VAKSINERE BARN: Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine. En endelig beslutning vil bli gjort i september.
VAKSINERE BARN: Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine. En endelig beslutning vil bli gjort i september. Foto: Javier Torres / AFP / NTB

Planlegger for å tilby vaksine til 16- og 17-åringer

Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. Det kan også bli aktuelt å tilby enda yngre barn vaksine.

Folkehelseinstituttet anbefaler at 16- og 17- åringer får tilbud om koronavaksine, etter at alle over 18 år er fullvaksinert. Dette er basert på dagens kunnskap.

I tiden som kommer vil det komme mer kunnskap og erfaring fra andre land som vaksinerer ungdommer, opplyser regjeringen.

– Ny kunnskap kan ende denne beslutningen, derfor venter vi med dette til september, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie på en pressekonferanse mandag.

Regjeringen, og også FHI, ønsker mest mulig kunnskap om effekt og bivirkninger før vi vaksinerer personer under 18 år i Norge.

De vil derfor vente med en endelig beslutning av vaksinering av 16- og 17- åringer til Folkehelseinstituttet har gjort en ny vurdering i september.

De under 16 år kan også få vaksine

Høie sier at det kan bli aktuelt å tilby vaksine også for den enda yngre aldersgruppen, de under 16 år.

I Danmark for eksempel vaksinerer de barn ned til 12 år.

– Hvis kunnskapsgrunnlaget sier at det er fornuftig å vaksinere 16- og 17-åringer, så kan det bli aktuelt å tilby vaksine til den yngre aldersgruppen etter det. Vi utelukker ikke det, sier Høie.

– Vurderingen fra FHI om vaksinering av enda yngre barn vil komme etter sommeren, fortsetter han og sier at de ikke har «veldig dårlig tid» til å vurdere det.

Vaksinering i oktober

Vaksineringen av 16- og 17-åringer vil ifølge FHI sine siste prognoser tidligst kunne skje i oktober.

Årsaken til at regjeringen melder dette allerede nå, er for å forberede kommunene med at de må forlenge vaksinasjonsprogrammet.

I dag er det kun mRNA-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som er godkjent til denne aldersgruppen. Moderna-vaksinen for barn er ventet å bli vurdert av EMA i løpet av sommeren.

Lite sykdom

Unge i alderen 16-17 år har lav risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. Foreløpige data tyder også på at det er liten risiko for senfølger av mild covid-19, opplyser regjeringen.

Samtidig tyder data fra FHI på at unge i aldersgruppen 16-19 år får påvist covid-19 hyppigere enn yngre barn.

– Selv om 16- og 17-åringer i liten grad blir alvorlig syke av covid-19, blir de oftere smittet enn yngre ungdommer og barn, og tiltaksbyrden for denne gruppen har vært stor under pandemien. Ulempene med å vaksinere dem må vurderes opp mot fordelene det gir dem å kunne ha en mer normal hverdag med få smitteverntiltak, sier Høie.

Relatert