SAVN: Maria savner datteren som hun ikke har vært sammen med på over fire år. En fersk undersøkelse viser at det ikke er uvanlig at en av foreldrene stanser samvær. Nå venter hun på rettssak.
SAVN: Maria savner datteren som hun ikke har vært sammen med på over fire år. En fersk undersøkelse viser at det ikke er uvanlig at en av foreldrene stanser samvær. Nå venter hun på rettssak. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Undersøkelse: Vanlig at foreldre hindrer samvær med felles barn

Ni av ti terapeuter ved landets familievernkontor har i løpet av et halvt år hatt saker hvor en av foreldrene har stanset samvær, viser den første offentlige undersøkelsen om temaet.

Etter samlivsbrudd er mange foreldre opptatt av hvor barna skal bo.

Alle foreldre med felles barn under 16 år har en lovpålagt plikt til å møte til mekling på et familievernkontor i forbindelse med samlivsbrudd. Dette gjelder også dersom de vil reise en sak for domstolen.

I flere reportasjer har TV 2 fortalt om omfattende bruk av såkalt samværssabotasje.

Ni av ti

I en fersk spørreundersøkelse ved alle landets 41 familievernkontor oppgir ni av ti terapeuter at de har hatt saker i løpet av seks måneder hvor en av foreldrene har stanset samvær.

Undersøkelsen viser at over halvpartene av terapeutene oppgir at de har hatt over tre slike saker, det siste halve året.

UNDERSØKELSE: På spørsmål om hvor mange saker terapeuter har hatt i løpet det siste halve året, svarer over halvparten at de har hatt 3-4 saker eller mer.
UNDERSØKELSE: På spørsmål om hvor mange saker terapeuter har hatt i løpet det siste halve året, svarer over halvparten at de har hatt 3-4 saker eller mer. Foto: Jonas Pedersen/Grafikk Tv 2

Spørreundersøkelsen som er utført blant terapeuter, kartlegger hvor vanlig det er at én av foreldrene stanser samværet.

Kun 11 prosent av terapeutene oppgir at de ikke har hatt en slik sak i løpet av seks måneder.

– Veldig fortvilet

– Vi møter foreldre som er veldig fortvilet over å ikke å få mulighet til å gi kjærlighet og omsorg til sine barn. Og vi møter barn som er i en veldig vanskelig situasjon, der kontakten med en forelder er brutt, sier teamleder Jartrud Sofie Frafjord ved Spisskompetanseteamet Barn og unge i familievernet.

Frafjord er blant landets fremste fagpersoner på området og har vært sentral i gjennomføringen av den første undersøkelsen i familievernet, som kan si noe om omfanget av saker hvor den ene forelderen har stanset samvær med mellom barn og den andre forelderen.

– Denne undersøkelsen viser tydelig at det er et vanlig tema i familievernet at en av foreldrene har stanset samværet mellom barnet og den andre forelderen, sier Frafjord.

Undersøkelsen sier ikke noe om årsakene til at samværene har blitt stanset.

– Mangler gode systemer

– Vi vet at for noen barn er det nødvendig at samvær begrenses eller stanses. For andre kan det være en alvorlig feilvurdering som fører til en forverret situasjon for barnet. Problemet i dag er at vi ikke har gode systemer som sikrer at samvær bare stanses når det er nødvendig for barnet

Frafjord har møtt mange familier i krise, og har vært benyttet som fagvitne i flere rettssaker hvor foreldre har vært uenige om samværet.

– Er du overrasket over omfanget av saker som nå kommer frem?

– Nei, jeg har jobbet åtte år i familievernet og har sett mange av disse sakene, så dette er bare en bekreftelse på at det er en utbredt problematikk i familievernet og også i andre tjenester.

Terapeutene som svarte på undersøkelsen melder om behov for mer kompetanse, flere verktøy og mer samarbeid med andre instanser.

BARNETS BESTE: Frafjord understreker at for noen barn kan det være nødvendig at samvær stanses. Problemet er når den ene forelderen hindrer samvær uten at det er barnets beste.
BARNETS BESTE: Frafjord understreker at for noen barn kan det være nødvendig at samvær stanses. Problemet er når den ene forelderen hindrer samvær uten at det er barnets beste. Foto: Bendik Skogli

– Store samfunnskostnader

TV 2 har tidligere dokumentert et stort omfang av samværssabotasjesaker via en spørreundersøkelse som Advokatforeningen utførte blant sine medlemmer på oppdrag for TV 2. Dette er den eneste undersøkelsen som TV 2 er kjent med, som eksplisitt forsøker å avdekke omfanget av samværssabotasje.

– Hva er «kostnaden» for barn, foreldre og samfunnet?

– Det er flere studier som tyder på at det kan få langvarige og alvorlige konsekvenser for både barnet og forelderen når kontakten mellom dem blir brutt etter et samlivsbrudd. Det er også vår erfaring fra samtaler med barn og foreldre. Så det er klart at dette er både et samfunnsproblem og et samfunnsøkonomisk spørsmål.

