STORTINGSVALGET 2021:

Valgmedarbeider nekter å jobbe på valgdagen: – Hadde gledet meg

Enkelte valgmedarbeidere jobber ulovlige arbeidsmengder. Kontraktene kommunene benytter, fristiller de fra ansvar som arbeidsgiver. Nå gjør én medarbeider opprør.

Statsminister Erna Solberg foretrekker å avgi stemme hjemme i Bergen. På Skold skole i Fana møter hun både bekjente fra nabolaget og engasjerte valgmedarbeidere.

Det Solberg kanskje ikke vet er at de som tar i mot og senere på kvelden skal telle stemmesedler, jobber for en kommune som bryter arbeidsmiljøloven.

Stortingsvalget gjennomføres ved bruk av valgmedarbeidere som engasjeres på ulovlige oppdragskontrakter. Slik unngår Bergen kommune arbeidsgiveransvaret og kan ikke stilles til ansvar for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Jobber opp mot 20 timer

I flere år har Bergen kommune brukt oppdragskontrakter når de gjør avtaler med valgmedarbeidere som skal jobbe på selve valgdagen. Dermed har ikke kommunen et arbeidsgiveransvar for de som jobber som valgmedarbeidere.

Det kan være en fordel når man vet at noen valgmedarbeidere som tar i mot og senere på kvelden teller stemmer jobber nesten sammenhengende i opp mot 20 timer. Noen begynner på jobb i 7-tiden og jobber til over midnatt.

OSLO 20150827.
Kommunevalg 2015. Stemmeseddel, valglokale.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
OSLO 20150827. Kommunevalg 2015. Stemmeseddel, valglokale. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: Poppe, Cornelius

Endrer arbeidsavtale

I dagene før valget er valgmedarbeiderne engasjert som arbeidstakere, det vil si at kommunen har arbeidsgiveransvar for de som jobber med å ta i mot forhåndsstemmer.

Det blir trukket skatt, utbetalt feriepenger, man har yrkesskadeforsirking - og ikke minst - kommunen plikter på følge arbeidsmiljøloven.

Det siste er ikke enkelt på selve valgdagen hvor noen valgmedarbeidere kan jobbe mellom 16 til 20 timer sammenhengende.

– Kan ikke forlate valglokalet

Pensjonert politimann Victor-Bjørn Nielsen har vært på valgmedarbeiderkurs og allerede vært i jobb i flere uker i stemmelokalet på Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen.

– Jeg synes det er kjekt å jobbe med stemmemottaking, kjekt å jobbe med folk og jeg hadde gledet meg til valgdagen, sier Nielsen til TV 2.

Men han har nå sagt nei til å jobbe valgdagen fordi han mener kommunen opererer med ulovlige kontrakter.

REAGERER: Victor-Bjørn Nielsen er valgmedarbeider ved et stemmelokale i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2
REAGERER: Victor-Bjørn Nielsen er valgmedarbeider ved et stemmelokale i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Den tidligere fagforeningsmannen forteller at valgmedarbeiderne skal jobbe mellom 14 og 20 timer sammenhengende.

– Og det er opplyst at de ikke kan forlate stemmelokalet før de er ferdige for natten, sier Nielsen til TV 2.

Er ikke ansatt

Personalleder i Bergen kommune Merethe Svanevik Frøyen bekrefter at de som arbeider på valgdagen er hyret inn som oppdragstakere for å utføre et oppdrag denne ene dagen. De blir ikke ansatt i Bergen kommune og de mottar ikke lønn, men et fastsatt honorar for oppdraget.

De omfattes dermed ikke av de samme bestemmelsene som gjelder vanlige arbeidstakere hva angår arbeidstid m.m.

TV 2 har kontaktet LO som mener saken er krystallklar: Bergen kommune bryter loven.

Omgåelse av loven

LO-advokat Lars Christian Fjeldstad mener det fremgår tydelig at Bergen kommunes praksis av å benytte seg av valgmedarbeiderne som oppdragstakere, er en omgåelse av arbeidsmiljøloven

– Det fremstår som klart at valgmedarbeiderne blant annet skal være underlagt Bergen kommunes ledelse og kontroll, sier LO-advokat Lars Christian Fjeldstad til TV 2.

– Arbeidsoppgaven utføres i arbeidsgivers lokaler med utstyr skaffet til veie av arbeidsgiver. Videre fremstår det tydelig at det er Bergen kommune som er ansvarlig for resultatet, og at valgmedarbeiderne skal motta vederlag uavhengig av resultat, sier Fjeldstad.

Samlet er dette momenter som viser at valgmedarbeiderne skal klassifiseres som arbeidstakere.

– Irrelevant

– Det er irrelevant hva partene selv har ønsket, fordi vernelovgivningen er ufravikelig, forklarer LO-advokaten.

Han mener korrekt tilknytningsforhold for en valgmedarbeider være at vedkommende blir midlertidig ansatt i kommunen. Arbeidsgiver og arbeidstaker vil også for et slikt midlertidig tilsetningsforhold måtte forholde seg til lovens vernebestemmelser, herunder alminnelig arbeidstid og krav til pauser.

