FOLKEMENGDER: Smittevernet vil antageligvis følge oss til vi har oppnådd flokkimmunitet. Foto: Frode Sunde / TV 2
FOLKEMENGDER: Smittevernet vil antageligvis følge oss til vi har oppnådd flokkimmunitet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Delta-varianten øker i Norge – nå spøker det for flokkimmuniteten

Tidlig i juni var helsemyndighetene trygge på at vi ville oppnå flokkimmunitet i Norge i løpet av sommeren. Så kom delta-varianten.

Smitten i Norge er på et svært lavt nivå, og tirsdag er det kun 24 pasienter som er innlagt på sykehus med koronaviruset.

Vaksineringen har gjort sitt til at mange nordmenn nå kan leve nesten slik vi gjorde i 2019. Likevel er det nå en økende usikkerhet rundt hvordan høsten vil se ut i Norge.

Delta-varianten a viruset har fått fotfeste i flere land. I Storbritannia har man utsatt gjenåpningen, i Australia har de stengt ned landet på nytt, og i Israel ser man nå at fulllvaksinerte står for nesten hvert tredje nye smittetilfelle.

Situasjonen gjør at optimismen som har preget helsetoppene tidligere på sommeren, nå har blitt erstattet med noe mer usikkerhet.

MINDRE OPTIMIST: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det nå er mer usikkert når vi vil oppnå flokkimmunitet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MINDRE OPTIMIST: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det nå er mer usikkert når vi vil oppnå flokkimmunitet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Usikkert når vi vil oppnå flokkimmunitet

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa tidligere i juni at det meste lå til rette for at vi i Norge ville ha flokkimmunitet i løpet av sommeren.

– Jeg tror vi vil se noe beskjeden smitte og noen lokale utbrudd inn i sommeren ettersom ikke alle er vaksinert. Men mot slutten av sommeren og etter to doser, så tror de fleste at vi vil ha en reell flokkimmunitet i befolkningen og ikke så mye smittespredning i Norge, sa Nakstad den gangen.

Nå er han derimot noe mer usikker på om hvor grensen går for flokkimmunitet, fordi det meste tyder på at bekjempelse av delta-viruset vil kreve at en enda større andel av befolkningen er vaksinert.

– Hvor «cutoff-en» går for reell flokkimmunitet er imidlertid usikkert. Det kreves nok en høyere vaksinedekning for deltaviruset enn alfaviruset og de variantene vi hadde for et års siden, sier Nakstad.

Fasiten kommer til høsten

Fremdeles er det påvist lite delta-smitte i Norge, men antallet øker. I FHIs ukesrapport kommer det frem at et frem til uke 21 var påvist 50 tilfeller av delta-smitte, mens tallet nå etter uke 25 har steget til 353.

– Ser vi for oss at vi vil ha økende smitte i Norge, også når store deler av befolkningen er vaksinerte?

– Fasiten på dette får vi nok ikke før vaksineringen av de voksne er sluttført i september/oktober. Da vil vi kunne se hvor mye smitte som faktisk spres i befolkningen og om det dukker opp alvorlige smittetilfeller eller ikke, sier Nakstad.

FHI skriver også i ukesrapporten at det mye omtalte R-tallet siden 27. mai er estimert til å ligge på 0,7. Det vil si at 100 smittede personer i snitt smitter 70 andre.

Det er gode nyheter, fordi epidemien vil dø ut med et R-tall under 1.

Likevel er man nå forberedet på at den nye varianten kan tvinge R-tallet oppover, på tross av økt vaksinasjonsgrad i befolkningen.

Neppe smittefritt

Nakstad sier også at man er forsiktig med å ha en ambisjon om null smitte, fordi importsmitte vil være en faktor så lenge grensene er åpne.

– Er det i det hele tatt sannsynlig at vi skal ha null smitte i Norge i løpet av året?

– Hvis vi oppnår en god befolkningsimmunitet kan det være at vi ser svært få smitteutbrudd i Norge i høst, selv om det fortsatt dukker opp sporadiske smittetilfeller fra utlandet. Det som er usikkert er om det kan dukke opp nye virusmutasjoner som svekker effekten av vaksinene, sier han.

En annen god nyhet er at studier så langt har vist at de som er fullvaksinerte har bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom selv om man skulle bli smittet. Om vi skal få en fjerde smittebølge.

– Dersom oppslutningen om vaksinasjonsprogrammet holder seg gjennom sommeren vil trolig rundt 90 prosent av den voksne befolkningen være fullvaksinerte i høst. Da er det mye mindre sjanse for en fjerde smittebølge med deltavirus i Norge.

Relatert