STRATEGIREGJERING: Erna Solberg, Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland i Bø sammen med produsenter, regissører og skuespillere fra TV-serien «Rådebank». Bø-besøket var et ledd i fremleggelsen av nye distriksstrategier.
STRATEGIREGJERING: Erna Solberg, Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland i Bø sammen med produsenter, regissører og skuespillere fra TV-serien «Rådebank». Bø-besøket var et ledd i fremleggelsen av nye distriksstrategier. Foto: Stål Talsnes, TV 2

Stor oversikt: Dette avslører Solberg-regjeringens favorittverktøy

På åtte år har regjeringen presentert mer enn 140 nye «strategier».

Politikere som skal vise handlekraft på et bestemt område har flere muligheter: De kan foreslå en reform, lage en utredning eller presentere en handlingsplan, en tiltaksplan eller et lovendringsforslag. Erna Solbergs regjering har gjennom sine åtte år i regjeringskontorene fått en ny favoritt. De lager «strategier. »

Og de lager mange av dem... Nærmere 140 nye «strategier» har sett dagens lys under Erna Solberg.

Sist i rekken er et besøk til Bø, der Rådebank-skuespillere og senkende biler ble bakteppet for fremleggelsen av en nye distriktsstrategier.

Norgesrekord?

TV 2 har gjennomgått pressemeldingene fra regjeringen de siste åtte årene på jakt etter nye strategier. Vi fant nesten 140 stykker. Noen er fornyet i flere omganger og noen er presentert og lansert flere ganger i litt ulik innpakning. Men at regjeringen har satt norgesrekord i strategiproduksjon er hevet over tvil. Fra Jens Stoltenbergs regjeringstid har vi funnet bare en liten håndfull strategier.

Statsministeren selv har ikke oversikt over hvor mange ulike strategier hennes regjering har presentert.

– Sikkert utrolig mange, for «strategier» ble det nye moteordet etter «handlingsplan,» sier statsministeren til TV 2.

– Må finne på noe nytt

Hun innrømmer at det har blitt litt mye.

– Jeg har sagt internt også at vi må finne noe nytt å kalle ting.

Statsministeren understreker at det ofte er krevende å få ulike etater, departementer og private organer til å spille sammen, og at en overordnet strategi kan være nyttig og nødvendig.

– En strategi er en måte å samle ulike aktører rundt, og klare å gå i riktig retning. Derfor er det viktig med strategier, for ellers så er du i hver sektor og snakker ikke godt nok sammen, Sier Solberg.

– Men blir det ikke mye ord og lite handling?

– Veldig mange av sakene som ligger i strategier kommer til Stortinget . Ta for eksempel strategien som er knyttet til lærere. Alle reformene og endringene har kommet i statsbudsjettet eller i lover. Men retningen er satt i en strategi i regjering, sier Erna Solberg.

Lar seg ikke imponere

Frp-leder Sylvi Listhaug, som selv var statsråd i flere departementer før Frp trakk seg ut av regjeringskontorene, lar seg ikke imponere av den lange listen over strategier fra Solbergs mannskap.

Listhaug lar seg ikke imponere av strategi-listen.
Listhaug lar seg ikke imponere av strategi-listen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det viktigste er ikke strategier, men at man setter ned skatter og avgifter og faktisk tar konkrete grep for å få tjenestene til å fungere for folk.

– Litt mindre prat og litt mer handling?

– Ja, det er det folk egentlig ønsker. Det er i hvert fall det Frp jobber for å gi dem, sier Listhaug.

Se den fulle oversikten over alle strategiene regjeringen har lagt frem her:

Solberg-regjeringens strategiliste

(NB! Listen er noe forkortet)

* Regjeringens strategi for eldre

* Forskningsstrategi for helse- og omsorgstjenestene

* Strategi for folkemusikk og folkedans

* Regjeringens dronestrategi

* Strategi for Altinn

* Regjeringens strategi for forsknings- og høyere utdanningssamarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA

* Ny språk-, lese- og skrivestrategi

* Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken

* Kompetansestrategi for barnevernet

* Strategi for hjernehelse

* Ny strategi for eksport og internasjonalisering

* Scenekunststrategi

* Forskningsstrategi for tannhelsetjenesten

* Strategi for bygningsdelen i matrikkelen

* Strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard

* Havstrategi

* Strategi for å bekjempe hvitvasking og annen alvorlig kriminalitet

* Strategi for en enklere hverdag i småbedriftene

* Strategi mot floker

* Strategi for fremme av ytringsfrihet og uavhengige medier i Norges utenriks- og utviklingspolitikk

