Yvonne har tapt 230 000 kroner - nå saksøker nordmenn shoppingnettverk

Shoppingnettverket Lyoness blir nå saksøkt av tidligere medlemmer som har tapt store summer. Ifølge Lotteritilsynet har 16.000 nordmenn investert 500 millioner i et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem.

De trodde virkelig på økonomisk suksess. 16.000 nordmenn lot seg verve, tilsvarende det antallet mennesker som bor i en by på størrelse med Hønefoss.

De ble forespeilet en avkastning på ti ganger innsatsen i løpet av noen få år.

Lyoness Norway ble etablert i Norge i 2012, og de påfølgende årene vokste businessen.

Yvonne Skogsberg er en av flere tusen nordmenn som har tapt betydelige beløp. I dag er hun ikke blitt rikere, men 230.000 kroner fattigere.

TAPTE STORT: Yvonne har tapt nesten alle sparepengene sine. Nå setter hun sin litt til domstolen i håp om å få tilbakebetalt det hun investerte.
TAPTE STORT: Yvonne har tapt nesten alle sparepengene sine. Nå setter hun sin litt til domstolen i håp om å få tilbakebetalt det hun investerte. Foto: Privat

Samme oppskrift

Til sammen investerte nordmenn en halv milliard kroner, kanskje mer. Pengene havnet i salgsnettverket Lyoness, organisert gjennom Lyoness Europe AG med tilhold i Sveits.

Søsken, foreldre, kolleger, venner og kjente vervet hverandre. Oppskriften ofte den samme: Lovnad om god fortjeneste.

Den 31. mai 2018 bestemte Lotteritilsynet at Lyoness måtte stanse all drift i Norge «da virksomheten er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem.»

Søndag er fasiten klar.

Få har blitt rike. Flesteparten har tapt alt, eller det meste de investerte.

Og når alt gikk til helvete økonomisk fordi man stolte på de som anbefalte investeringene, så røk mange vennskap. Og flere familier gikk i oppløsning.

Arv og sparepenger forsvant. Og kostbare lån som ble omgjort til investeringer, fortsetter å løpe. Nå skal en norsk domstol vurdere om det er reell svindel, og om nordmenn kan kreve pengene tilbake.

Saksøker globalt selskap

Nå saksøkes det globale nettverkselskapet som Lotteritilsynet mener har drevet ulovlig pyramidelignende virksomhet i Norge.

Det er foreløpig 30 personer som formelt er med på søksmålet, ifølge Brækhus Advokatfirma.

– Men langt flere vil ventelig slutte seg til etter at saken nå er tillatt fremmet ved Oslo tingretts kjennelse den 21. mai, forklarer advokat Audun Kleppestø i Brækhus Advokatfirma.

Selskapene Lyoness Norway AS og Lyoness Europa AG trekkes for retten.

– Hovedårsaken til at det reises et søksmål er Lotteritilsynets konklusjon om at virksomheten har vært ulovlig i den perioden det er snakk om, sier Kleppestø .

Kleppestø er fornøyd med at en rettssak vil gå for norsk domstol fordi saksøkerne er norske og virksomheten har vært rettet mot det norske markedet.

– Lyoness ville at saken skulle føres i Sveits, som er nedfelt i avtalen med medlemmene. Vi mente avtalen ikke kunne legges til grunn i en erstatningssak, fordi saken er begrunnet i at virksomheten og avtaleverket er ulovlig fundert, sier Kleppestø.

Bergenser bak suksessen

16.000 investorer. 170.000 medlemmer. Sentral i oppbyggingen og drift av selskapet i Norge er bergenseren Terje Duesund.

SENTRAL: I oppbyggingen av Lyoness Norway var bergenseren Terje Duesund sentral.
SENTRAL: I oppbyggingen av Lyoness Norway var bergenseren Terje Duesund sentral. Foto: Skjermdump fra Facebook Lyoness/Lyconet

Duesund har sagt lite til pressen om sin rolle i shoppingnettverket. Og om millionene han har tjent.

