag at Høyre vil styrke politiet. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2
KLARE LOVNADER: Monica Mæland uttalte torsdag at Høyre vil styrke politiet. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Høyre ønsker å doble innsatsen til Kripos nasjonale cyberkrimsenter (NC3). Senteret ble etablert i 2019 og jobber med etterforskning, sikring og forebygging av kriminalitet på nett. Innen 2022 har regjeringen satt som mål å fylle 130 stillinger. Nå vil Høyre doble antallet.

– Vi ser at denne type kriminalitet, spesielt det som skjer på det mørke nettet, blir stadig mer komplisert. Og da må politiet være i stand til, og ha verktøy og kompetanse til å løse disse sakene på en skikkelig måte, sier Mæland til TV 2.

Det tredje hovedløftet handler om utstyr.

Kritiserer reformen

Jonas Gahr Støre er også på valgkampturne i Trøndelag, og torsdag ettermiddag sa han til TV 2 at regjeringen ikke har levert på reformens innhold.

KRITISERER HØYRE: Jonas Gahr Støre uttalte torsdag at politireformen må rettes opp i. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
KRITISERER HØYRE: Jonas Gahr Støre uttalte torsdag at politireformen må rettes opp i. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det løftet de kommer med nå står i et ganske grelt lys i forhold til hva de har hatt ansvar for, sier Støre.

Ifølge Arbeiderpartiets leder har tjenestesteder blitt slått sammen uten å styrkes, det er færre politifolk på gaten, og de er mindre synlig etter reformen.

– Denne reformen ble alt annet enn det de etter mye skryt kalte nærpolitireformen, den har blitt fjern for mange, og det er vi nødt til å rette opp i, sier Støre.

Solberg mener på en annen side at politidistriktene ikke vil tilbake til situasjonen som den var før, og legger vekt på at det nå er 3500 flere ansatte i politiet enn det var da Støre satt i regjering.

– Jeg skjønner at det er vondt for Arbeiderpartiet at vi har satset så mye på politiet, at vi har fulgt opp alle de kravene som 22. juli-kommisjonen satt til de reformene vi skal ha, at vi får de resultatene, sier Solberg til TV 2.

– Men vi har altså fulgt opp politireformen, og det gir oss et politi som er bedre, fortsetter hun.

– Økning i tilfeller av løspengevirus og datainnbrudd

Assisterende avdelingsleder i NC3 Thomas Stærk sier at de den siste tiden har sett en særlig økning i antall alvorlige tilfeller av løspengevirus og datainnbrudd mot norske og internasjonale virksomheter.

KRIPOS: Assisterende avdelingsleder i NC3, Thomas Stærk. Foto: Sverre Saabye / TV 2
KRIPOS: Assisterende avdelingsleder i NC3, Thomas Stærk. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Metodene blir stadig mer avanserte og skadepotensialet stadig større. Denne formen for kriminalitet påfører store og små virksomheter betydelig skade og økonomiske tap, i tillegg til å ramme sentrale samfunnsfunksjoner, et betydelig antall norske arbeidsplasser og sentrale verdikjeder, sier Stærk.

De vet ikke i hvilken grad koronaåret eller pandemien har bidratt til dette, men mener årsakene er sammensatte.

– Samtidig er det ganske klart at utstrakt bruk av hjemmekontor, omfattende og til dels rekordrask innføring og implementering av nye teknologiske løsninger i norske virksomheter har gjort oss mer sårbare for en del former for kriminalitet, sier Stærk.

Kripos ser også at internettrelaterte seksuelle overgrep er en vedvarende og alvorlig trussel i samfunnet. De ser en økning i antall saker de får inn og må følge opp, og tror det er store mørketall og underrapportering.

– Vi er særlig bekymret for økningen i direkteoverførte overgrep mot barn, som antas å være knyttet blant annet til lang tid med reiserestriksjoner og mindre mobilitet mellom ressurssterke og ressurssvake land og regioner, sier Stærk.

– Behov for stasing på alle nivåer og alle distrikt

Selv kjenner avdelingen på en forpliktelse til å levere gode resultater av satsingen som Politidirektoratet og norsk politi har prioritert til etableringen av NC3.

– Så er det også viktig å understreke at disse utfordringene ikke lar seg løse ved en satsing på NC3 alene – det er behov for satsing, investeringer og prioritet på alle nivåer og alle distrikt, sier Stærk.

Han sier at det NC3 ikke får prioritert tilstrekkelig kapasitet til, er å systematisere, analysere og følge opp informasjonen de mottar fra publikum, virksomheter og andre myndigheter nasjonalt og internasjonalt.

– Vi får ikke etablert et dekkende situasjonsbilde, og har ikke ønsket kapasitet til å følge opp, fortsetter Stærk.

Arbeidsplasser som fanesak

Onsdag ble Solberg den aller første sittende statsministeren til å besøke den lille øya Mausund i Frøya kommune, og budskapet hennes var enkelt. Arbeidsplasser skaper liv.

– Jeg mener det styggeste vi gjør i samfunnet er å fortelle en 25-åring at vi ikke har bruk for deg. Jobb er så utrolig mye mer enn penger, sier Solberg.

Relatert