– Jeg ble lovet en lærlingplass, men fikk ingenting

Amin Ben Houchet er en av flere tusen yrkesfagelever som ikke fikk lærlingplass i fjor høst. Et alternativt undervisningstilbud ved en skole i Oslo ga han et nytt håp.

Det å være yrkesfagelev og få seg læreplass, er ikke en selvfølge. I fjor stod 4400 elever i Norge uten læreplass. Rundt en tredjedel av disse benyttet seg av et alternativt undervisningstilbud på skolen.

Amin Ben Houchet fra Oslo er blant elevene som ikke fikk utdelt lærlingplass. Da dette gikk opp for han, følte han seg umiddelbart sviktet av systemet.

– Jeg ble usikker på hva jeg skulle gjøre videre. Jeg ble lovet en lærlingplass, men fikk ingenting, sier han.

Avslag etter avslag

28-åringen møtte opp på flere intervjuer, men fikk avslag etter avslag. Det så lenge mørkt ut, men etter hvert fikk han nyss om at Kuben videregående skole i Oslo hadde et nytt tilbud for elever uten lærlingplass.

Skolen skulle kombinere den teoretiske læringen med praksisrettet trening, relevant for yrket hans.

– Her får jeg praktisert yrket mitt og det hjelper meg veldig. Mennesker er forskjellige. Noen lærer av å gjøre ting praktisk, mens andre lærer best av å skrive, konstaterer Houchet.

Reagerer på «forskjellsbehandling»

I en undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer det fram at en klart større andel av de som ikke får utdelt læreplass, har flerkulturell bakgrunn. Dette gjelder ikke bare innvandrere, men også norskfødte med innvandrerforeldre.

I praksis vil det si at Amin, som selv er født og oppvokst i Norge, har mindre sannsynlighet for å få seg læreplass enn Ola Nordmann. Dette får yrkesfaglærer Camilla Lindquist til å reagere.

– Det er flere elever som ikke blir kalt inn til intervju på bakgrunn av deres utenlandske navn. De har kanskje en toer i norsk, men hva gjør vel det? Det er ingenting som sier at de ikke er gode helsefagarbeidere for det, sier Lindquist, som selv er lærer for Amin.

LÆRER: Camilla Lindquist vektlegger de praktiske ferdighetene elevene har tyngst, i yrket som helsefagarbeider.
LÆRER: Camilla Lindquist vektlegger de praktiske ferdighetene elevene har tyngst, i yrket som helsefagarbeider. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Vil gi elevene et bedre tilbud

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) besøkte skolen mandag. Hun peker på at tilsvarende tilbud som Kuben har, er særs viktige.

– Hvis vi ikke har slike tilbud, vet vi av erfaring at mange av elevene som ikke får seg lærlingplass vil ende opp i systemet hos NAV.

Melby roser Kuben for det de har fått til.

– Her har de klart å skape et tilbud som er motiverende for elevene, og som i tillegg er praksisnært. Det gjør at elevene får opplevd hvordan det er å være helsefagarbeider, noe som kan bidra til at de fullfører utdanningen sin og får seg et fagbrev.

– Hva skal til for at antallet elever uten lærlingplass reduseres?

– For det første må vi prøve å få enda flere læreplasser. Jeg tror og at flere vil fortsette utdanningen på skole, dersom vi får til et bedre tilbud der, sier hun.

PÅ BESØK: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby berømmer Kuben videregående skole for innsatsen de har lagt ned for å gi elevene en så praksisnær utdanning som mulig.
PÅ BESØK: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby berømmer Kuben videregående skole for innsatsen de har lagt ned for å gi elevene en så praksisnær utdanning som mulig. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Klar for fagprøven

Tilbake til Amin Ben Houchet. Etter endt opplæring, står han til høsten klar for å ta fagprøve i det han liker aller best: Å hjelpe andre mennesker.

– Jeg kommer fra et sted hvor ungdommer har slitt med kriminalitet og rus. Jeg har selv sett nære venner falle i den fella. Nå ønsker jeg å bidra til at de mestrer hverdagen sin.

Houchet har allerede tatt en minifagprøve, som han fikk høre at han bestod.

– Den er ganske lik fagprøven. Det at jeg bestod den, ga meg en større trygghet. Jeg føler nå at jeg er klar for arbeidslivet.

Relatert