For mange som investerte penger i Lyoness er bergenseren godt kjent. Duesund var en periode le­der for virk­som­he­tens mar­keds­fø­rings­nett­verk i Nord-Eu­ro­pa. Og han ledet det nors­ke sel­ska­pet Lyoness Norway.

Skjelte ut justisministeren

Duesund er erfaren nettverksbygger. Allerede på nittitallet hadde han en sentral rolle nettverksselskapet Natures Own.

I 1998 skjelte Terje Duesund ut justisministeren. Dagbladet klemte til med følgende nyhetsingress og siterte Duesund:

- Justisdepartementet har løyet seg gjennom de siste seks ukene, men dette er kronen på verket! sier Nature's Own-distributøren Terje Duesund fra Bergen - og klasker et protestbrev i disken foran sikkerhetsvakta hos Justisdepartementet.

Den gang mente Justisdepartementet at Natures Own var ulovlig. Statsadvokaten avviste departementets avgjørelse.

Noen år senere var Duesund igjen i vinden. I et nytt selskap, Procando, som Bergens Tidende omtalte i 2007.

Her hadde bergenseren betydelige eierandeler i selskapet som forvaltet fond, blant annet Fond24, som ble omtalt som et sparefond. Ifølge Bergens Tidende ble pengene brukt på fotballtipping i Europa.

Gamblingfond

Forbrukerombud den gang, Bjørn Erik Thon, var svært skeptisk til det avisen omtalte som «gamblingfond». Thon brukte ifølge Bergens Tidende begrepet «spekulativ gambling».

Investorene som investerte i fondet, tapte penger. I en epost til Bergens Tidende ga Duesund følgende forklaring:

«En investering hos Procando vil som andre investeringer ha gode og svake perioder».

Selskapet ble avviklet og driften videreført i Malta, i følge Duesund. Duesund gikk videre og startet karrieren i det globale selskapet Lyoness. Her gjorde han raskt suksess.

Fikk en Ferrari

I Norge var utbredelsen av Lyoness i startfasen koordinert av Terje Duesund. Duesund sluttet formelt i selskapet i februar 2015, men har fortsatt å være en sentral person i utbredelsen av nettverkskonseptet.

Hans velstand er brukt som eksempel på hva man kan oppnå som medlem.

På «Lyconet Elite Seminar» mai 2017 fikk Duesund overlevert en Ferrari av topp­sje­fen i Lyoness, Hubert Freidl fra Øs­ter­ri­ke.

TAKK FOR INNSATSEN: På et Lyconett-arrangement i 2017 fikk Duesund overlevert en Ferrari.
TAKK FOR INNSATSEN: På et Lyconett-arrangement i 2017 fikk Duesund overlevert en Ferrari. Foto: Skjermdump fra Facebook Lyoness / Lyconet

Under en spektakulær seanse i lyd, lys og øredøvende jubel, med flere tusen medlemmer til stede i Praha, fikk alle se en Ferrari bli heist ned fra taket i den gigantiske hallen, før den ble overlevert Duesund.

En belønning bergenseren mottok for å ha nådd toppen som markedsfører i Lyoness-nettverket.

Ifølge Bergensavisen, som fulgte Lyoness-virksomheten tett over en tid, hørte Duesund i 2017 til det såkalte president-teamet til Lyoness, som en av få nordmenn.

President-team er ifølge Bergensavisen navnet på gruppen som befinner seg på toppen av pyramiden.

I 2018 ble Lyoness pålagt å stanse all virksomhet i Norge. Dette gjaldt også virksomheten i myWorld, Lyconet og Cashback.

FORBUDT I NORGE: Lotteritilsynet har lagt ned forbud mot all virksomhet knyttet til Lyoness og virksomheten i myWorld, Lyconet og Cashback.
FORBUDT I NORGE: Lotteritilsynet har lagt ned forbud mot all virksomhet knyttet til Lyoness og virksomheten i myWorld, Lyconet og Cashback.

Årsaken var at Lotteritilsynet vurderte dette som et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem, der inntektene i hovedsak kommer fra verving av deltakere, fremfor alminnelig omsetning av varer og tjenester.

