Stemte ja for fartsgrense på 120 km/t

Tirsdag vedtok stortinget å utvide fartsgrensen på utvalgte veier til 120 km/t.

Regjeringen skal nå gjennomføre en prøveordning med innføring av fartsgrense på 120 km/t på utvalgte strekninger.

Forslaget, som ble fremmet av FRP, ble votert frem med 70 stemmer for og 7 stemmer mot.

– Gjennomsnittsfarten økte kun med noen få km/t i 2014, og det er nå langt flere som holder fartsgrensen på veiene som ble økt til 110 km/t, sa FrP-s Bård Hoksrud til TV 2 onsdag.