Nesten halvparten har meldt fra om uforsvarlige forhold. Nå slår de alarm

– Jeg blir forbannet og fortvilet, sier leder i Fellesorganisasjonen.

– Vi har ikke alltid 100 prosent kontroll.

Som mangeårig vernepleier jobber Stener Skogmo med utviklingshemmede på Lade bo- og aktivitetstilbud i Trondheim. Han har tidligere meldt fra om flere uforsvarlige forhold, og er bekymret for kompetansen i tjenestene.

– I dag får utviklingshemmede for lite hjelp. Over tid kan dette gjøre at de utvikler adferdsproblemer, psykiske lidelser og behov for enda mer hjelp, sier han.

Stener Skogmo har jobbet som vernepleier i en årrekke, men er bekymret for tjenestene.
Stener Skogmo har jobbet som vernepleier i en årrekke, men er bekymret for tjenestene. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Uansvarlige forhold

Nå viser en ny undersøkelse at nesten halvparten av vernepleierne har meldt fra om uforsvarlige forhold på arbeidsplassen.

Undersøkelsen er gjennomført av Fellesorganisasjonen (FO), vernepleiernes største fagforening.

– Dette er enormt bekymringsfullt, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

SLÅR ALARM: – Nå er det på tide at politikerne slutter og snakke, og starter å handle, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.
SLÅR ALARM: – Nå er det på tide at politikerne slutter og snakke, og starter å handle, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik. Foto: Fellesorganisasjonen

– Hadde det vært over 40 prosent avvik eller bekymringsmeldinger i for eksempel legetjenesten, hadde alarmen gått for lenge siden, sier hun.

Kun 1 av 3 opplevde endring

Av de som har meldt fra om uforsvarlige forhold, var det kun en tredjedel som opplevde at meldingen deres førte til endringer.

– Hva er årsaken til dette?

– Jeg tror det er en hjelpeløshet i at man ikke alltid vet hvordan man skal gripe tak i utfordrirngene. I andre sektorer ville man umiddelbart sett på om tjenestene har rett kompetanse. Kompetansesituasjonen rundt utviklingshemmede har vært bekymringsfull i mange år, sier Kvisvik.

Hun peker på at manglende oppfølging og endring kan føre til farlige situasjoner for brukerne.

– Jeg blir rett og slett forbannet og fortvilet.

Mangler kolleger

Undersøkelsen viser også at under halvparten av vernepleierne har ingen, eller kun én til to kolleger med vernepleierutdanning.

Det legger svært mye ansvar på den enkelte.

– De som jobber i dette yrket, strekker seg langt for å hjelpe disse menneskene. Det er vårt ansvar å gi dem trygge og verdige liv. De klarer det ikke selv.

I dag mangler Norge 20.000 vernepleiere, og kun en av ti som jobber med utviklingshemmede har vernepleierutdanning slik som Stener Skogmo.
I dag mangler Norge 20.000 vernepleiere, og kun en av ti som jobber med utviklingshemmede har vernepleierutdanning slik som Stener Skogmo. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Vernepleier Stener Skogmo åpner et sanghefte og synger med for full hals. Rundt han sitter titalls utviklingshemmede på dagtilbudet i Trondheim. Skogmo er åpenbart populær blant brukerne.

I dag er vernepleiere den eneste profesjonsgruppen i Norge som er utdannet spesifikt for å jobbe med utviklingshemmede.

– Jeg tror politikerne hviler seg på at mange i dette yrket nettopp strekker seg langt. Men det er også derfor mange vernepleiere slutter i jobben - fordi de ikke får gjort alt de burde, sier Skogmo.

Hva er en vernepleier

Treårig høyere utdanning.

Vernepleiere er utdannet for å drive miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid sammen med mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonsvikt og fremme økt livskvalitet.

Arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Kilde: Vernepleier.no

En kartlegging av tjenestene vise at kun en av ti som jobber med personer med utviklingshemming har vernepleierutdanning.

– Dette har vært en varslet katastrofe, sier Skogmo.

Deler bekymringen

Statssekretær for helseminister Bent Høie, Erlend Svardal Bøe (H), sier han deler bekymringen til vernepleierne.

– Det er også bakgrunnen for de tiltakene og pågående satsingene vi har satt i gang på feltet. Vi har som mål at det vil bidra til økt kompetanse og kvalitet i tjenestene, skriver han til TV 2 i en e-post.

Han trekker blant annet frem «Kompetanseløft 2025», som er regjeringens plan for rekruttering i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

– Er sitasjonen i tjenestene rundt utviklingshemmede forsvarlig?

– Etter rapporten «På lik linje» i 2016 påpekte at personer med utviklingshemming ikke har samme tilgang til helsetjenester som resten av befolkningen, ga vi Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en veileder for å tydelig formulere hva som er forsvarlige tjenester, skriver Svardal Bøe.

– Veilederen skal sikre tilstrekkelig yrkesspesifikk kompetanse der det er behov. Også for vernepleiere.

Relatert