En knust drøm

Langt unna toppen av nettverket, befinner Yvonne Skogsberg seg. Det eneste hun har til felles med Duesund er at de begge har vært involvert i det samme shoppingnettverket.

Hun har Multippel sklerose (MS) som er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet, er uføretrygdet og lever et enkelt liv på Østlandet.

Hun hadde en drøm om å tjene penger, slik at hun kunne betale for en operasjon som vil gjøre livet lettere for den funksjonshemmede kvinnen.

Men i dag er hun desillusjonert. Og bitter. Pengene hun investerte i nettverket er borte.

TV 2 har de siste to årene møtt flere som henne. Personer i Oslo, Midt-Norge og på Vestlandet som forteller akkurat det samme: De føler seg utsatt for svindel.

Det meste av sparepengene

I løpet av 2016 og 2017 investerte Skogsberg det meste av sparepengene sine, 230.000 kroner, i shoppingnettverket Lyoness.

– Ja, det var en drøm om å bli rik. Jeg ble lovet å få minst ti ganger innsatsen igjen i løpet av få år, det var også snakk om hundre ganger innsatsen. Men de pengene er nå borte, sier Skogsberg til TV 2.

Skogsberg er én av rundt 16 000 nordmenn som har investert penger i dette nettverket - ifølge Lotteritilsynet - i den tro at de skulle få veldig god avkastning.

STARTPAKKE: Yvonne Skogsberg investerte om lag 230.000 kroner i shoppingnettverket. Hun har så langt kun fått en caps, t-skjorte og en del småting tilsendt i posten.
STARTPAKKE: Yvonne Skogsberg investerte om lag 230.000 kroner i shoppingnettverket. Hun har så langt kun fått en caps, t-skjorte og en del småting tilsendt i posten. Foto: Martin Berg Isaksen

Penger den MS-syke barnemoren egentlig skulle bruke på en stamcelletransplantasjon.

– Jeg kjenner på mye sinne og frustrasjon i dag, sier Yvonne og forstår at noen kan stille spørsmål ved at man investerer et så stort beløp.

Yvonne forteller om vervemøtene som foregikk i staselige lokaler, og hvor det nærmest ble fremstilt som om man var «dum» om en ikke satset på dette.

– Vi skulle få ti-gangen tilbake. En av de som var til stede presenterte seg som SAS-pilot. Han hadde sluttet i SAS for han tjente så godt på dette. Og da tenkte jeg at kan du slutte i en jobb som pilot som tjener såpass godt, så må det jo være noe i dette.

– Hva tenker du i dag?

– Jeg ble lurt.

– Men hvordan går det an å bli lurt på den måten her? Var du naiv?

– Man blir litt manipulert. Du blir pusha egentlig hele tiden og de sier at du er dum hvis du ikke setter inn penger, fordi det er ti-gangen å hente.

– Var det ingenting på disse vervemøtene som fortalte deg at det kunne være bedrageri?

– Nei, men jeg syntes det var veldig rart at de hele tiden sa at dette ikke var ulovlig pyramidevirksomhet.

En halv milliard

– Vi ser at i løpet av få år så har norske deltakere betalt minst 500 millioner kroner til Lyoness uten å få noen produkter i retur som motsvarer verdien av det de har betalt, sier Monica Alisøy Kjelsnes, jurist og seniorrådgiver i Lotteritilsynet

Kjelsnes forklarer at de gjennom tilsyn har avdekket at inntekten i nettverkssystemet i all hovedsak har kommet fra verving av deltakere og ikke salg av reelle produkter.

– Vi har definert Lyoness som et ulovlig, pyramidelignende omsetningssystem. Det skiller virksomheten fra rene pyramidespill ved at de har en viss omsetning av reelle produkt i sin virksomhet, forklarer Kjelsnes.

Inntektene fra salg av reelle produkt i nettverket er imidlertid svært begrenset, og virksomheten er derfor et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Dette har også klageinstansen kommet til.

Lotteritilsynet har blitt kontaktet av en rekke personer som mener de er blitt svindlet. Noen har gått inn med flere millioner kroner.

Terje Duesund svarer

TV 2 får kontakt med Terje Duesund som opplyser at han ikke vil stille til intervju foran kamera. Duesund er i dag bosatt i Spania.

