Nødetatene slår alarm: – Kun et spørsmål om tid

Utrykningskjøretøy i Oslo må nå senke farten, tråkke oftere på bremsen og av og til stoppe helt opp på vei til nødsituasjoner. Årsaken er elsparkesyklister.

Kombinasjonen elsparkesykler og utrykningsoppdrag i Oslo har blitt en stor bekymring for nødetatene i hovedstaden. De frykter alvorlige konsekvenser, og ber folk tenke seg bedre om.

Anestesioverlege ved Oslo Universitetssykehus, Lars Wik, mener trafikksituasjonen har forverret seg dramatisk.

– Jeg er veldig bekymret for at vi skal komme opp i en situasjon der vi kjører på noen som kommer på en elsparkesykkel. Det er et økende problem at det kommer elsparkesykler ut fra alle mulige steder når vi er på utrykning. Trafikkbildet har forandret seg helt dramatisk de siste årene på grunn av dette.

Må senke farten

Som et resultat av dette har Wik og kollegaene måttet senke farten når de er på utrykning i Oslo sentrum.

– Kompleksiteten i hele utrykningen har blitt mye, mye større. For å opprettholde vår egen og andres sikkerhet i trafikken er vi da nødt til å sette ned farten. Og vi vet at for hvert minutt som går i redusert ankomst har noe å si, for eksempel i hjertestanssammenheng så reduseres sannsynligheten for overlevelse med ti prosent. Så dette er ikke noe vi bare kan ignorere.

Han legger til at han ikke er så sikker på at elsparkesyklister er klar over hvilken fare de faktisk kan utsette seg for når de møter nødetatene i utrykning.

Ambulansepersonell forteller om nestenulykker hvor de har måttet manøvrere unna for å ikke kjøre på elsparkesyklister. Wik mener det bare er spørsmål om tid før det skjer en alvorlig ulykke mellom utrykningskjøretøy og elsparkesykkel.

– Ja, jeg sier det så tydelig som det. Det er bare spørsmål om tid. Og nå må vi ikke vente til den første blir alvorlig skadd før vi gjør noe med dette. Bruk hodet, det er mulig også i denne situasjonen å gjøre det, oppfordrer anestesioverlegen.

– Noen blir snart drept

Også innsatsleder i Oslo-politiet, Kjell Jan Kverme, er sikker på at det bare er snakk om tid før det skjer en alvorlig ulykke.

– Det er dessverre bare et tidsspørsmål før noen blir drept når de er ute på elsparkesykkel.

Han forteller at politiet ofte må bremse ned og kjøre roligere enn de ellers ville ha gjort på grunn av elsparkesyklister som veksler mellom å kjøre på veien og fortauet.

– I tillegg har både jeg og andre patruljer måttet gå ut av politibilen for å fjerne sparkesykler som ligger i veien der vi skal kjøre. Det forsinker vår utrykningstid kraftig, dessverre. For den personen som trenger hjelp i andre enden kan det være kritisk.

BER FOLK SKJERPE SEG: Jørgen Lie, innsatsleder i brannvesenet (t.v.) og Kjell Jan Kverme, innsatsleder i politiet. Foto: Truls Aagedal / TV 2
BER FOLK SKJERPE SEG: Jørgen Lie, innsatsleder i brannvesenet (t.v.) og Kjell Jan Kverme, innsatsleder i politiet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Må bremse hyppigere

Innsatsleder i brannvesenet i Oslo, Jørgen Lie, sier det er en økende frustrasjon blant ham og kollegaene at de føler seg hindret på vei ut til det som kan være livreddende oppdrag.

– Vi opplever at elsparkesyklistene er veldig uforutsigbare. I det ene øyeblikket er de fotgjengere, og vipps så er de ute i veien. Og er det rødt lys, så kjører de en annen vei. De blir en slags hybrid mellom fotgjenger, syklister og vanlig kjøretøy. For oss er det veldig utfordrende å ha fokus på dem og å forutse hvor de ferdes.

Innsatslederen understreker at mange elsparkesyklister er flinke, men at en del har mye å gå på.

– I vår bransje handler det om sekunder, og det er selvfølgelig frustrerende når vi begynne å bremse hyppigere, så det går litt på bekostning av sekundene i enkelte tilfeller, sier Lie.

Dette er de nye reglene:

  • Antallet små elektriske kjøretøy som kan leies ut er 8000, og fordeles på de aktørene som får tillatelse etter søknad.
  • Krav om spredning av kjøretøyene i fire soner i byen, som omtrent følger ringveiene.
  • Tilbudet må stenges om natten mellom 23 - 05.
  • Kommunen har mulighet til å innføre soner med forbud mot bruk og/eller parkering, eller hastighetsbegrensning. Sonene vil kunne innføres når som helst i tillatelsesperioden, og kan være midlertidige eller permanente.
  • «Stilletid» for elsparkesyklene. Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått mellom kl. 20 og 07 natt til hverdager, og mellom kl. 20 og 09 natt til lørdager, søndager og helligdager.

Han forteller at han selv har opplevd uheldige situasjoner med elsparkesykkel under utrykning.

– Jeg har vært om bord i brannbiler hvor vi har måttet bråstoppe fordi det plutselig kom en elsparkesykkel ut i veien. Så vi er litt mer på vakt i disse tider, og kanskje litt mer defensive når vi kjører rundt, spesielt i Kvadraturen i sentrum, hvor det blant annet er enveiskjørte gater hvor elsparkesykler kommer mot kjøreretningen.

Deler bekymringen

Kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo, Richard Kongsteien, deler bekymringen til nødetatene.

– Vi forstår godt bekymringen, og vi deler den. Det er også en av grunnen til at vi nå reduserer antallet sparkesykler drastisk. I Oslo sentrum går antallet fra 25.000 til 8000 sparkesykler. Så forhåpentligvis vil det være med på å gjøre trafikkbildet noe mer oversiktlig.

Samtidig er han krystallklar på at det først og fremst er elsparkesyklistenes ansvar.

– Dette er et individuelt ansvar. Folk må bruke hodet, også når de er på sparkesykler.

– Nå trer den nye forskriften snart i kraft. Er det tilstrekkelig, eller bør det gjøres mer fra politisk hold?

– Det ærlige svaret er at det vet vi ikke. Vi tror jo det at en drastisk reduksjon kommer til å bidra godt til sikkerheten og fremkommeligheten i Oslo, i tillegg ligger det også en grense for hvor mange sparkesykler som kan være i indre sentrum, sånn at det kommer til å bli en helt annen opplevelse av fremkommelighet i byen.

DELER BEKYMRINGEN: Kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetate, Richard Kongsteien. Foto: Simen Askjer / TV 2
DELER BEKYMRINGEN: Kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetate, Richard Kongsteien. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Men om det er tilstrekkelig, det er vanskelig å svare på. Dette er fortsatt et nytt fenomen, og nå har vi endelig fått en lov som vi kan skrive en forskrift til sånn at vi kan begynne å regulere dette markedet. Men vi kommer nok til å endre den forskriften etter hvert som vi får erfaringer.

Kongsteien sier at kommunen følger med på situasjonen.

– Som kommune har vi et ansvar for fremkommeligheten i byen, det er det ingen tvil om. Men det er viktig å understreke at det individuelle ansvaret her er det største. Alle som bruker en elsparkesykkel må tilpasse seg trafikkbildet og ta høyde for at også et utrykningskjøretøy kan komme ut i veibanen. Så vi fortsetter å jobbe for fremkommeligheten, ikke minst for blålysetatene, men folk må også være med på å ta et ansvar her.

Relatert