ENORME MENGDER: Havet på innersiden av Lofoten koker av uønsket pukkellaks. Dette bekymrer forskerne. Foto: Ida Beate Nilsen
ENORME MENGDER: Havet på innersiden av Lofoten koker av uønsket pukkellaks. Dette bekymrer forskerne. Foto: Ida Beate Nilsen

Statsråden fikk uønsket laks på første forsøk

Miljødirektoratet varsler strakstiltak for å bekjempe de enorme mengdene med pukkellaks. – Kan utgjøre en trussel for økosystemet i norske elver, sier Fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen.

De siste ukene har havet på innersiden av Lofoten kokt med pukkellaks. Derfor ville Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen selv se på forholdene.

Ingebrigtsen har aldri hatt laks på kroken før, men utenfor Ballstad i Lofoten er det napp på første forsøk.

– Oi, se her ja. Den river godt i snøret, sier han.

SIN FØRSTE LAKS: Fiskeriministeren fikk pukkellaks på første forsøk. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2
SIN FØRSTE LAKS: Fiskeriministeren fikk pukkellaks på første forsøk. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Det er ikke denne type laks han vil ha. Når han gjør opp fisken velter det røde rogna ut av buken.

– Denne rogna vil vi ikke ha i norske lakseelver, sier Odd-Emil Ingebrigtsen, Fiskeri- og sjømatminister.

Frykter dødelig sykdom

Pukkellaks er en fremmed stillehavsart som ble satt ut på Kolahalvøya i gamle Sovjetunionen på 50-tallet. Den sprer seg sprer seg nå raskt og kan påvirke økosystemene i norske elver.

Invasjonen med pukkellaks i Lofoten nå er både overraskende og ute av kontroll. Det er også registrer pukkellaks så langt sør som på Mørekysten.

– Veterinærinstituttet er bekymret for at den kan være en bærer av en dødelig laksesykdom som heter IHN og vi har høynet beredskapen siden det er oppdaget tilfeller både i Danmark og Finland, sier Ingebrigtsen.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) ledet arbeidet med forslag til handlingsplan mot pukkellaks i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Varsler strakstiltak

Hovedtiltak er at det iverksette effektiv utfisking av pukkellaks i området fra Tana til Grense Jakobselv i Øst-Finnmark.

Dette medfører strakstiltak i 15 elver.

VANLIG SYN: Lofotværinger får ofte fangster på mellom 30 og 50 pukkellaks. Foto: Privat
VANLIG SYN: Lofotværinger får ofte fangster på mellom 30 og 50 pukkellaks. Foto: Privat

– Det største innsiget av pukkellaks skjer i elvene i Øst-Finnmark, derfor er det her det er aller viktigst å rette innsatsen. Dersom vi greier å fiske ut det meste av pukkellaksen i dette området, vil vi få etablert en buffersone mot pukkellaks fra Russland, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

– Dette vil være et viktig tiltak for å hindre videre spredning av pukkellaks mot vest og sør i Norge, sier Hambro.

Finnmark fikk det største antallet gytemodne pukkellaks. Derfor kan det komme tiltak både i Vest-Finnmark og Troms.

Kan bli en katastrofe

Pukkellaks har en livssyklus på to år og basert på foreløpige rapporter om fangst av pukkellaks i sjøen, spesielt i Lofoten, er det forvente et stort innsig av pukkellaks i norske elver i år.

– Dette kan bli en katastrofe. Det er sterke ord og bruke, men vi kan ikke ta sjansen på at dette blir resultatet, sier John Davy Oddekalv i fiskeutvalget i Nordland jeger- og fiskerforbund.

EN KATASTRTOFE: -Vi er glade for at det nå blir strakstiltak, sier John Davy Oddekalv hos Nordland jeger- og fiskerforbund. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2
EN KATASTRTOFE: -Vi er glade for at det nå blir strakstiltak, sier John Davy Oddekalv hos Nordland jeger- og fiskerforbund. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Han frykter at de enorme mengdene med pukkellaks i Lofoten vil finne veien også til lakseelver i Nordland og at disse også må prioriteres.

– Det haster med å få tiltak i gang. Derfor er det bevilget penger så kjører fiskeridirektoratet i gang med prosjektet så snart som mulig, sier Odd-Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister.

Slike tiltak ønskes nå velkommen.

RØD OG FIN: Pukkellaks er en god matfisk så lenge den er fisket i havet. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2
RØD OG FIN: Pukkellaks er en god matfisk så lenge den er fisket i havet. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Dette er veldig positivt, og vi har etterlyst dette i en god stund nå. Det må komme tiltak for vi vet ikke konsekvensene av dette, sier Oddekalv.

Også oppdrettsnæringen bidrar med penger, for pukkellaksen kan skape problemer for denne bransjen.

Fotfeste i norske elver

– Lokale aktører og lag gjør en veldig viktig innsats for å bekjempe pukkellaks. Uten deres uvurderlige innsats ville utfordringene med pukkellaks vært enda vanskeligere å løse, sier miljødirektør Ellen Hambro.

GOD PÅ SMAK: Fisk mest mulig er oppfordringen fra forskerne. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2
GOD PÅ SMAK: Fisk mest mulig er oppfordringen fra forskerne. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

De enorme mengdene med pukkellaks er et tegn på at den har fått fotfeste i norske elver og vassdrag.

Det er flere fangstmetode man kan bruke for å ta ut mest mulig pukkelaks.

Flyteristfelle nær flomålet i elva anses som den beste løsningen for mange små og mellomstore elver. I en slik felle kan både pukkellaks og rømt oppdrettslaks sorteres ut og fjernes.

Dør etter gyting

Andre relevante fangstmetoder er garn, not eller ruser så langt nede i elva er mulig, mens bruk av drivgarn eller kastenot kan være effektivt i kulper lenger opp i elva. Metodene må tilpasses hver enkelt elv.

Det spesielle med pukkellaksen er at den dør etter at den har gytt.

Selve pukkelen på nakken utvikler den først når den kommer i ferskvann. Forskerne fryktet at det store mengdene med død pukkelaks kan påvirke kvaliteten i lakseelvene.

Så lenge man fisker pukkellaks i havet er det en fin matfisk og oppfordringen fra forskerne er at man fisker mest mulig og ikke kaster den tilbake i sjøen.

Fiskeriministeren får tilberedt sin egen fangst kun femten minutter etter at den har havnet i båten.

– Den er perfekt stekt og helt nydelig på smak, uttrykker Odd-Emil Ingebrigtsen, Fiskeri- og sjømatminister.

Relatert