Norge stanser tvangsturer til Afghanistan

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) har besluttet å stanse tvangsreturer til Afghanistan fram til 15. september.

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for utsettelsen er eskalering i konflikten mellom Taliban og afghanske myndigheter, som medfører forverring av sikkerhetssituasjonen i landet, opplyser de i en pressemelding.

Avgjørelsen innebærer at personer som har fått endelig vedtak om retur til Afghanistan ikke har plikt til å forlate Norge så lenge returstoppen varer.

Det gjelder for personer fra Afghanistan som enten har fått avslag på søknad om beskyttelse, har blitt utvist fra Norge, har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt eller oppholder seg i Norge og har fått avslag på søknaden om oppholdstillatelse.

UDI og UNE vil innen 15. september vurdere retursituasjonen til Afghanistan på nytt og om suspensjonen bør forlenges eller oppheves