ADVARER: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland advarer folk mot å ta Janssen-vaksinen. Det er kort tid til alle i Norge får tilbud om første dose, sier hun. Helse- og omsorgsdepartementet sier at tilbudet om vaksinen er
ADVARER: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland advarer folk mot å ta Janssen-vaksinen. Det er kort tid til alle i Norge får tilbud om første dose, sier hun. Helse- og omsorgsdepartementet sier at tilbudet om vaksinen er "noe mer begrenset enn tenkt". Foto: Virginia Mayo / AP / NTB

Disse vil ha omstridt vaksine: – Bekymringsfullt

Over 1700 Janssen-doser er registrert i Norge. De aller fleste som har tatt den, er unge menn. De risikerer i større grad å bli alvorlig syk av vaksinen enn av covid-19, sier vaksineforsker.

For to uker siden ble det åpnet for at personer som oppfyller noen kriterier, kan få Janssen-vaksinen.

Totalt er 1734 Janssen-doser registrert i Norge, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Siden ordningen startet 15. juni, er 851 doser er registrert i Norge. Noen av disse dosene kan ha blitt satt i utlandet. FHI vet ikke hvor mange av dosene som er satt i Norge.

Det er bestilt over 5500 Janssen-doser fra FHIs vaksinelager, opplyser instituttet.

– Som fryktet

Tallene viser tydelig at det er særlig menn som er interessert i vaksinen til Johnson & Johnson. Over 70 prosent alle som har fått vaksinen så langt, er menn.

FORSKER: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland råder folk til å ikke ta Janssen-vaksinen.
FORSKER: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland råder folk til å ikke ta Janssen-vaksinen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Den gruppen som skiller seg mest ut, er menn i alderen 25-39 år.

Nesten 400 menn i den aldersgruppen har fått vaksinen. Til sammenligning har 135 kvinner i den aldersgruppen fått den.

– Det er den aldersgruppen jeg fryktet at ville ta den. Det som er bekymringsfullt, er jo at denne gruppen typisk har større sannsynlighet for å få alvorlige bivirkninger av vaksinen enn å bli alvorlig syk av covid-19, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til TV 2.

– De tar en større risiko enn det jeg synes samfunnet skal være villig til å ta, gitt den smittesituasjonen vi har med SARS-CoV-2 i Norge i dag, sier hun.

– Svært mange

Janssen-vaksinen er basert på virusvektor-teknologi, som er samme type teknologi som AstraZenecas vaksine og Sputnik-vaksinen.

Det er rapportert om flere tilfeller der Janssen-vaksinerte har fått blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger av vaksinen (vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni - VITT), slik som ved AstraZeneca-vaksinen.

I mai døde en 37 år gammel kvinne i Belgia som følge av blodpropp og lavt antall blodplater etter å ha fått Janssen-vaksinen, skriver Reuters. Som følge av dødsfallet stoppet Belgia å gi vaksinen til personer under 41 år.

I Norge er vaksinen fjernet fra vaksinasjonsprogrammet, slik som AstraZenecas vaksine, men fra 15. juni kan folk som oppfyller kriterier, få vaksinen likevel. Det er fordi regjeringen mener det er riktig å «tilby vaksinen som et tilvalg for enkelte personer som oppfyller kriteriene for det».

Vaksineforsker Grødeland mener rundt 800 ferdigvaksinerte med Janssen i Norge er «svært mange».

Hun tror at de fleste som har fått vaksinen, faller inn under det siste kriteriet, som hun mener er åpen for tolkning av legene, nemlig at det kan gjøres en «helhetlig vurdering» av pasienten og at «fordelene overstiger risikoen».

Se faktaboks om kriteriene under.

Kriterier for å få Janssen-vaksinen

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.
  • Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.
  • Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
  • Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

Kilde: Regjeringen

Vaksineforsker: – Vent!

Hun råder folk på det sterkeste til å vente til man får tilbud om en mRNA-vaksinene.

– Når du har en vaksine tilgjengelig om kort tid som det ikke er knyttet risiko til, hvorfor ta risikoen med Jassen-vaksinen da, spør hun.

Grødeland har lenge vært tydelig på at det ikke er behov for å ta i bruk Janssen-vaksinen i Norge fordi pandemien er under rimelig god kontroll: Smitten er lav og få er innlagt på sykehus.

– Det er bekymringsfullt at så mange har fått vaksinen. Jeg håper ingen får den alvorlige bivirkningen, sier Grødeland og fortsetter:

– Noen er opptatt av at rundt 80 prosent av alle som får VITT, overlever. Det stemmer, men husk at hjerneslag er en av de tilstandene som man ofte ser etter VITT. Man må altså regne med at det har helsemessige konsekvenser over tid selv om man overlever VITT. Det er en risiko som ikke er verdt å ta for en ferietur eller andre sommeraktiviteter, sier Grødeland.

Sju pasienter i Norge har fått det sjeldne sykdomsbildet etter AstraZeneca-vaksinering, fire av dem er døde.

17. juni opplyste EMA at det er meldt om 405 tilfeller av VITT etter at om lag 45 millioner er vaksinert i EU/EØS-området, ifølge Legemiddelverket.

Det er foreløpig ikke registrert noen bivirkninger etter Janssen-vaksinering i Norge.

STATSSEKRETÆR: Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet (H)
STATSSEKRETÆR: Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet (H) Foto: Thomas Evensen / TV 2

Mer begrenset enn tenkt

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til TV 2 at de har lagt opp til at det er den enkelte lege eller klinikk som selv vurderer om de ønsker å tilby vaksinen, og de står fritt til å ikke tilby den.

– Det er i utgangspunktet ingen som har krav på å få Janssen-vaksinen. Tilbudet for vaksinen er nok blitt noe mer begrenset enn vi opprinnelig tenkte oss, men dette er fordi vi følger Helsedirektoratets råd, uttaler statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i e-posten.

Han uttaler videre at de ikke vet hvorfor det er så store kjønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

– En mulig sammenheng kan være at det var flere kvinner som fikk bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen i Norge, som i likhet med Janssen-vaksinen er en virusvektorvaksine, sier Korkunc .

Slik skal koronapasset brukes

Relatert