TV 2 sender flere spørsmål til Duesund hvor vi blant annet ber ham svare på om han er uenig i at Lyoness har drevet ulovlig i Norge.

Duesund, som var sentral i oppbyggingen av nettverket, tilbakeviser at selskapet har opptrådt ulovlig. Han mener de ikke har svindlet eller lurt deltakere.

– Jeg har alltid ment at selskapet Lyoness har operert i henhold til norsk lovgivning, fra oppstart i 2013 til stans av drift etter vedtaket, skriver han i en epost til TV 2.

TERJE DUESUND: I dag er bergenseren bosatt i Spania.
TERJE DUESUND: I dag er bergenseren bosatt i Spania. Foto: Privat

Duesund sier følgende om sin egen rolle:

– Jeg personlig startet som Lyoness markedsfører i 2013 og gjennom omfattende arbeidsinnsats over mange år, i 33 land verden over, har jeg bygget et internasjonalt handelsnettverk.

I 2013 og 2014 var Duesund daglig leder for Lyoness Norge AS. Etter 2015 var han også svært sentral i nettverket. Sommeren 2016 flyttet han til Spania.

– Fra det tidspunkt har mitt hovedfokus vært å ekspandere mitt team internasjonalt og jeg har vært lite involvert i det norske marked.

– Hvor er pengene?

16 000 nordmenn har investert en halv milliard kroner, kanskje mer, i shoppingnettverket. De har fått svært lite tilbake.

LUKSUSLIV: Terje Duesund poserer med det som forblir en drøm for de fleste, en råsprek sportsbil fra Ferrari.
LUKSUSLIV: Terje Duesund poserer med det som forblir en drøm for de fleste, en råsprek sportsbil fra Ferrari. Foto: Skjermdump fra Facebook

Så hvor har disse pengene tatt veien, spør vi Duesund.

– Spørsmål om detaljer vedrørende kontantstrøm og pengedisposisjoner må TV 2 rette til selskapet, sier Duesund.

– Som en markedsfører har jeg ingen tilgang på denne informasjonen, sier Duesund, som hadde en sentral rolle da salgsnettverket ble bygget opp i Norge.

TV 2 påpeker i ny epost at Duesund har hatt en så sentral rolle i selskapet, at det fremstår merkelig at han ikke kan redegjøre for pengestrømmen.

I svar til TV 2 skriver Duesund:

– Jeg ber deg nå innstendig om å respektere mitt gjentatte svar - jeg har IKKE noen som helst inngående kjennskap til selskapets internasjonale pengestrøm, hvordan pengene distribueres og anvendes.

– Nesten 15 000 mennesker har investert flere hundre millioner kroner i virksomheten, uten å få håndfaste produkter av verdi tilbake, ifølge Lotteritilsynet.

– Om Lotteritilsynet mener at Lyoness-medlemmer ikke fikk en verdi i sine kjøp av rabattkuponger, så er jeg uenig i den vurderingen. Rabattkupongen gav medlemmene en 100% tilbakebetaling (re-cash) gjennom deres kunders handel og deres egen personlige handel. Å styre deler av nettverkets handel via rabattkuponger var gunstig og utløste ytterligere økte inntekter for alle handelspromoterende markedsførere, opplyser Duesund til TV 2.

– Uten verdi

Lotteritilsynet er uenig og mener forklaringen fra Duesund ikke holder mål:

– Inntektene i Lyoness kommer i hovedsak fra salg av rabattkuponger og andeler i kundeskyer, som selskapet har markedsført som investeringsprodukt. Deltakere i Lyoness som har kjøpt rabattkuponger og andeler i kundeskyer har ikke mottatt noen varer, tjenester eller andre ytelser som motsvarer verdien av det de har betalt, og kjøp av disse produktene er i realiteten å regne som betaling for å delta i Lyoness, sier Kjelsnes i Lotteritilsynet.

Rabattkupongene og kundeskyene gir ifølge Kjelsnes ikke rabatt ved handel slik navnet skulle tilsi, og er uten verdi for kjøperne.

