BREV: Ordfører Marianne Borgen holder her brevet som hun skal gi til Raymond Johansen, hvor hun spør om han vil danne byråd.
BREV: Ordfører Marianne Borgen holder her brevet som hun skal gi til Raymond Johansen, hvor hun spør om han vil danne byråd. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ordføreren ber Raymond Johansen om å danne nytt byråd

Ordfører Marianne Borgen har gjennomført samtaler med gruppelederne i bystyret, og vil orientere om status etter sonderinger om dannelse av nytt byråd i Oslo.

Fra klokken 13:00 vil ordfører Marianne Borgen orientere om dannelse av nytt byråd.

Ordfører Marianne Borgen har etter en samlet vurdering, og ut i fra samtaler med gruppelederne, kommet frem til at hun vil be Raymond Johansen om å danne nytt byråd.

– Raymond Johansen er den som har parlamentarisk grunnlag og et flertall bak seg i bystyret. Han vil få et brev fra meg i dag, der jeg gir han i oppdrag å danne et nytt byråd, sier Borgen under pressekonferansen.

Borgen sier at byen fremdeles er i en alvorlig pandemi, og at det er viktig at hovedstaden har et byråd som er styringsdyktig, med en flertallsforankring i bystyret.

– Det var også i mine sonderinger med gruppelederne klart at deres mistillitsforslag var rettet mot byråd Lan Marie Berg.

– Hun har i etterkant av bystyrets vedtak trukket seg ut fra forretningsministeriet, sier Borgen.

Borgen sier at partiene som vil ha størst oppslutning vil bestå av partiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

– Jeg føler meg trygg på at jeg nå peker på Raymond Johansen, og det er fint at det ikke tok lengre tid. Jeg følger jeg har god støtte på denne avgjørelsen, sier Borgen til TV 2.

– Han får den tiden har trenger, men vi er opptatt av at det skjer så raskt som mulig, sier hun.

OPPDRAG: Raymond Johansen (Ap) og ordfører Marianne Borgen etter at ordføreren overbrakte oppdraget til Johansen.
OPPDRAG: Raymond Johansen (Ap) og ordfører Marianne Borgen etter at ordføreren overbrakte oppdraget til Johansen. Foto: Martin Berg Isaksen/TV 2

Johansen: – Takker ja

Raymond Johansen møtte pressen like etter at Borgen hadde overlevert ham brevet.

– Jeg takker ja til dette oppdraget, sier Johansen.

Johansen sier at når samtalene er ferdige med Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti, og samtaler med Rødt som har vært en nær samarbeidspartner i seks år, og de går bra, vil han presentere resultatet for ordføreren.

– Ambisjonene er å ha et styringsdyktig byråd så raskt det lar seg gjøre, sier Johansen.

Høyre ikke med

Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg har imidlertid allerede erkjent at Høyre ikke kommer til å danne byråd.

Rygg sier at hun har kommet frem til at det er betydelig støtte i bystyret for mange av Høyres viktigste saker, men:

– Støtten er dessverre ikke stor nok til at det er mulig å etablere et styringsdyktig ikke-sosialistisk byråd nå, sier Høyres gruppeleder.

Sist onsdag valgte Johansen å trekke hele byrådet etter at et flertall i bystyret vedtok mistillit mot tidligere byråd for samferdsel Lan Marie Berg (MDG).

Relatert