Han presiserer at det ikke er adgang til å avtale seg bort fra vernet i arbeidsmiljøloven og ferieloven.

– Det er derfor irrelevant dersom noen valgmedarbeiderne har inngått oppdragsavtaler med Bergen kommune, og at begge parter sånn sett forholder seg til at valgmedarbeiderne skal være oppdragstaker.

VALGET 2019: Statsminister Erna Solberg, H, på Skjold skole i Fana der hun stemmer på kommunevalget 2019.
Foto: Marit Hommedal / NTB
VALGET 2019: Statsminister Erna Solberg, H, på Skjold skole i Fana der hun stemmer på kommunevalget 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB Foto: Marit Hommedal

Støttes av Fagforbundet

Advokat Børge Benum i Fagforbundet reagerer på måten Bergen kommune har organisert bruken av valgmedarbeidere.

– Jeg synes dette høres både spesielt og originalt ut og jeg skjønner ikke logikken, sier advokat Børge Benum i Fagforbundet.

Han stusser over at kommunen betrakter valgmedarbeiderne som arbeidstakere frem til valgdagen, og da blir de plutslelig oppdragstakere.

– Enig med juristene i LO?

– Fagforbundet bekrefter at det er riktig og vi kan ikke se noen feil med hensyn til vurderingen fra Fjeldstad.

Arbeidstilsynet: Kan ikke fravikes

– Vi er enig med LO i at dersom det i realiteten foreligger et arbeidstakerforhold, kan ikke partene avtale seg bort fra dette når det gjelder arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, fastslår seksjonsleder Tonje Faanes i Arbeidstilsynet.

Det er ikke tillatt med samlet daglig arbeidstid utover 13 timer, med mindre arbeidsgiver har inngått skriftlig avtale med tillitsvalgte i virksomhet bundet av tariffavtale. Partene kan ikke avtale lengre samlet daglig arbeidstid enn 16 timer.

Flere valgmedarbeidere jobber lengre enn dette til en fast avtalt sum.

– Arbeidsmiljøloven kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven, sier Faanes som ikke kan ta stilling om Bergen kommune bryter loven.

En tvist må eventuelt avgjøres av domstolen. Arbeidstilsynet kan ikke ta «prinsipiell stilling» til om det foreligger et arbeidstaker- eller oppdragstakerforhold for 560 valgmedarbeidere i Bergen kommune.

Har hatt samme praksis i over 20 år

TV 2 har bedt om en forklaring på hvorfor Bergen kommune bruker oppdragskontrakter på selve valgdagen. Personalleder Frøyen viser oss videre til bystyredirektør Roar Kristiansen.

– Med åpne øyne gjennomfører dere dette valget, vel vitende om at det er problematisk?

– Ja, og det har vi har gjort siden jeg begynte i denne stillingen siden år 2000.

– Er det en grei unnskyldning?

KREVENDE Å GJENNOMFØRE: Roar Kristiansen, bystyredirektør i Bergen kommune sier det er vanskelig å gjennomføre valget uten at man bryter arbeidsmiljøloven. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
KREVENDE Å GJENNOMFØRE: Roar Kristiansen, bystyredirektør i Bergen kommune sier det er vanskelig å gjennomføre valget uten at man bryter arbeidsmiljøloven. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Nei, ikke unnskyldning, men det er sånn det er å gjennomføre valg.

– Betyr det at man tilsidesetter arbeidsmiljøloven?

– Det betyr det ikke, det vi prøver er å finne så gode løsninger som mulig, så nært opp til arbeidsmiljølovens bestemmelser som mulig.

– Mener du her og nå at dere ikke i år og ikke tidligere har brutt arbeidsmiljøloven?

– Det har vi gjort.

– Og er det greit?

– Nei, men vi finner ikke noe løsning på å gjennomføre valg uten å gjøre det på den måten vi gjør.

– Vanskelig å finne løsning

– Jeg synes det er alvorlig at en så stor offentlig arbeidsgiver forsøker å unngå bestemmelsene, og omgå bestemmelsene, og spesielt på valgdagen som er en festdag for demokratiet. Da burde de ha gjort dette på en skikkelig måte og ordnet opp før mandag, mener valgmedarbeider Nielsen.

– Det er ikke aktuelt, opplyser bystyredirektør Roar Kristiansen.

Bystyredirektøren mener det kan bli krevende å få til en ordning som gjør at arbeidsmiljøloven overholdes på valgdagen.

– Vurderingen fra Bystyrets kontor er at verken den ene eller andre kontraktsformen vil løse problemene med at enkelte arbeider ut over bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Utfordringen blir å finne en variant som er mindre i konflikt med den måten både Bergen kommune og mange andre kommuner har gjennomført valgarbeidet på de siste 20 årene, det skal vi etter dette valget se på med friske øyne, lover Kristiansen.

Relatert