– Rabattkupongene og kundeskyenes reelle verdi ligger i å gi deltakerne rask tilgang til shoppingpoeng som inngår i beregningsgrunnlaget for utbetaling av bonuser og provisjoner i systemet. Dette er betaling for å oppnå deltakerstatus i Lyoness, og inntektene er å regne som verveinntekter i et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem.

– Lyoness har ikke lagt frem dokumentasjon i saken som viser at rabattkupongene har noen reell verdi for deltakerne utover å generere inntekter til selskapet og deltakerne i nettverket, og inntektene er å anse som verveinntekter, tilføyer Kjelsnes.

Skulle hjelpe Yvonne

I september 2017 begynte Yvonne Skogsberg å jobbe for å få pengene tilbake, men kom ingen vei.

Via personer - med posisjoner over henne i nettverket - fikk hun i 2019 vite at Terje Duesund skulle hjelpe henne.

I første samtale med TV 2 sier Duesund at han ikke kjenner til Skogsberg, men få dager senere svarer han følgende i epost:

– Skogsberg sin «upline» kontaktperson i nettverket informerte meg om Skogsbergs ønske om refusjon på sine kjøp av «rabattkuponger». Min tilbakemelding var «Skogsberg må opprette en support-sak med selskapet, med sikte på å finne en løsning.»

Duesund sier at han på et senere tidspunkt igjen ble kontaktet av Skogsbergs kontaktperson med informasjon om at selskapet ikke hadde godkjent en refusjon.

– Hva som ligger til grunn for selskapets avgjørelse, kjenner jeg ikke til, sier Duesund til TV 2.

«Skogsbergs kontaktperson spurte deretter om jeg var interessert i å kjøpe Skogsberg sin ID med Rabattkuponger. Jeg utarbeidet et tilbud om kjøp av hennes ID til rabattkupongene sin nettoverdi. Skogsberg aksepterte IKKE mine betingelser.»

DUESUND I FARTEN: Terje Duesund er beskrevet som en hyggelig og veltalende mann. Her er bergenseren avbildet ifm. et Lyconet veldedighetsarrangement i 2019.
DUESUND I FARTEN: Terje Duesund er beskrevet som en hyggelig og veltalende mann. Her er bergenseren avbildet ifm. et Lyconet veldedighetsarrangement i 2019.

Yvonne Skogsberg tilbakeviser dette. TV 2 har bedt Duesund dokumentere sitt tilbud til Skogsberg. Duesund har ikke fremlagt skriftlig dokumentasjon eller gitt TV 2 navnet på den personen som angivelig skal ha videreformidlet informasjonen fra Duesund.

Duesund sier til TV 2 at han senere igjen ble kontaktet av «Skogsberg sin kontaktperson med ny forespørsel om kjøp. Av personlige grunner har jeg ennå ikke kunnet gi et endelig svar på denne forespørselen.»

Status i dag, flere år etter at Skogsberg investerte penger i selskapet, er at Skogsberg ikke har sett noe til pengene hun investerte og heller ikke til avkastningen hun ble forespeilet.

Ødelagte familier og vennskap

– Mange nordmenn har tapt mye penger på Lyoness. Noen har tatt opp lån med pant i huset og står i fare for å miste det de eier fordi de ikke har fått inntektene som de er forespeilet. Det som også gjør saken ekstra tragisk er at mange har vervet folk i nær familie, venner og arbeidskollegaer i den tro at dette var lovlig og ordentlig, forklarer Kjelsnes.

Hun forteller om et hav av tragiske historier om mennesker som har tapt pengene sine på Lyoness og om familierelasjoner og vennskap som er brutt.

– Både ressurssterke og sårbare personer, unge, syke, uføre og eldre, har blitt lurt til å delta i Lyoness i den tro at dette var lovlig og at de ville få tilbake ti-gangen innsatsen i løpet av få år om de investerte i virksomheten, sier Kjelsnes.

Etter det vi kjenner til har de færreste fått noe av verdi tilbake, og Lotteritilsynet finner grunn til å advare mot Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback

Felles for de fleste er følelsen av skam og at en selv er skyld i elendigheten og mange velger derfor å ikke oppsøke offentligheten.

