Rundt 70 prosent av alle biler som kommer til Norge kommer til Drammen havn før de blir sendt videre til forhandlere. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Rundt 70 prosent av alle biler som kommer til Norge kommer til Drammen havn før de blir sendt videre til forhandlere. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

EU vil forby salg av bensin- og dieselbiler fra 2035

EU legger frem historisk klimapakke.

– Vi kommer til å forlange mye av våre innbyggere. Vi kommer også til å forlange mye av industrien, men vi gjør det for en god sak. Vi har en plikt til å hjelpe menneskeheten å leve innenfor planetens grenser, sier EUs klimasjef Frans Timmermans ifølge BBC.

Visepresident og klimasjef Frans Timmermans i EU-kommisjonen. Foto: Virginia Mayo/AP/NTB
Visepresident og klimasjef Frans Timmermans i EU-kommisjonen. Foto: Virginia Mayo/AP/NTB

EU vil forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035 og innføre klimatoll på en rekke varer som kommer fra land med lavere ambisjoner om utslippskutt.

– Europa må lede an, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen da hun presenterte tiltakspakken i Brussel onsdag.

Pakken består av tolv såkalte byggesteiner, tiltak som vil få stor betydning for klimaet, men også for økonomien i alt fra transport til energiforsyning.

– Vi må bremse dette

EU-kommisjonen vil også ha skjerpede utslippskrav for fly og skip.

Cruiseskipet «Regal Princess» på besøk i Oslo. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB
Cruiseskipet «Regal Princess» på besøk i Oslo. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB

– Ett eneste cruiseskip slipper ut like mye CO2 som 80.000 personbiler, sier van der Leyen, som samtidig konstaterer at utslippene fra veitrafikken i Europa ikke er på vei ned, tvert imot.

– Vi må bremse dette, og vi må gjøre det på en sosial måte, sier hun.

EU-kommisjonen vil også innføre klimatoll på varer produsert i land med lavere klimaambisjoner enn det EU selv har, i noe som i første omgang vil gjelde jern, stål, aluminium, sement, gjødsel og elektrisitet.

– Vi er bekymret for karbontollen. Vi mener den ikke treffer for aluminiumsindustrien, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro.

EUs klimapakke:

* EU tar mål av seg om å kutte utslippene av skadelige drivhusgasser med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

* Målet er videre å bli helt klimanøytrale innen 2050.

* For å nå målene har EU-kommisjonen utarbeidet en omfattende plan for tiltak, døpt «Fit for 55».

* Tiltakspakken består av tolv deler, og klimatiltak som tidligere er vedtatt blir i tillegg revidert.

* Blant tiltakene er et forslag om å forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035.

* Det skal også stilles nye krav til utslipp fra fly og skip, samt fra nye bygninger.

* Pakken foreslår toll på import fra land som har lavere mål for utslippsreduksjon enn det EU har (CBAM), i første omgang trolig på jern, stål, aluminium, sement, gjødsel og elektrisitet.

* Det foreslås nye skatteregler for energiproduksjon, samt et revidert system for kjøp og salg av klimakvoter (ETS).

* Kommisjonen foreslår også nye krav til utslipp fra skog og landbruk (LULUCF).

* Det tas til orde for å opprette et klimapolitisk råd bestående av 15 eksperter, samt et nytt fond som skal hjelpe medlemsland som vil bli hardt rammet av de nye tiltakene.

* De nye tiltakene vil først tre i kraft når samtlige 27 medlemsland har godkjent dem.

Relatert