OPPHEVER FORBUD: FHI og Helsedirektoratet anbefaler at man fjerner skjenkestoppen til midnatt. Foto: Truls Aagedal / TV 2
OPPHEVER FORBUD: FHI og Helsedirektoratet anbefaler at man fjerner skjenkestoppen til midnatt. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Anbefaler å gå til trinn 3 i gjenåpningsplanen

FHI og Helsedirektoratet anbefaler å gå videre i gjenåpningsprosessen til trinn 3. De anbefaler også å avvikle det globale reiserådet.

Det globale reiserådet avvikles bør fra 1.juli og erstattes med reiseråd til spesielt rammede land, råder FHI og Helsedirektoratet. Det bør åpnes for mer innreise.

I sitt faglige grunnlag skriver Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet at Arbeidsreiser, utlendinger med familietilknytning til Norge og utenlandske studenter vil bli prioritert. Grad av smitte i avreiseland og om du er vaksinert vil bestemme kontrolltiltak som karantene og test.

De anbefaler også å gå videre i gjenåpningsprosessen til trinn 3 med bakgrunn i smittesituasjon, sykdomsbyrde og kapasitet i helsetjenesten.

Anbefaler å oppheve skjenkestoppen

«Utviklingen nasjonalt går i positiv retning. Helsedirektoratet og FHI vurderer, med utgangspunkt i smittesituasjonen, sykdomsbyrden, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsstatus, at det er grunnlag for iverksettelse av trinn 3 i gjenåpningsplanen», skriver FHI og Helsedirektoratet i sine faglige råd til regjeringen.

Det å gå videre til trinn 3, innebærer blant annet å oppheve skjenkestoppen. Det betyr at det ikke lenger vil være forbudt å servere alkohol etter midnatt.

FHI og Helsedirektoratet anbefaler nå starte opp breddeidretten igjen. Voksne kan få unntak fra 1-metersreglen ved idrett-, kultur- og fritidsarrangementer, for eksempel kamper, konkurranser og innen samme region/krets.

Dette er trinn 3

På dette trinnet vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom.

  • Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.
  • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.
  • Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester.
  • Vi vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.
  • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.
  • Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.
  • Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.
  • Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Kilde: Regjeringen

Det anbefales også at man kan ha inntil 300 personer på aktivitetsleir og sommerleir. Om FHI og Helsedirektoratet får viljen sin vil dette utvides til 500 i trinn fire.

FHI og Helsedirektoratet anbefaler også at regjeringen nå konkretiserer hva trinn fire i gjenåpningsplanen vil inneholde.

Dette er rådene:

Arrangementer: Å justere antallbegrensninger for private sammenkomster til 100 personer, og tillatelse til å ha inntil 300 personer på eksempelvis sommerleir.

Idrett- og kulturarrangementer: Voksne, barn og unge kan samles inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. Man kan også få unntak fra 1-metersregelen om man for eksempel skal spille kamp.

Hjemmekontor: Det anbefales å gradvis gå tilbake til normalen med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen, og åpne for mindre hjemmekontor.

Toppidrett: Det kan gis unntak for innreisekarantene for en begrenset gruppe toppidrettsutøvere og støttepersonell i forbindelse med internasjonale idrettsarrangementer. Toppidretten kan ellers gjennomføres som normalt.

Relatert