FRIFUNNET: Høyesterett kom fredag med sin avgjørelse i pilotsaken i trygdeskandalen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
FRIFUNNET: Høyesterett kom fredag med sin avgjørelse i pilotsaken i trygdeskandalen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høyesterett frifinner fengselsdømt mann i trygdeskandalen

Høyesterett frikjenner en mann som ble dømt til fengsel for grovt trygdebedrageri fordi han oppholdt seg i utlandet mens han mottok arbeidsavklaringspenger.

Saken i Høyesteretts storkammer omtales som pilotsaken i trygdeskandalen, fordi den er den første av en lang rekke saker som nå gjenopptas fordi Efta-domstolen mener at Nav-skandalen strekker seg tilbake til 1994. Norske myndigheter har tidligere innrømmet feil siden 2012.Både forsvarer og setteriksadvokaten har lagt ned påstand om full frifinnelse for mannen i 60-årene som i 2017 ble dømt til 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt trygdebedrageri. Grunnen var at han fra mai 2010

Mer innhold fra TV 2