TRE ANSLAG: FHI og Helsedirektoratet har skissert tre mulige scenarioer for hvordan koronahøsten blir, fra optimistisk, mellomstadie og pessimistisk.
TRE ANSLAG: FHI og Helsedirektoratet har skissert tre mulige scenarioer for hvordan koronahøsten blir, fra optimistisk, mellomstadie og pessimistisk. Foto: Stephane De Sakutin / AFP / NTB

Krisescenario: Må ha tredje dose og høstbølge rammer alle

Helsemyndighetene ser for seg tre scenarioer for hvordan høsten blir. I det verste scenarioet beskytter vaksinasjon dårligere mot en virusvariant og det må innføres nye tiltak.

Det er usikkert hvordan koronahøsten blir, skriver Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i en rapport mandag.

De har sett på hvordan koronasituasjonen i Norge kan bli etter at regjeringens gjenåpningsplan er fullført i september.

Mandag ble det kjent at trinn 4 - det siste trinnet - blir utsatt. Det blir trolig innført i slutten av juli eller starten av august. Årsaken er usikkerheten rundt deltavarianten.

Helsemyndighetene har skissert tre scenarioer for hvordan de anslår høsten blir - scenario 1, 2 og 3.

Scenarioene er ikke prognoser, men illustrasjoner av hvordan pandemien kan utvikle seg gitt visse betingelser.

OGSÅ I NORGE: Å tilby vaksine til barn kan bli aktuelt til høsten, opplyste regjeringen mandag. Her får 14 år gamle Ruthie Riccoban vaksine i Connecticut i USA.
OGSÅ I NORGE: Å tilby vaksine til barn kan bli aktuelt til høsten, opplyste regjeringen mandag. Her får 14 år gamle Ruthie Riccoban vaksine i Connecticut i USA. Foto: Joseph Prezioso / AFP / NTB

Vaksine avgjørende

Det som blir avgjørende for hva slags scenario som blir en realitet, er vaksinasjonsgraden.

Det er tre ting som avgjør utviklingen i høst: Oppslutningen om vaksinasjon i befolkningen, effekten mot aktuelle varianter, samt disse variantenes virulens og spredningsevne, og den internasjonale situasjonen.

En ny bølge til høsten og vinteren kan være mulig selv med høy vaksinasjonsdekning, ifølge FHI og Helsedirektoratets modelleringer.

Men både størrelsen og tidspunktet for en eventuell vinterbølge er svært usikker.

Likevel har høy vaksinasjonsdekning stor betydning for å hindre en ny høstbølge eller begrense omfanget av smitten, hvis epidemien blusser opp.

Med full gjenåpning og avslutning av TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) vil epidemien vinteren 2021-22 kunne ha et R-tall på under eller litt over 1. Det skal da lite til for å holde pandemien under kontroll, ifølge helsemyndighetene. Her har de ikke tatt høyde for risiko for import av nye dominerende varianter.

Dette koronatiltaket angrer Erna Solberg mest på

Dette er scenarioene

Scenario 1 - mest optimistisk

Dette er det scenarioet som helsemyndighetene mener er mindre sannsynlig. I dette scenarioet gir vaksinasjon god og langvarig effekt på smitte og sykelighet. Det er også meget god oppslutning om vaksinasjon.

Det oppstår ingen nye virusvarianter som utfordrer vaksineimmuniteten hos fullvaksinerte i dette scenarioet.

Det oppstår også få utbrudd blant uvaksinerte, særlig i yngre deler av befolkningen og dette gir lite alvorlig sykdom. Utbrudd håndteres effektivt lokalt.

Covid-19 vil etter hvert bli håndtert som andre infeksjoner, som influensa.

Scenario 2 - mellomscenario

Dette er det mest sannsynlige scenarioet, ifølge helsemyndighetene.

Vaksinasjon av befolkningen fortsetter i høyt tempo gjennom sommeren, og mot slutten av sommeren er det få utbrudd i Norge i dette scenarioet.

NY FASE: Statsminister Erna Solberg (H) holdt mandag pressekonferanse om at trinn 4 utsettes på grunn av usikkerheten rundt deltavarianten.
NY FASE: Statsminister Erna Solberg (H) holdt mandag pressekonferanse om at trinn 4 utsettes på grunn av usikkerheten rundt deltavarianten. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det er også stadig fallende smitte i Europa i land med høy vaksinasjonsdekning.