* Regjeringens strategi for matnasjonen Norge

* Strategi for småbyer

* Strategi for kystdistriktene

* Strategi for innlandet

* Digitalstrategi

* Strategi for ungdomshelse

* Strategi for å øke bruk og produksjon av hydrogen

* Strategi for norsk humanitær politikk

* Nasjonal havnestrategi

* Regjeringens strategi for opprydding etter Institutt for energiteknikks nukleære aktivitet

* Strategi for et aldersvennlig samfunn

* Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse

* Strategi for boligmarkedet

* Partnerlandsstrategier for norsk bilateral bistand (16 stykker!)

* Nasjonal strategi for innvandrerhelse

* Strategi for småflyverksemda i Noreg

* Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne

* Strategi for bedre energisikkerhet i EU

* Strategi om posisjon, navigasjon og tid

* Strategi for samarbeid med BRIKS-landene

* Strategi for flere lærlinger i staten.

* Nordområdestrategi

* Fleirstemt. Strategi for kor-utvikling i Norge

* Strategi for realfaga

* Strategi for freds- og menneskerettighetssentrene

* Ny maritim strategi

* Bygg21-strategien

* Ny strategi for små og mellomstore bedrifter

* Nasjonale strategier for digital sikkerhet

* Strategi mot hatytringer

* Strategi for kunstig intelligens

* Strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningen

* Strategi for sirkulær økonomi

* Nasjonal forsvarsindustriell strategi

* Strategi for god psykisk helse

*Strategi for fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter

* Strategi mot hvitvasking og terrorfinansiering

* Nasjonal strategi for trygg digital oppvekst

* Ny strategi for helsekompetanse

* Strategi mot arbeidslivskriminalitet

* Forskningsstrategi for utenrikstjenesten og Norad

* Strategi og tiltak for handsaming av skrantesjuke

* Jordvernstrategien

* Integreringsstrategien

* Strategi mot hepatitter

* Nasjonal bibliotekstrategi

* Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

* Nasjonal bioøkonomistrategi

* Nasjonal strategi for økologisk landbruk

* Strategi for ungdomstrinnet

* Strategi for videre utvikling av den norske romsektoren

* Strategi for idretten

* Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen

* Videreutdanningsstrategi for lærere

* Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap

* Strategi for mennesker med funksjonsnedsettelse

* Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens

* Lavutslippsstrategi

* Strategi for kultur og reiseliv

* Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

* Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren

* Utviklingsstrategi for barn og ungdom i Sør

* Regjeringens forskningsstrategi

* Vaksinestrategien

* Strategien for samarbeidet med EU

* Nasjonal alkoholstrategi

* Strategi for maritim utdanning

* Regjeringens nærings- og inn ovasjonsstrategi for Svalbard

* Luftforurensingsstrategien

* Strategien mot barnefattigdom

* Strategien for gradvis gjenåpning av samfunnet

* Strategi for å styrke kulturaspektet i reiselivssatsingen

* Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning

* Strategi for CO2-håndtering

* Nasjonal kompetansepolitisk strategi

* IKT-strategi

* Strategi for Finansdepartementet

* Strategi for rasteplasser langs riksveiene

* Arbeids- og sosialdepartementets FoU-strategi

* Polen-strategien

* Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen

* Reindriftstrategien

* Strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet

* Sahel-strategien

* Dataspill-strategien

* Tyskland-strategien

* Nasjonal geodatastrategi

* Statlig arbeidsgiverstrategi

* Nasjonal strategi for bruk av skytjenester

* Nasjonal strategi for de internasjonale klimaforhandlingene

* Digital strategi for utviklingspolitikken

* IKT-strategi for justissektoren

* Strategi mot skadelige skikker

* Strategi for grønn konkurransekraft

* Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

* Strategi mot hatefulle ytringer

* Regjeringens strategi for foreldrestøtte

* Nasjonal strategi for urbant landbruk

* Strategi for boligmarkedet

* Strategi for grønn konkurransekraft

* Regjeringens klimatilpassningsstrategi

* Regjeringens pårørendestrategi

* Strategi for helhetlig instituttpolitikk

* Regjeringens Kina-strategi, Brazil-strategi, India osv, osv

* Regjeringens ferskfiskstrategi

* Internasjonal cyberstrategi

* Strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre

* Fosterhjemsstrategi


... og i august i år har regjeringen varslet at den vil legge frem sin nye idrettsstrategi ...