STRENGT FORBUDT: 62 av 98 danske kommuner har innført forbud mot røyking i arbeidstiden.
STRENGT FORBUDT: 62 av 98 danske kommuner har innført forbud mot røyking i arbeidstiden. Foto: Frank May

Kommune innfører røykeforbud for alle – utenom politikerne

Byrådet i danske Ringsted kommune krever at alle ansatte stumper røyken i arbeidstiden, men forbudet gjelder ikke byrådsmedlemmene.

De siste årene har flere og flere kommuner i Danmark innført regler om røykfri arbeidstid.

Fra 15. august er det ikke lov å ta seg røyk på jobb hvis man er ansatt i Ringsted kommune.

Med 16 mot 4 stemmer vedtok byrådet i Ringsted kommune nylig totalforbudet.

Brudd på de nye reglene vil bli slått ned på med det kommunen kaller «ansettelsesrettslige sanksjoner».

REAGERER: Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti Andreas Karlsen mener forbudet må gjelde også for politikerne.
REAGERER: Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti Andreas Karlsen mener forbudet må gjelde også for politikerne. Foto: Ringsted Kommune

De eneste som ifølge Sjællandske Nyheder ikke blir rammet av forbudet, er politikerne selv.

Stemte mot forbudet

Det var kun de to byrådsmedlemmene i partiet De Konservative, samt det ene medlemmet fra Enhedslisten og én fra Ringstedlisten som stemte for forslaget om forbudet skulle gjelde dem selv.

Andreas Karlsen i partiet Det Konservative Folkeparti var én av disse.

– For oss handler det om signaleffekten, når vi som byråd vedtar noe som er så omfattende for samtlige av kommunens ansatte, så er det eneste riktige selvsagt at røykeforbudet også gjelder for politikerne selv, sier han til B.T.

Hovedargumentet for at byrådet ikke skal omfattes av røykeforbudet i kommunen, er at det ikke kan lages sanksjoner for byrådsmedlemmer.

Årsaken er at de ikke er formelt ansatte.

– Det vil være urealistisk å påtvinge byrådsmedlemmer noe vi ikke kan håndheve senere, sier byrådsmedlem og Radikale Venstre-politiker Torben Lollike til Sjællandske Nyheder.

Byrådsmedlem Mette Ahm-Petersen for Socialdemokratiet kaller det «galimatias» å lage regler uten å ha sanksjonsmuligheter.

– Det er useriøst å vedta dette hvis man likevel kan stille seg opp og røyke uten konsekvenser, mener hun.

Gratis behandling skal få nordmenn til å stumpe røyken:

Borgerne undrer seg

Det Konservative Folkeparti-politiker Andreas Karlsen sier til B.T at politikerne burde gå foran som et godt eksempel.

– For oss gir det kjempegod mening at de politikerne som vedtar dette også går foran og selv er omfattet av avgjørelsen. Jeg har fått flere henvendelser fra borgere som undrer seg, sier han.

Samtlige 21 medlemmer i kommunalstyret har gitt uttrykk for at de akter å overholde røykeforbudet, selv om ikke forbudet egentlig ikke omfatter dem selv.

Dette sa byrådsmedlem for Venstre, Timo Jensen, etter at beslutningen var tatt:

– En diplomat som bryter trafikkreglene kan ikke få bot, men jeg er helt sikker på at ambassadøren ber sine medarbeidere om å følge trafikkreglene.

Røykeforbud på hjemmekontor

Mange kommuner har allerede gjort som Ringsted kommune og innført regler mot røyking i arbeidstiden.

Dette innebærer at de ikke får røyke verken innendørs, utendørs, på hjemmekontor, eller på reise mellom ulike arbeidssteder, når de er på jobb.

Tall fra Kræftens Bekæmpelse viser at 62 av 98 danske kommuner har regler om røykfri arbeidstid, og tallet er stadig økende.

I en undersøkelse fra mars i år foretatt av Kræftens Bekæmpelse, svarte 64 prosent av landets kommunalt ansatte ifølge TV2 Øst at de er positive til forbudet.

Relatert