Det er bekymring rundt en ny variant med redusert vaksineeffekt, som er mer smittsom og gir økt risiko for innleggelse. Innreisetiltak kan derfor bli nødvendig i dette scenarioet.

Helsemyndighetene anslår at en eller flere nye virusvarianter som er mer smittsom, har noe lavere vaksineeffekt og gir noe økt risiko for innleggelse i sykehus, sprer seg i Norge. Utbrudd håndteres «greit» med lokale tiltak.

Scenario 3 - pessimistisk scenario

I dette scenarioet anslår helsemyndighetene at oppslutningen om vaksinasjon blant yngre er betydelig lavere enn i eldre aldersgrupper.

Internasjonalt sirkulerer en variant som vaksinene har betydelig redusert effekt mot. Innreisetiltak blir nødvendig i dette scenarioet, og en virusvariant som vaksinasjon beskytter dårligere mot og gir mer alvorlig sykdom, blir dominerende i Norge i løpet av høsten.

De anslår også at det er store demonstrasjoner i Europa - og også i Norge - grunnet tiltakstrøtthet.

En høstbølge av epidemien rammer alle aldersgrupper med potensiale for betydelig sykdomsbyrde i dette scenarioet. Det oppstår utbrudd i mange kommuner i dette scenarioet.

Det blir nødvendig å tilby alle vaksinerte en dose med justert vaksine. Disse vaksinene blir først tilgjengelig i begynnelsen av 2022, men i begrensede mengder slik at vaksinefordelingen igjen må skje etter en prioritert rekkefølge.

– Hvis scenario 3 oppstår, må vi gjøre en større omlegging av hvordan vi håndterer pandemien, og det bør foreligge beredskapsplaner også for dette scenariet, skriver helsemyndighetene sin rapport.

Ny fase

Fasen etter trinn 4 har regjeringen valgt å kalle «en normal hverdag med økt beredskap».

Dette skjer tidlig i september.

På dette punktet vil befolkningen i liten grad være påvirket av pandemien i hverdagen.

Man må imidlertid fortsatt huske på hånd- og hostehygiene, ha lavere terskel for å være hjemme hvis man er syk og teste seg når rådene tilsier det.

Samtidig må lokale og nasjonale myndigheter følge nøye med på utviklingen, slik at det raskt kan settes inn tiltak hvis situasjonen endrer seg.

INNREISE: Helsedirektør Bjørn Guldvog tror vi kommer til å ha innreiseregler også neste år.
INNREISE: Helsedirektør Bjørn Guldvog tror vi kommer til å ha innreiseregler også neste år. Foto: Aage Aune / TV 2

Regjeringen skriver i sin oppdaterte strategi at det må planlegges for alle tre scenarioene.

– Vaksinasjon er avgjørende for å holde epidemien under kontroll uten omfattende tiltak. Vaksinasjonsdekning og vaksineeffekt, herunder mot nye virusvarianter, risiko for senfølger av covid-19 og den internasjonale situasjonen, avgjør utviklingen i høst, skriver de.

– Optimist

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror at det er få koronarestriksjoner også i 2022. Han tror restriksjonene som vil gjelde da, går på innreise.

– Det kan være at vi har innreiseregler for personer fra land med mye smitte. Innreiseregimet og reisning globalt vil nok se litt annerledes ut enn normalt, sier Guldvog til TV 2.

Han sier at det ikke er utenkelig at folk på vaksineres på nytt på nyåret, slik som beskrevet i scenario 3, men sier at det er veldig liten sannsynlighet for det.

– Det kan komme varianter vi ikke kjenner, som vaksinene ikke fungerer like godt mot. Vi må være åpne for flere typer utfall, men det som er mest sannsynlig, er at vaksinene virker godt utover vinteren, sier Guldvog.

OPTIMIST: Direktør Camilla Stoltenberg er optimist med tanke på koronahøsten.
OPTIMIST: Direktør Camilla Stoltenberg er optimist med tanke på koronahøsten. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Direkør Camilla Stoltenberg sier at det ennå ikke er diskutert - både i Norge og på tvers av land - når man kan erklære pandemien over. I flere land, blant annet i Afrika, øker smitten.

Hun sier at det er vanskelig å svare på nåværende tidspunkt om vi fortsatt skal ha innreiserestriksjoner fra flere land den kommende høsten og vinteren, men sier at det er noe man skal forsøke å unngå.

– Er du optimtist eller pessimist når det gjelder høsten?

– Jeg er optimist på Norges vegne når det gjelden høsten. Utvilsomt, sier Stoltenberg.

Relatert