Helsedirektøren om «long covid»: – Naturligvis bekymret

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier de er bekymret for langtidsvirkningene etter koronasykdom, og at de følger situasjonen nøye.

Per i dag er det registrert 136.369 kjente smittetilfeller av korona i Norge siden pandemien startet. Hvor store mørketallene er, vet vi ikke.

Etter at man har fått mer og mer oversikt og kontroll over pandemien, har fagfolk kunnet se at koronasykdom kan gi langtidsvirkninger, såkalt «long covid».

Da regjeringen og helsemyndighetene onsdag holdt pressekonferanse om koronasituasjonen, innrømmet helsedirektør Bjørn Guldvog at han er spent på hvordan «long covid» vil arte seg i Norge.

– Vi er naturligvis bekymret for langtidsvirkningene av covid. Det som finnes av informasjon foreløpig antyder at det er hjelp å få, altså at det å komme tidlig til med rehabilitering kan hjelpe, sier han.

Langvarig covid

Blant de vanligste rapporterte symptomene etter tre måneder er utmattelse, problemer med å sove, tungpust, og nedsatt smak- og luktesans. For de aller fleste vil symptomene forbedres over tid, men hyppigheten og varigheten av disse symptomene er fortsatt usikre.

Kilde: FHI

– Oppsøk helsetjenesten

Guldvog oppfordrer alle som har hatt korona om å oppsøke helsetjenestene om de tror de kan ha senvirkninger.

– Det er ulike typer langtidsvirkninger man har sett. Kognitive bivirkninger, det man kaller tåkehjerneproblematikk. Det kan være muskeltretthet, at man blir sliten. At pustekapasiteten blir lavere, og at smak og luktesans blir påvirket, for eksempel, sier han, og fortsetter:

– Så det er viktig at de som har disse plagene tar kontakt med helsetjenesten og får hjelp slik at de raskest mulig kan komme på et spor som gjør at de i så stor grad som mulig blir kvitt slike plager.

Helsedirektøren er spent på hvordan situasjonen vil se ut i Norge fremover.

– Fremdeles er det litt uklart hvor mange som blir rammet av «long covid». Og vi vet ikke fullt og helt hvordan dette vil være i Norge heller, så vi er spent på tiden fremover. Men følger utviklingen nøye, sier han.

– Dugnaden viktigst

Helseminister Bent Høie (H) mener det viktigste Norge har gjort for å unngå tilfeller av langtidsvirkninger, er den kollektive dugnaden.

– For det er jo når mange blir smittet at man også øker risikoen for at noen blant de som har vært smittet får langtidseffekter av sykdommen.

Han sier videre at Norge på den måten har gjort det de kan for minimere antallet tilfeller av «long covid».

– Uansett hvor stor andel som eventuelt vil få en langtidseffekt av det å være smittet, så vil Norge da være et av landene som har unngått å sette mange i den situasjonen.

Egne covid 19-poliklinikker

Helseministeren sier at regjeringen har gjort ulike grep for å sørge for at de som opplever langtidsvirkninger etter koronasykdom blir fanget opp. Blant annet har de gitt Helsedirektoratet i oppdrag å etablere retningslinjer for rehabiliteringstilbud.

– Og så har vi gitt sykehusene i oppdrag å etablere såkalte covid-19-poliklinikker, hvor fastlegene kan henvise personer de har mistanke om at har langtidseffekt av smitten. Slik at de blir utredet og kommer inn i riktig behandling, slik at de ikke skal bli kasteballer i systemet og sendes fra sted til sted.

Høie sier internasjonal forsking blir viktig for Norge.

– Det vil jo være sånn at Norge, som et lite land med relativt få smittede, sannsynligvis ikke er det landet der en vil ha mest kunnskap om dette. Men vi vil ha stor nytte av den kunnskapen som kommer fra land rundt oss, som har både en større befolkning og en større andel av befolkningen som har vært smittet.

Relatert