HAR PENGENE I BANKEN OG EIENDOM: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, her ombord i sin fiskejolle forrige uke på sjøen utenfor hytta i Kilsund i Arendal kommune. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
HAR PENGENE I BANKEN OG EIENDOM: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, her ombord i sin fiskejolle forrige uke på sjøen utenfor hytta i Kilsund i Arendal kommune. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Støre legger frem formuen før valget: Solgte aksjearv med interesse i oppdrettsanlegg ved kongeparets hytte

Drøyt to måneder før valget har Ap-leder Jonas Gahr Støre valgt å legge frem en oversikt over hans inntekter og formue. Oversikten viser at Støre nå har en nettoformue på over 90 millioner kroner.

1. juli solgte Arbeiderparti-lederen en del av dødsboet etter sin mor, Unni Støre, som døde i januar i år, 89 år gammel.

Jonas Gahr Støre vil ikke selv la seg intervjue av TV 2, men kommunikasjonssjef i Aps stortingsgruppe, Jarle Roheim Håkonsen, svarer på Støres vegne på e-post.

Store planer nær kongeparets hytte

Til TV 2 forteller han at Støres mor eide et selskap, Tostø AS, som nå i vår er besluttet oppløst.

Tostø AS var Jonas Gahr Støres foreldre, Unni og Ulf J. Støre, sitt felles eiendomsselskap, som nå avvikles etter at begge foreldrene er gått bort.

«Nå gjennomfører regnskapsfører det formelle med avvikling og sletting. Når dette regnskaps- og papirarbeidet er ferdig, vil generalforsamlingen vedta å fisjonere Tostø. Fisjonen medfører at eiendelene i Tostø, som vil bestå av kontanter i bankinnskudd, blir overført til arvingene. Når generalforsamlingen er avholdt, sendes melding til Brønnøysund. Etter at meldingen er behandlet i Brønnøysund, starter en vanlig seks ukers kreditorfrist. Når denne er over, kan Tostø formelt slettes. Regnskapsfører anslår at dette vil skje på den andre siden av sommeren», skriver Støres kommunikasjonssjef i en e-post til TV 2.

Selskapet hadde en aksjeandel på 1,6 prosent på i investeringsselskapet Maritime Brokers & Investors.

I juni skrev Kapital om selskapets planer om å etablere et «miljøvennlig landbasert settefisk- og oppdrettsanlegg for kysttorsk» på Mågerø utenfor Tønsberg, på samme halvøy som kongeparet har sin private hytte.

I et brev som hovedaksjonær Tom Næss i Maritime Brokers & Investors har sendt til Forsvarsbygg, og som Kapital har fått innsyn i, skriver Næss at kongeparet er orientert om investeringsplanene.

– Arvingene har ingen kjennskap til det omtalte prosjektet i regi av Maritime Brokers. (..) Det er ikke aktuelt for arvingene etter Unni Støre å ha noen deltagelse i det omtalte oppdrettsprosjektet, sa Jonas Gahr Støre til Kapital i juni.

KONGEPARETS HYTTE: På Mågerø utenfor Tønsberg ligger feriestedet til kong Harald og dronning Sonja. Men størstedelen av halvøya, sør for Tjøme, er eid av Forsvarsbygg. Dette flyfotoet er fra 2005.
KONGEPARETS HYTTE: På Mågerø utenfor Tønsberg ligger feriestedet til kong Harald og dronning Sonja. Men størstedelen av halvøya, sør for Tjøme, er eid av Forsvarsbygg. Dette flyfotoet er fra 2005. Foto: Cornelius Poppe

Etter at Kapital omtalte saken, har Støre og hans familie nå solgt aksjene i dette investeringsselskapet.

«Dødsboet etter Unni og Ulf Støre ble besluttet oppløst i vår. Aksjene i MBI ble solgt til hovedaksjonær for totalt kr. 40 den 1. juli», skriver Støres kommunikasjonssjef til TV 2.

Legger frem formuesoversikt

Samtidig har Arbeiderpartiet og Støre valgt å legge frem en oversikt over partilederens inntekter og formue for fjoråret.

For ett år siden erklærte Støre at han, etter flere år med støy rundt hans pengeplasseringer i både norske og utenlandske fond, ville selge alle fondsandeler og sette pengene på bankkonto i Norge.

Nå viser Støres oversikt at han ved årsskiftet hadde en nettoformue på 90,5 millioner kroner. Av dette utgjør hans private bankinnskudd kun 377.645 kroner, og hans to eiendommer: boligen på Ris i Oslo og hytta i Kilsund i Arendal på til sammen 24,3 millioner kroner.

Den største formuen har Støre fortsatt i sitt heleide investeringsselskap Femstø AS. Etter salget av fondsandelene sitter selskapet med 74,3 millioner kroner i bankinnskudd, ifølge Støres oversikt.

HAR TATT FERIE: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre på hytta i Kilsund. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
HAR TATT FERIE: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre på hytta i Kilsund. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

«Femstø har et positivt resultat for 2020 på 5.831.619. Resultatet skyldes i hovedsak realisasjon av tidligere års urealiserte gevinster på fondsplasseringer», skriver Støre og Ap i oversikten.

Tok utbytte på halvannen million

Støre har også en solid skatteposisjon som følge av sin formue. Samlet betalte Ap-lederen drøyt 1,4 millioner i skatt i fjor, ifølge hans egne anslag.

Av dette utgjør formuesskatten 424.000 kroner, inntektsskatten 523.000 kroner og utbytteskatten 458.000 kroner.

«Det er riktig at alle verdipapirfond i Femstø ble realisert i 2020. Utbytteskatt betales først når pengene tas ut av selskapet. Jonas tok kr 1.446.809 i utbytte i 2020 og betalte kr 458.000 i utbytteskatt. (..) Femstø har betalt skatt av gevinsten som er utenfor fritaksmodellen, et skattemessig overskudd på kr 490.000 med beregnet skatt (22 prosent) på kr 108.000», skriver Støres kommunikasjonssjef til TV 2.

Relatert