HØYESTERETTSDOMMER: Knut Erik Sæther slutter i jobben som assisterende riksadvokat for å bli høyesterettsdommer. Foto: Audun Braastad / NTB
HØYESTERETTSDOMMER: Knut Erik Sæther slutter i jobben som assisterende riksadvokat for å bli høyesterettsdommer. Foto: Audun Braastad / NTB

Ny dommer i Høyesterett

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther (50) ble i statsråd fredag utnevnt til ny dommer i Høyesterett.

– Sæther har gjennom sin 25 år lange yrkeskarriere bemerket seg som en svært dyktig jurist. Jeg er sikker på at blant annet hans kompetanse innenfor straffeprosess og strafferett vil være et positivt bidrag til Høyesteretts viktige arbeid når høyesterettsdommer Magnus Matningsdal nå skal erstattes, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Sæther har vært assisterende riksadvokat siden 2012. Før det hadde han en lang karriere i Justisdepartementets lovavdeling. Embetet Sæther er utnevnt til, blir ledig når Magnus Matningsdal går av for aldersgrensen høsten 2021.

Høyesterett er landets øverste domstol, ledes av høyesterettsjustitiarius og har i tillegg 19 dommere.

(©NTB)

Relatert