– Hvorfor tror du at dette frem til i dag har vært så lite belyst?

– Jeg tenker at foreldre som opplever å bli avvist av sitt eget barn, eller blir hindret i å få lov å være forelder, opplever stor skam knyttet til det, og er redd for å bli mistenkeliggjort og at andre vil tenke at du må være en veldig dårlig forelder som ikke får lov til å følge opp ditt eget barn og være forelder i barnets liv.

Maria-saken sikret oppmerksomhet

I september 2020 satte TV 2 søkelyset på samværssabotasje. Historien om «Maria» var den første av flere titalls saker med fokus på temaet.

Maria har som mange vært i utallige møter på familievernkontoret, som er et offentlig meklingskontor for familier som sliter.

– Barnefar har ikke stilt opp, ingen har fått snakket med min datter. Saksbehandleren sa «det er frustrerende å ikke kunne gjøre noe når vi ser hvor problemet ligger».

Undersøkelsen, som er den første offentlige av sitt slag, sjokkerer Maria. Hun har foreldreansvaret for datteren «Lea», men har ikke vært sammen med henne siden 2017. Datteren, som den gang var åtte år, returnerte aldri etter en vinterferie med barnefaren.

UNDERSØKELSE: Saken til Maria er langt i fra enestående, viser fersk undersøkelse fra BUF-etat.
UNDERSØKELSE: Saken til Maria er langt i fra enestående, viser fersk undersøkelse fra BUF-etat. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

– Jeg har forsøkt alt for å få treffe min datter, men det har vært nytteløst. Faren har hele veien sabotert samværet, sier Maria.

Av hensyn til personvernet er hun og datteren anonymisert.

Søkelys

– TV 2 har jo uten tvil bidratt til å løfte dette temaet ved å få fram hvor mange det angår og hvor belastende det er for både barn og foreldre og hvilke konsekvenser det får. Og så har både politikere og vi som spisskompetanseteam i familievernet tatt tak i dette, forklarer Frafjord.

– Hva er det viktigste å gjøre?

– Det viktigste er at vi får økt kompetanse hos de tjenestene som møter familien, familievern, barnevern, domstol og BUP. Og så må vi få bedre systemer som sikrer et samarbeid mellom instansene, sånn at vi faktisk drar sammen i riktig retning, sier Frafjord.

Nå er omfanget av saker for alvor blitt tydelig også for myndighetene som har ansvar for området, og som nå jobber på spreng for å få på plass bedre systemer.

– Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Barne- og familiedepartementet har gjort henvendelser til oss som spisskompetanseteam for barn og unge i familievernet. De ønsker å høre mer om det vi ser og det vi erfarer og det vi oppfatter som mangler i tjenestene.

– Vi opplever at de er veldig lydhøre, de er interesserte. Og de ser alvoret, påpeker Frafjord.

– Nå trenger vi mer forskning på omfanget av disse sakene, konsekvensene for barn og foreldre, og ikke minst hvilke tiltak som faktisk kan føre til en bedre situasjon for barnet og for foreldrene.

STERKT SAVN: Samværssabotasje rammer mange. Maria har ikke sett datteren på over fire år.
STERKT SAVN: Samværssabotasje rammer mange. Maria har ikke sett datteren på over fire år. Foto: Pål Schaathun

Omstridt NAV-ordning

Frafjord mener reglene i den økonomiske bidragsordningen må endres, slik at det lønner seg for foreldre å samarbeide.

TV 2 har laget flere saker som viser at NAV praktiserer en bidragsordning som gjør at det lønner seg økonomisk å sabotere samvær.

Nå går NAV-saken til domstolen i form av et massesøksmål som krever at NAV-praksisen underkjennes.

– Vi kan ikke ha systemer som gjør at det lønner seg å minimere den andre forelderens mulighet for å følge opp barnet, mener Frafjord.

– Forferdelig trist

Maria er en ressurssterk mor, men vet alt om hvor maktesløs man likevel kan bli. Historien hennes er ikke unik, men har satt samværssabotasje på dagsorden.

MARIA: TV 2 har fulgt Maria sin kamp for å få samvær med datteren i over halvannet år. Nå må hun til retten for å vinne frem.
MARIA: TV 2 har fulgt Maria sin kamp for å få samvær med datteren i over halvannet år. Nå må hun til retten for å vinne frem. Foto: Pål Schaathun

– Det er bra, men det er likevel forferdelig trist at så mange rammes av samværssabotasje, og at vi ikke har et system som kan være mer behjelpelig og sikre gode løsninger – ikke minst av hensyn til barna. For min del har jeg mistet verdifull tid med min datteren, tid som jeg aldri vil få tilbake.

TV 2 har kontaktet advokaten til barnefar.

«Det er en pågående rettsprosess der vi forsøker å finne løsning, så ingen kommentar per i dag», skriver advokat Maria Hessen i Elden Advokatfirma i en epost til TV 2.

Relatert