Byen Schuld i Rheinland-Pfalz er hardt rammet av flomkatastrofen.
Byen Schuld i Rheinland-Pfalz er hardt rammet av flomkatastrofen. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/NTB

Klimaforsker: – Klimaendringene gjør denne typen hendelser mer sannsynlig

– Nå er verden blitt én grad varmere, og det påvirker alt været i hele verden, sier Bjørn Samset.

Nærmere 200 personer har mistet livet i flomkatastrofen i Vest-Europa. Lørdag flyttet uværet seg sørøstover, og det kom voldsomme nedbørsmengder blant annet i Østerrike.

Seniorforsker Bjørn Samset ved CICERO Senter for klimaforskning sier at flommen i Europa er et resultat av klimaendringer.

– Nå er verden blitt én grad varmere, og det påvirker alt været i hele verden. Både været fra dag til dag, og også ekstremhendelsene. Klimaendringene gjør denne type hendelser mer sannsynlig, og det gjør også at de blir mer intense når de kommer, sier Samset til TV 2.

Vil skje oftere

Klimaforskeren sier at med en varmere verden og overflate, vil mer vann både fordampe fra hav og bakke. Varmere luft kan dessuten holde på mer fuktighet.

Flommen har skylt en bil inn på en kirkegård i Dernau.
Flommen har skylt en bil inn på en kirkegård i Dernau. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/NTB

– Når forholdene først ligger til rette for ekstremregn, slik som her, kommer det rett og slett mer regn over lengre tid og over større områder. Sånn sett legger klimaendringene til rette for nettopp denne type forhold, i områder hvor du allerede har ekstremregn, sier Samset.

Nordmannen, som regnes for å være en av FNs viktigste klimaforskere, sier at vi må regne med å oppleve klimakatastrofer oftere enn det vi har opplevd til nå.

– Hvis du går tilbake i klimalitteraturen, vil du se at det er en av de tidligste advarslene og forutsigelsene som kommer. Effekten du vil merke først av klimaendringene, er nettopp disse ekstremhendelsene. Der du er utsatt for ekstremvarme, vil ekstremvarmen bli mer ekstrem. Og der du er utsatt for ekstrem nedbør, vil ekstremnedbøren vokse kraftig. Dette måler vi, flere steder i verden, sier Samset.

Veier ryddes i Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Veier ryddes i Bad Neuenahr-Ahrweiler. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/NTB

Det blir stadig mer ekstremvær, og denne utviklingen går raskere for hver tidels grad vi får av global oppvarming, sier han.

Bedre værvarsel kan redde liv

Med bedre værvarsel, varslingssystemer og klimainformasjon anslår Verdens meteorologiske institutt (WMO) at tusenvis av dødsfall kan unngås.

Til sammen vil 23.000 menneskeliv kunne berges og verdenssamfunnet kan tjene inn over 1.400 milliarder kroner hvert eneste år, anslår FN-organisasjonen i Hydromet Gap Report , som er skrevet sammen med en rekke andre klimaorganisasjoner og utviklingsbanker.

Rapporten er den første av sitt slag, og ser på løsninger for effektiv handling mot klimaendringene og bærekraftig utvikling.

Såkalte hydromet-tjenester, hydrologisk og meteorologisk varsling, er grunnlaget for effektiv tilpasning og motstandsdyktighet mot klimaendringer, skriver organisasjonene i studien.

Mangler grunnleggende utstyr

Imidlertid er det foreløpig bare 40 prosent av landene som har slike tjenester av god kvalitet foreløpig. Flere land mangler helt grunnleggende utstyr og ferdigheter. FNs generalsekretær António Guterres ønsker en større innsats for å hjelpe verdens mest sårbare til å tilpasse seg konsekvensene av framtidig ekstremvær og klimaendringer.

Nødetatene jobber i flomrammede Hallein i Østerrike.
Nødetatene jobber i flomrammede Hallein i Østerrike. Foto: Mike Vogl/AFP/NTB

– Klimaet vårt forandrer seg raskt. Det forrige tiåret var det varmeste som noensinne er registrert. Den globale mediantemperaturen er om lag 1,2 grader varmere enn i førindustriell tid, sier WMOs generalsekretær, Petteri Taalas.

Han legger til at verden er langt unna å kunne redusere klimagassutslipp i stort nok omfang til å begrense de verste virkningene av klimaendringene, og begrense økningen i mediantemperatur til 1,5 grader, slik verdens land ble enige om i Parisavtalen.

Rammer utviklingsland ekstra hardt

– Forskningsbasert og datadrevne vær- og klimatjenester er grunnlaget for effektive tilpasningsgrep, sier Taalas.

Rapportens påstand er at gjennom investeringer i pålitelige og presise værvarsler, samt varslingssystemer for ekstremvær, kan man unngå tap av menneskeliv og penger, samt forbedre den økonomiske produksjonen i værutsatte sektorer.

Elfenbenskystens president Alassane Ouattara legger til at presise værvarsler og robuste klimaprognoser er kritisk viktige for både tilpasningspolitikk og investeringsavgjørelser.

– Utviklingsland bidrar kun til utslipp av klimagasser i et begrenset omfang, men rammes av klimarelaterte værhendelser i et tre ganger større omfang enn høyinntektsland, sier han. (TV 2/NTB)

Relatert