Varsler politianmeldelser etter aksjon mot ulovlig fiskeutstyr

Fiskeridirektoratet melder om deprimerende resultater etter en aksjon mot ulovlig fiske langs kysten av Vestlandet.

Bare én av seks kontrollerte fiskeredskaper var lovlige og etter reglene. Det ble kontrollert 148 redskaper, og bare 26 var som de skulle. Til sammen ble det beslaglagt 348 forskjellige redskaper under aksjonen i midten av juli.

– Dette er ille. Mange av teinene vi beslagla, har feil fluktåpning, feilmontert bomullstråd som åpner teinene om de går tapt, eller de er mangelfullt merket, sier inspektør Narve Leonhardsen i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

Auksjonen er et samarbeid mellom Kystvakten, Statens naturoppsyn, politiet og Fiskeridirektoratet. Nå kommer politianmeldelser av ulovlige fiskeredskap i de fleste tilfellene, varsler politidirektoratet. Redskapene som er funnet, er gjerne blitt mistet eller etterlatt i sjøen. Fiskeridirektoratet understreker at spøkelsesfiske fører til dyremishandling.

– Vi blir lei oss når vi kommer over redskaper som gjerne har stått i sjøen i månedsvis, kanskje år. Men samtidig er det tilfredsstillende å få det opp fra sjøen, sier Leonhardsen.

Fiskeridirektoratet har tre fartøy som vil være operative i hele Sør-Norge i tiden framover.