Unge personer har avsluttet utdanningen for å jobbe for Lyoness, og flere familierelasjoner og vennskap har blitt skadelidende på grunn av virksomheten, skriver tilsynet på sine hjemmesider.

Rettssak

Nå går det mot en rettssak hvor Lyoness Norway og Lyoness Europe blir saksøkt av norske nettverksmedlemmer.

– Hovedårsaken til at det er reist et søksmål er Lotteritilsynets konklusjon om at virksomheten har vært ulovlig i den perioden det er snakk om. Lyoness har drevet ulovlig ved å ta inn penger fra medlemmer på klart misvisende grunnlag, og da er det en sterk presumpsjon for at de er erstatningsansvarlig for det tilsvarende beløpet, forklarer advokat Audun Kleppestø i advokatselskapet Brækhus.

SAKSØKER: Flere titalls medlemmer går nå til sak mot Lyoness Norway og Lyoness Europe. De blir representert av advokat Audun Kleppestø i advokatselskapet Brækhus.
SAKSØKER: Flere titalls medlemmer går nå til sak mot Lyoness Norway og Lyoness Europe. De blir representert av advokat Audun Kleppestø i advokatselskapet Brækhus.

Ifølge Kleppestø har saksøkere i flere andre europeiske land vunnet frem med sine krav. Et tilsvarende resultat i Norge kan bety mye for mange.

– Vi snakker om beløp fra noen tusener til opp til millionbeløp, forklarer Kleppestø.

– Haster

Han presiserer at det haster for de som ønsker å få pengene tilbake, fordi det løper frist som går ut 21. juli. Det betyr at de som ønsker å delta i søksmålet, må kontakte selskapet i god tid før dette.

– Det er ofte personer som ofte kanskje ikke har så mye ressurser fra før. De har gjerne brukt arv eller lånte penger og brukt det de har av sparepenger for å gå inn og investere i håp om å tjene penger i tråd med det som er blitt lovet og markedsført. Men så har de tapt mye eller alt. Det er mange, mange skjebner i denne saken.

Lotteritilsynet har fått mange henvendelser fra deltakere som har tapt penger på Lyoness.

– Lotteritilsynet har ikke myndighet til å pålegge selskapet å betale tilbake pengene, og de som ønsker å fremme krav må henvende seg til advokatfirmaet Brækhus, sier jurist Kjelsnes i Lotteritilsynet

Tilbakeviser påstander

Lyoness Europa opplyser til TV 2 via advokat Bernt Heiberg, at selskapet er uenig i at virksomheten er pyramidelignende, men fremholder at den derimot er lovlig.

Selskapet opplyser at de avsluttet sin virksomhet i Norge i 2018 og sier selskapet i dag driver globalt med lovlig nettverksbygging og salg.

I 2019 anmeldte Lotteritilsynet flere selskap og personer i selskapsstrukturen til politiet, fordi alvoret og omfanget i saken er så stort. Tilsynet bad om etterforsking og påtale av mulige straffbare forhold knyttet til lotteriloven § 16 om ulovlig pyramidevirksomhet, straffeloven og andre lover.

Våren 2020 la politiet ifølge tilsynet vekk saken på grunn av kapasitetshensyn som følge av manglende ressurser til å etterforske saken.

Et ørlite håp

Yvonne forteller at hun er redd for at personer i systemet skal true henne eller at det skal skje noe nå som hun står frem. Men hun sier hun ønsker og håper at hennes stemme kan hjelpe andre som har tapt stort på det samme nettverket.

Yvonne Skogsberg er en av mange som føler seg lurt av shoppingnettverket Lyoness / Lyconet.
Yvonne Skogsberg er en av mange som føler seg lurt av shoppingnettverket Lyoness / Lyconet.

– Hva ser du for deg vil skje i din sak?

– Jeg regner med at investeringen er tapt, men har likevel et ørlite håp om å få pengene tilbake. Jeg er spent på utfallet av en rettssak, sier Skogsberg som håper nå at hun snart kan legge saken bak seg.

Relatert